CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz

pit pit-CAD pro TZB

CAD software pro AutoCAD, Architecture a MEP - projektování TZB profesí
Pro oblast TZB nyní firma CAD Studio doporučuje využít moderní BIM aplikace Autodesk Revit MEP a AutoCAD Plant 3D. Pro tyto aplikace nabízíme plnou podporu a rozsáhlé knihovny obsahu.Původní informace o pit-CAD:

Všeobecně o pit-CAD


PIT-CAD je modulární CAD systém pro projektování TZB profesí. Moduly pit-CAD jsou rozšířením základní CAD platformy AutoCAD o příkazy, které usnadňují vytváření projektů TZB a základních stavebních dispozic. Program obsahuje kromě základních příkazů z menu AutoCADu i samostatný modul pro vytváření stavebních dispozic.

pit-CAD nabízí efektivní podporu projektování TZB v AutoCADu. Používaný formát DWG zajišťuje maximální kompatibilitu s dokumenty ostatních účastníků projekčních etap.

Podporované platformy: AutoCAD 2012-2013, AutoCAD Architecture 2012-2013, AutoCAD MEP 2012-2013

pit-CAD Obecný modul

Obecný základní modul se základními a obecnými stavařskými funkcemi.

  Pit menu
 • Částečné načítání výkresu řízené dle definovaných skupin hladin, místností nebo polygonem definovaných sektorů.
 • Systém řízení hladin a skupin hladin, konverze hladin do struktury požadované zadavatelem.
 • Rámečky výkresů, vkládání popisek, automatické vkládání popisek z cizího výkresu do nabídky.
 • Vytváření legend - pevné legendy a legendy automaticky vytvářené s použitím symbolů a objektů výkresu.
 • Editace liniových entit - autoořezání, zaoblení, prodloužení potrubí aj.
 • Kombinace příkazů posun, kopie, zrcadlení, otočení umožňuje vytvořit jedním průběhem požadovanou polohu a kombinaci entit.
 • Volba viditelnosti objektů nezávisle na hladinách.
 • Definice celkového modelu, řezů a pohledů, generování řezů potrubních a stavebních entit.
 • Nástroje pro vkládání a evidenci revizních komentářů vložených do výkresu.
 • Vytváření rozšířeného protokolu výkresů, výpis dat a návazné vyhodnocení v Excelu, datové soubory pro výpočtové programy pro otopné systémy a potrubní sítě.
 • Modul pro kreslení stavebních částí - stěny, okna, dveře, prostupy, schody, střešní plochy, podlahové a stropní desky. Pro všechny prvky jsou k dispozici editační funkce.
 • Možnost výměny dat mezi CADem a výpočtem - v obou směrech. Lze generovat data pro výpočet tepelných ztrát, převzít data dimenzování otopného systému, dle výpočtu měnit automaticky nakreslená OT ve výkrese.
 • Otevřené možnosti uživatelských přizpůsobení - aktualizace knihoven, úpravy řídících tabulek, atd.


pit-CAD Potrubní systémy


Pit - Potrubní systémy Modul Potrubní systémy je určen pro projektování potrubních systémů ve 2D i 3D zobrazení. Rozměry i technická data jednotlivých prvků projektovaných zařízení jsou zadávána ručně z klávesnice nebo přímo z výrobkových souborů. Identifikace zařízení a poziční čísla prvků umožňují generování souborů kusovníků, které se dále zpracovávají v Excelu nebo v externích výpočtových programech.
pit-CAD Vytápění


Pit - Vytápění Modul Vytápění je určen pro projektování otopných systémů ve 2D a 3D. pit-CAD Topení umožňuje vkládání otopných těles a dalších objektů otopných systémů ve vazbě na stavební dispozice. Automaticky napojuje otopná tělesa na rozvody. Armatury jsou vybírány z rozsáhlých knihoven dle různých norem (vč. vlastních). Funkce pro popis jednotlivých částí jsou převážně asociativní s popisovaným objektem. Všechny objekty otopného systému lze měnit včetně úpravy napojení a popisu. Pro projekci potrubních systémů je k dispozici modul pro kreslení potrubí ve 2D a 3D s armaturami a tvarovkami. Generuje potrubní síť otopného systému a umožňuje obousměrnou vazbu na výpočty.
pit-CAD Vzduchotechnika


Pit - Vzduchotechnika Modul Vzduchotechnika je určen pro projektování vzduchotechniky ve 2D nebo 3D nebo současném 2D/3D zobrazení. pit-CAD Vzduchotechnika podporuje projekci v režimu funkčního schématu nebo dispozičního řešení vzduchotechnických zařízení. Rozměry i technická data jsou zadávána ručně z klávesnice nebo přímo z výrobkových souborů. Identifikace zařízení a poziční čísla prvků umožňují generování kusovníkových souborů. Soubory lze dále zpracovávat v Excelu nebo navázat na externí výpočtové programy.
pit-CAD Zdravotechnika


Pit - Zdravotechnika Modul Zdravotechnika je určen pro projektování systémů zdravotechniky ve 2D a 3D. Umožňuje vkládání zařizovacích předmětů ve vazbě na stavební dispozice. Automaticky napojuje objekty na rozvody. Armatury jsou vybírány s rozsáhlých knihoven dle různých norem (i vlastních). Funkce pro popis jednotlivých částí jsou převážně asociativní s popisovaným objektem. Všechny nakreslené objekty lze editačními funkcemi _pit- měnit včetně úpravy napojení a popisu. K projektování potrubních systémů je k dispozici modul pro kreslení potrubí ve 2D a 3D s armaturami a tvarovkami. Generuje rozvodnou a odpadní potrubní síť a výchozí schéma rozvodů dle půdorysu.
pit-CAD Elektrotechnika


Pit - Elektrotechnika Modul Elektrotechnika je určen k projektování slaboproudé i silnoproudé instalace ve stavebních objektech. pit-CAD Elektroinstalace podporuje kreslení schémat zapojení i dispozičního umístění elektroinstalace. Světla se vkládají ve 2D i 3D zobrazení jedním příkazem do celých místností podle obrysových kontur a s přepočtem osvětlení. Pro slaboproudé rozvody jsou k dispozici rozsáhlé knihovny různého zaměření - strukturovaná kabeláž, akustika, zabezpečení apod.

Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí