CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop

Vyjadřovací portál Vyjadřovací portál - žádosti o vyjádření

Automatizace zpracování žádostí o vyjádření k existenci sítíCo je Vyjadřovací portál

Provozovatelé inženýrských sítí mají ze zákona povinnost vydávat vyjádření k existenci sítí, projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení či ostatních investičních záměrů. Pro zjednodušení a zrychlení vyřizování této agendy, vyvinula společnost CAD Studio sadu nástrojů a komponent pro automatizaci vyjadřování.

Prvotním krokem pro automatizaci procesu vyjadřování je elektronizace žádostí o vyjádření a automatizace procesu jejich sběru. K tomu slouží „Vyjadřovací portál“ společnosti CAD Studio. Aplikace funguje jako průvodce, který uživatele vede jednotlivými kroky zadávání potřebných údajů. Mezi kroky je možné se vracet a zpětně opravovat zadané údaje.

Hlavní funkce a úlohy Vyjadřovacího web portálu

 • Zadání strukturovaných informací o vyjádření ve webovém formuláři
 • Identifikace žadatele, stavebníka, důvodu stavby, atd
 • Mapové okno pro zákres zájmové oblasti na mapovém podkladu
 • Jednoduché kreslení polygonu na podkladové mapě (např. KN mapa a Ortofoto snímky)
 • Automatické vyhodnocení zakresleného zájmového území oproti systému GIS nebo DWG výkresům
 • Vytvoření vlastního vyjádření z připravených šablon ve formátu DOCX a PDF, vytvoření mapových (PNG, PDF) a výkresových (DWG, DGN) příloh se zákresem zájmového území a provozovanými sítěmi.
 • Aplikace „Vyjadřovač VP“ pro zpracování, správu a archivaci elektronických žádostí o vyjádření a vlastních vyjádření.

Licence

twiGIS Pack S
Vyjadřovací portál S
twiGIS Pack S
Vyjadřovací portál L
Obsahuje: • Webová aplikace
• Služby Vyjadřovacího portálu
• VP-Operátor
• Generování DWG/DGN výstupů
• Nastavení šablon
• Nastavení mapy
• Nastavení vyhodnocení střetu
• Texty a vzhled webu
• Integrace na GIS CAD Studia
• Pravidelná aktualizace licencí
• Webová aplikace
• Služby Vyjadřovacího portálu
• VP-Operátor
• Generování DWG/DGN výstupů
• Nastavení šablon
• Nastavení mapy
• Nastavení vyhodnocení střetu
• Texty a vzhled webu
• Integrace na GIS CAD Studia
• Pravidelná aktualizace licencí
• Registrace
• Historie vyjádření pro uživatele
• Vlastní hladiny (sítě) v mapovém okně

Součástí Vyjadřovacího portálu jsou nástroje a služby, jejichž účelem je zejména:

 • Strukturované a fulltextové vyhledávání, zadávání a ověření adresy v databázi RÚIAN
 • Vyhodnocení střetu zájmového území s územní působností společnosti a vlastní geografickou dokumentací sítí a majetku
 • Vytvoření PNG a PDF mapové přílohy – zákresu zájmového území
 • Vygenerování dokumentů žádostí a odpovědí ze šablon dokumentů ve formátu DOCX a PDF.
 • Odeslání vyplněné žádosti do databáze GIS

Žádosti o vyjádření jsou vyhodnoceny ve třech variantách:

 1. Žádost je mimo zájmové území společnosti = jedná se typicky o zcela automatizovaný proces
 2. Žádost se vztahuje k zájmovému území společnosti, ale žadatel žádá pouze zákres = jedná se typicky o zcela automatizovaný proces
 3. Žádost se vztahuje na zájmové území společnosti = jedná se typicky o částečně automatizovaný proces

Míra automatizace zpracování je volitelná, závisí na kvalitě podkladů a nastavení celého řešení.
Rozšiřující modul „Registrace žadatele“

Nad základní rámec funkcí Vyjadřovacího portálu je k dispozici také modul „Registrace žadatele“. Tento modul rozšiřuje Vyjadřovací portál o:

 • Automatické doplnění identifikačních údajů včetně adresy. Tímto krokem se zkrátí čas žadatelů, ve většině případů projektantů, k vyplnění žádosti
 • Přihlášený uživatel má k dispozici přehled historie podaných žádostí
 • Pro přihlášené uživatele budou v části mapového okna zobrazeny průběhy sítí (ochranného pásma) společnosti

Elektronická správa žádostí – Vyjadřovač VP

Aplikace slouží ke správě vytvořených žádostí a podporuje následující operace:

 • Zobrazení přehledu žádostí a detailu žádosti
 • Správa všech dokumentů a příloh k danému vyjádření
 • Provedení vyjádření operátorem pro žádosti, které byly vyhodnoceny k manuálnímu zpracování
 • Vyhledávat v textu nad daty v přehledu vyjádření

Technické přednosti řešení:

 • Aplikace využívá responzivní design, který zajišťuje fungování aplikace pro všechny typy zařízení (počítač, tablet, mobil)
 • Automatické generování DWG/DGN výkresů za pomocí nástroje CAD Studio GEO PUBLISHER
 • Zpracování podkladů v běžných formátech DOCX a PDF
 • Vyhledávání a ověřování adres a parcel proti registru RÚIAN
 • Vyjadřovací portál je nezávislý na provozovaném systému GIS
 • Implementace do dvou týdnů
 • Možnost hostovaného řešení (cloud služba)
 • Možnost přizpůsobení na míru – integrace na vlastní spisovnu, specifické typy žádostí, aj.

Technické přednosti oproti jiným řešením

 1. Přehledný moderní design aplikace

  Žadatel („neprojektant“) využije aplikaci pro vyjadřování přibližně jednou za rok. Z tohoto důvodu je nutné, aby byla aplikace jednoduchá, přehledná a postavená moderní funkční technologii, která zamezí vzniku chyb při zadávání žádosti. Tyto základní požadavky naše technologie splňuje a je možné si je ověřit zde: gisdemo.cadstudio.cz/vp2016

 2. Kontrola kontaktních informací žadatele

  Pro zajištění zadání správných kontaktních informací žadatele (telefon, email) funguje v aplikaci služba, která kontroluje správnost zadaných informací. V případě, že žadatel zadá chybný email či telefon, aplikace mu neumožní pokračovat v dalších krocích.

  VP
 3. Rychlé vyhledávání korespondenční adresy

  Pro usnadnění zadávání kontaktní adresy žadatele se používá služba „Rychlé vyhledání korespondenční adresy“, která je přímo napojena na data adres z RÚIANu. Po potvrzení požadované korespondenční adresy se do žádosti automaticky vyplní další potřebná pole pro zadání adresy. Tato služba také zajistí, že žadatel zadá vždy existující adresu a vyvaruje se možného překlepu, který by mohl způsobit průtahy ve vyřízení žádosti.

  VP
 4. Nápověda pro žadatele

  Při zadávání žádosti se u vybraných položek objevuje nápověda, která žadateli napomáhá k vybrání správné požadované volby. Text nápovědy je přizpůsobitelný konkrétnímu zákazníkovi.

 5. Publisher – vydávání vektorových dat

  Tato služba zajišťuje automatické generování DWG/DGN výkresů v případě, že o ně žadatel zažádá. Automatické generování znamená, že služba připraví data sítí ze zakresleného zájmového území žadatele do formátu DWG/DGN.

 6. Mapové okno

  Stabilní mapové okno pro zákres zájmového území zajišťuje pro žadatele komfort a jistotu správně zadaných dat. Žadatel může zakreslený polygon i po dokončení kreslení upravit tak, aby odpovídal jeho potřebám, a s mapou lze také dále pracovat (pohyb, zoom), aniž by se mapa zasekla či spadla. Mapové okno je implementováno tak, že nevyžaduje žádné specifické instalace komponent, nastavení zabezpečení, či určité verze prohlížečů na straně žadatele (na rozdíl od různých Flash, Java či ActiveX mapových oken). V mapovém okně lze zobrazit pro registrované uživatele průběhy jejich vlastních sítí.

  VP
 7. Responzivní aplikace

  Aplikace Vyjadřovacího portálu využívá responzivní design, což zaručuje, že zobrazení stránky je optimalizováno pro všechny druhy nejrůznějších zařízení (mobily, notebooky, netbooky, tablety atd.). Jedná se o další přínos pro žadatele, který může zadat žádost např. prostřednictvím tabletu.


Ukázky z aplikace

VP, VWP
VP
VP
VP

Operátor - backoffice:

VP
VP
VP
VP

Reference Vyjadřovacího portálu (VP, VWP)

Vyjadřovací portál
Oblast vodárenství
Oblast teplárenství
Oblast veřejného osvětleníDalší informace, cena

 • Pro další informace o aplikaci Vyjadřovací portál prosím kontaktujte CAD Studio
 • Ceny: aplikace je k dispozici jako instalovatelná on-site/on-premise licence nebo jako hostované řešení (cloud služba)
 • Vyzkoušejte si demo Vyjadřovacího portálu na gisdemo.cadstudio.cz/vp2016Žádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o Vyjadřovací portál
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí