CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz
pit

pit-CAD Vytápění

CAD software pro AutoCAD, Architecture a MEP - projektování TZB profesí


Všeobecně


PIT-CAD je osvědčený modulární CAD systém pro projektování TZB profesí. Moduly pit-CAD jsou rozšířením základní CAD platformy AutoCAD o příkazy, které usnadňují vytváření projektů TZB a základních stavebních dispozic. Program obsahuje kromě základních příkazů z menu AutoCADu i samostatný modul pro vytváření stavebních dispozic.

pit-CAD nabízí efektivní podporu projektování TZB v AutoCADu. Používaný formát DWG zajišťuje maximální kompatibilitu s dokumenty ostatních účastníků projekčních etap.

Viz pit-CAD

pit-CAD Vytápění


Pit - Vytápění pit-CAD Topení je modul pro projektování otopných systémů ve 2D a 3D. Umožňuje vkládání otopných těles a dalších objektů otopných systémů ve vazbě na stavební dispozice. Automaticky napojuje otopná tělesa na rozvody. Armatury jsou vybírány z rozsáhlých knihoven dle různých norem (vč. vlastních). Funkce pro popis jednotlivých částí jsou převážně asociativní s popisovaným objektem. Všechny objekty otopného systému lze editovat včetně úpravy napojení a popisu. Pro projekci potrubních systémů je k dispozici modul pro kreslení potrubí ve 2D a 3D s armaturami a tvarovkami.

Otopná tělesa ve schématu a půdorysu

Lze kreslit všechny běžné typy otopných těles (OT) ve 2D i 3D zobrazení. Rozměry OT a jejich identifikace se zadává ručně z klávesnice nebo přímým výběrem z výrobkových souborů. Připojení přívodního, zpětného, odvzdušňovacího a vypouštěcího potrubí lze definovat několika způsoby podle skutečného provedení. Umístění OT do výkresu se provádí ve vazbě na nakreslené stavební díly - okna, stěny apod. Při umístění pod okno se vyhodnotí přípustné rozměry okna a niky. OT se kreslí v provedení schématu a půdorysu. V půdorysu je možné provést i 3D zobrazení. Nakreslená OT lze libovolně měnit, všechny návazné údaje (popisy OT, napojení, 3D zobrazení aj.) jsou přitom automaticky upraveny. Pit může změny pro OT přebírat automaticky z externích výpočtů.

Text do potrubí

pit vkládá libovolný text do kresby potrubí s přednastavenou hodnotou druhu potrubí. Dimenze potrubí se vkládá manuálně nebo s využitím definičních souborů. Každé potrubí může být kresleno s definovanou dimenzí a materiálem.

Objekty

Knihovny objektů obsahují bloky pro kresbu zařízení otopných systémů, např. zásobníky TÚV, kotle apod. Objekty (ve 2D nebo ve 3D) vybíráte z nabídky výrobkových specifikací nebo zadáte manuálně.

Editační funkce

pit obsahuje bohatou nabídku editačních funkcí k provádění komfortních změn prvků včetně vyřešení návazných změn (popisů, napojení apod.). Editace objektů způsobí i editaci propojených kreseb 3D, popisů apod.

Potrubí

Pit - Parametry potrubí Potrubí je vykresleno automaticky do samostatných hladin podle druhu potrubí. Druh potrubí vybíráte dle technologické funkce nebo media. Přednastavené druhy potrubí jsou uživatelsky definovatelné. Lze kreslit jednotlivá potrubí nebo ucelené větve v kombinaci s potrubím i jiných řemesel. Napojení otopných těles na rozvodná potrubí lze provést jednoduchou volbou buď pro jedno OT nebo pro všechna OT současně.

Symboly, armatury

pit obsahuje knihovny armatur podle různých norem. Při umístění symbolů do výkresu se zohledňuje orientace podle toku media. Velikost symbolů lze nastavit podle měřítka dokumentů a dimenze armatury. Při vkládání do potrubí se provede jeho přerušení, při odstranění se potrubí spojí. pit má řadu funkcí, které zvyšují produktivitu práce projektanta. Např. inteligentním pravým tlačítkem myši lze zopakovat funkci, zjednodušit vyhledávání symbolů v knihovnách aj.

Vazba na externí výpočty

pit je integrován s různými výpočtovými programy pomocí definovaného rozhraní. Výměna dat mezi CAD a výpočty je možná v obou směrech. Lze generovat data pro výpočet tepelných ztrát, převzít data dimenzování otopného systému dle výpočtu nebo měnit automaticky nakreslená OT.

Řetězce a skupiny zapojení

pit se průběžně přizpůsobuje prostředí uživatele. Kromě interaktivní aktualizace symbolů je možné do knihoven ukládat často se vyskytující kombinace symbolů jako řetězce s definovaným popisem a zobrazením. Další možností je uchovávat ucelené standardní častí zapojení a vyvolávat je z programové nabídky.

Izometrie

Otopný systém vyprojektovaný příkazy pit lze pomocí funkce „Generování sítě“ převést do prostorové sítě. Síť lze vygenerovat na úrovni jednoho podlaží nebo nad modelem všech podlaží. Přitom je prováděna kontrola korektnosti napojení OT a jednoznačnosti rozvodů.

Uživatelské přizpůsobení

pit je otevřený systém. Uživatel může provádět aktualizace knihoven, upravovat nastavení nebo editovat řídící tabulky. pit tak roste spolu s uživatelem a přizpůsobuje se jeho zvyklostem a pracovním postupům.

Z modulu pit-CAD Topení je dostupný modul pit-CAD Potrubní systémy.Ceny PITuŽádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o pit-CAD-Topeni
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí