CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz
pit

pit-CAD Potrubní systémy

CAD software pro AutoCAD, Architecture a MEP - projektování TZB profesí


Všeobecně


PIT-CAD je osvědčený modulární CAD systém pro projektování TZB profesí. Moduly pit-CAD jsou rozšířením základní CAD platformy AutoCAD o příkazy, které usnadňují vytváření projektů TZB a základních stavebních dispozic. Program obsahuje kromě základních příkazů z menu AutoCADu i samostatný modul pro vytváření stavebních dispozic.

pit-CAD nabízí efektivní podporu projektování TZB v AutoCADu. Používaný formát DWG zajišťuje maximální kompatibilitu s dokumenty ostatních účastníků projekčních etap.

Viz pit-CAD

pit-CAD Potrubní systémy


Pit - Potrubní systémy

Modul pro projektování potrubních systémů ve 2D i 3D zobrazení. Rozměry i technická data jednotlivých prvků projektovaných zařízení jsou zadávána ručně z klávesnice nebo přímo z výrobkových souborů. Identifikace zařízení a poziční čísla prvků umožňují generování souborů kusovníků, které se dále zpracovávají v Excelu nebo v externích výpočtových programech.

Potrubí/tvarovky

pit usnadňuje kreslení a vyhodnocování prvků projektovaného potrubního systému. Umožňuje kresbu zařízení v režimu 2D nebo 3D nebo současném 2D/3D. Potrubní části lze editovat ve všech parametrech. Ze zobrazení 2D můžete vytvořit 3D a naopak. Zobrazení v režimu 2D/3D jsou asociativní, změny provedené v jednom zobrazení se automaticky provedou i v druhém. Lze využít funkce, které snadno vytvoří řezy, pohledy a perspektivy. Pokud nejsou k dispozici 3D výkresy stavební dispozice, pit nabízí velmi výkonné a jednoduché nástroje na jejich vytvoření v modulu Menu. Pomocí speciálních úchopových a rozpoznávacích funkcí lze ve výkrese polohově umístit prvky potrubí do prostoru. Potrubní části lze navázat na výrobkové specifikace, které si uživatel může sám doplňovat.

2D/3D tvarovky

Tvarovky potrubních systémů se vybírají dle názvu nebo zobrazení. pit umožňuje jejich umístění jako propojení existujících potrubí nebo vložení na požadované místo. Každá tvarovka je nastavitelná podle svých parametrů. Parametry tvarovky můžete měnit. Tvarovky je možné rovněž vytvářet v režimech 2D, 3D a 2D/3D.

Armatury/rozdělovače

Rozsáhlá knihovna armatur a rozdělovačů. Jednotlivé prvky lze vkládat jednotlivě nebo vytvářet sestavy (příruby, armatury, aj.), vkládat je do potrubí nebo určit polohu ve výkrese. Rozměrové a technické parametry objektů lze definovat nebo s použitím výrobkových souborů. Výběr objektů se provádí v dialogovém okně podle názvu nebo grafického znázornění. Pro rychlejší výběr jsou seřazeny podle druhů. Vložené objekty se zobrazují v režimech 2D i 3D. Jsou k dispozici editační funkce, které umožní úplnou změnu vložených prvků.

Šrafování

2D potrubní prvky nebo jejich úseky lze variabilně zvýraznit pomocí speciální funkce.

Poziční značky, kusovníky

Každý prvek projektovaného systému je identifikován podle technologického účelu, typu potrubí, typu vedeného media a jednoznačným názvem. V rámci jednoho zařízení lze ručně nebo automaticky přiřadit poziční označení. Poziční identifikace je asociativně svázána s prvkem a volitelně zobrazena. Umožňuje vyhodnocení ve tvaru souborů zpracovatelných v Excelu nebo ve výpočtových programech. Existuje možnost propojení s programy pro výrobu (např. až po řezné plány).

Izolace

K potrubím a objektům může být přiřazena izolace. Vybraný druh a parametry izolace jsou připojeny k potrubním úsekům, jsou zobrazeny ve 2D i ve 3D.

Skupiny

Často používané sestavy objektů, případně ucelenou výkresovou skupinu lze uložit jako trvalou součást knihoven. Tyto sestavy vytvářené uživatelem urychlují práci a přizpůsobují program uživateli.

Uživatelské přizpůsobení

pit je otevřený systém. Potrubím, armaturám a skupinám prvků jsou přiřazeny vlastnosti podle hladin. Uživatel může tato přednastavení upravovat. Knihovny symbolů i objektů lze doplňovat o vlastní prvky. Uživatel může provádět aktualizace knihoven, nastavení nebo editovat řídicí tabulky. pit tak roste spolu s uživatelem a přizpůsobuje se jeho zvyklostem a pracovním postupům.

Vyhodnocovací programy

Součástí dodávky pit jsou programy v Excelu, které umožňují vyhodnocení kusovníků pro potrubní systémy.


Ceny PITuŽádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o pit-CAD-Potrubi
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí