CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz
pit

pit-CAD Zdravotechnika

CAD software pro AutoCAD, Architecture a MEP - projektování TZB profesí


Všeobecně


PIT-CAD je osvědčený modulární CAD systém pro projektování TZB profesí. Moduly pit-CAD jsou rozšířením základní CAD platformy AutoCAD o příkazy, které usnadňují vytváření projektů TZB a základních stavebních dispozic. Program obsahuje kromě základních příkazů z menu AutoCADu i samostatný modul pro vytváření stavebních dispozic.

pit-CAD nabízí efektivní podporu projektování TZB v AutoCADu. Používaný formát DWG zajišťuje maximální kompatibilitu s dokumenty ostatních účastníků projekčních etap.

Viz pit-CAD

pit-CAD Zdravotechnika


Pit - Zdravotechnika pit-CAD Zdravotechnika je modul pro projektování systémů zdravotechniky ve 2D a 3D. Umožňuje vkládání zařizovacích předmětů ve vazbě na stavební dispozice. Automaticky napojuje objekty na rozvody. Armatury jsou vybírány z rozsáhlých knihoven dle různých norem (i vlastních). Funkce pro popis jednotlivých částí jsou převážné asociativní s popisovaným objektem. Všechny nakreslené objekty vč. napojení a popisu lze editovat.

Zařizovací předměty 2D/3D

Zařizovací předměty (sprchy, vany, WC, bidety, okapové žlaby apod.) jsou v knihovnách pit v provedení dle normy, ale i podle tvaru konkrétních výrobků. Do výkresu se vkládají jednotlivě nebo ve vybraných sestavách. Parametry objektů jsou předdefinovány, mohou být upraveny ručně při vkládání nebo dle výrobkových souborů. Zobrazení je možné ve 2D i 3D. Každý objekt má definované body pro připojení TUV, SV i odpadu. Jako prvek interní knihovny může být definován libovolný cizí zařizovací objekt, pokud je uložen jako blok AutoCADu. Tyto objekty lze editačními funkcemi libovolně měnit. 3D zobrazení umožňuje snadné vytvoření prostorových řezů a věrnou vizualizaci dispozičního řešení.

Symboly, armatury

Pit - Zdravotechnické symboly Knihovny armatur podle různých norem. Při umístění symbolů do výkresu se zohledňuje orientace podle toku media. Velikost symbolů lze nastavit podle měřítka dokumentů a dimenze armatury. Při vkládání do potrubí se provede jeho přerušení, při odstranění se potrubí spojí. pit má řadu funkcí, které zvyšují produktivitu práce projektanta. Např. inteligentním pravým tlačítkem myši lze zopakovat funkci, zjednodušit vyhledávání symbolů v knihovnách aj. Potrubní systémy se konstruují buď schematicky nebo ve skutečné dimenzi ve 2D i ve 3D zobrazení. Tento režim obsahuje kromě potrubních částí bohatou nabídku armatur a speciálních částí potrubního systému.

Text do potrubí

Tato funkce vkládá libovolný text do potrubí s přednastavenou hodnotou podle druhu potrubí.

Editace

pit obsahuje bohatou nabídku editačních funkcí, které umožňují komfortní změny nakreslených prvků vč. vyřešení návazných změn (popisů, napojení apod.). Editace objektů způsobí i editaci propojených kreseb 3D, popisů apod.

Potrubí

Potrubí se kreslí automaticky do samostatných hladin podle druhu potrubí. Druh potrubí je určován dle technologické funkce nebo dle media. Přednastavené druhy potrubí jsou uživatelsky definovatelné. Kreslí se jednotlivá potrubí nebo ucelené větve v kombinaci s potrubím i jiných řemesel.

Vazba na externí výpočty

pit je integrován s různými výpočtovými programy pomocí definovaného rozhraní.

Řetězce a skupiny zapojení

pit se přizpůsobuje prostředí uživatele. Kromě interaktivní aktualizace knihoven symbolů je možné ukládat často se vyskytující kombinace symbolů jako předdefinované řetězce s definovaným popisem a zobrazením. Další možností je uchovávat ucelené standardní častí zapojení a vyvolávat je z programové nabídky.

Izometrie

Systém rozvodného potrubí vyprojektovaný příkazy pit lze pomocí funkce „Generování sítě“ převést do prostorové sítě. Síť lze vygenerovat na úrovni jednoho podlaží nebo nad modelem všech podlaží. Přitom je prováděna kontrola korektního napojení objektů a rozvodů. Při úspěšném generování celého modelu je současně vygenerováno schéma rozvodného systému včetně zařizovacích předmětů.

Uživatelské přizpůsobení

Pit je otevřený systém. Uživatel může provádět aktualizace knihoven, upravovat nastavení nebo editovat řídící tabulky. pit tak roste spolu s uživatelem a přizpůsobuje se jeho zvyklostem a pracovním postupům.

Z modulu Zdravotechnika je dostupný modul pro kreslení potrubních systémů.
Ceny PITuŽádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o pit-CAD-Zdravotechnika
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí