CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop

GIS - katastr nemovitostí a RÚIAN

Využití dat českého katastru nemovitostí (KN) pro GIS/FM a projekční aplikace Autodesk


Nástroje pro KN

Oblast českého katastru nemovitostí je obvykle naprosto klíčová pro jakékoliv geografické řešení. CAD Studio aktivně vyvíjí pestrou škálu různých nástrojů pro různé specifické agendy nad daty katastru a registru RÚIAN, nebo i pro formát VGI.

Katastrální nástroje firmy CAD Studio se dají rozdělit do dvou kategorií:

  • GIS: Nástroje pro GIS a geografické databáze
  • CAD: Nástroje pro inženýry a projektanty, vázané zejména na CAD produkty Autodesku

GIS nástroje pro KN

Pro GIS a prostorové databáze slouží databázová varianta nástrojů - VFK2DB. Ta slouží pro přímý import dat VFK (či NVF) do prostorových databází Oracle a MS SQL. Nevyžaduje přitom žádnou konkrétní GIS technologii, pracuje čistě s databází - podporuje tedy nejen produkty Autodesk, ale i ESRI, Intergraph, Bentley, GeoServer ad. Součástí nástroje je i kompletní databázové schéma odpovídající celé šíři aktuální verze formátu VFK. Import do databází probíhá vysoce optimalizovanými nativními technikami databáze a umožňuje tak import i rozsáhlých územních celků (např. celá ČR) v řádu hodin. Součástí je i doplněk pro vytváření polygonových parcel a dalších vyšších grafických prvků katastrální mapy.

Dalším, dnes už ověřeným a široce využívaným nástrojem, je aplikace Import RÚIAN. Tento nástroj vznikl ihned po spuštění registru a umožňuje přímý import popisných i grafických dat do databází Oracle a MS SQL. Nástroj provádí nejen import, ale i automatické stažení dat z portálu VDP RÚIAN.

OpenKN - nástroje importu dat KN do spatial databází

Zejména nad posledními dvěma nástroji (Import RÚIAN a VFK2DB) a především nad strukturami a daty importovanými těmito nástroji, vyvinula firma CAD Studio celé spektrum GIS řešení, ať už přímo nad daty, či v prostředí technologie Autodesk Geospatial. Mezi ty základní patří sjednocení dat SPI KN a grafických dat RÚIAN do jednoho prostředí, různé vyhledávače adres a objektů katastru, analytické a zobrazovací nástroje. Hotovým základem pro webovou aplikaci nad katastrálními či RÚIAN daty je GIS KN (dříve eObec). Na tento rok máme naplánovanou přípravu veřejné ukázky inovovaného řešení pro katastr a publikaci jednotlivých dílčích komponentů a nástrojů.

Velmi efektivním nástrojem pro využití katastrálních dat je také modul pro Optimalizace daně z nemovitostí (link).

CAD nástroje pro KN

Do druhé kategorie - inženýrských nástrojů - patří nástroje Záborák a Záborák IS, které využívají online přístup na VDP RÚIAN (vdp.cuzk.cz). Tyto nástroje umožňují analyzovat kolize stavebních objektů a dalších prvků zejména s polygony parcel. Ty jsou automaticky staženy z VDP a importovány do výkresu. Po analýze záboru (překryvu s parcelami) je vygenerována elektronická žádost na ČÚZK pro nákup popisných dat SPI, která se v dalším kroku doimportují do výkresu a výsledkem je detailní „záborový“ elaborát včetně oprávněných subjektů, adres a dalších důležitých údajů. Výstup je možné vygenerovat i jednoduchý, bez popisných dat (která si v menším projektu může zpracovatel snadno doplnit např. přes Nahlížení do KN (nahlizenidokn.cuzk.cz). Nástroj drasticky zvyšuje efektivitu této obvyklé činnosti projektantů – ze dnů na minuty. Lze přitom využít i na řadu dalších agend vyžadujících výpočet překryvu s parcelami KN.

Záborák

Velmi aktuálním tématem v souvislosti s katastrem nemovitostí je Správa věcných břemen. Naše nástroje umožňují efektivně analyzovat stávající data a spravovat vlastní věcná břemena organizace v těchto ohledech:

  • Analýza dotčených parcel vlastním majetkem (inženýrskou sítí, ...)
  • Porovnání dotčených parcel s vlastní evidencí břemen a s údaji o břemenech v datech katastru nemovitosti (JPV)
  • Navázání dodatečné dokumentace k břemenům (smlouvy, atd.)
  • Vytvoření pracovního postupu pro odbavení a právu věcných břemen
  • Navázání evidence břemen na další systém (ERP, účetnictví)

Více viz Správa věcných břemen. Reference na katastr a břemena – SUAS (link)

Nejnovějším přírůstkem, který reaguje na nedávné uvolnění dat SGI zdarma, je aplikace VFK2DWG, která umožňuje z prostředí AutoCADu a dalších produktů Autodesku automaticky stáhnout potřebný datový balíček a importovat grafické entity do výkresu v obvyklé grafické reprezentaci katastrální mapy. Jedná se o velmi čerstvý a efektivní nástroj pro práci s grafickými daty katastru.

Pro data slovenského Katastru nehnuteľností nabízíme aplikaci VGI2DWG (formát .VGI pro AutoCAD).

Další aplikace pro práci s KN

V portfoliu CAD Studia se nacházejí i starší nástroje související s katastrem nemovitostí:


Viz též novinky:


Žádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o Katastr nemovitostí
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí