CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz

Tiskové zprávy, prezentace

Tiskové informace společnosti CAD Studio

RSS tiskové zprávy

Revit ožívá v rukou studentů díky XANADU

2.3.2007

Akciová společnost XANADU, dodavatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií, intenzivně spolupracuje s českými školami na dodávkách řešení pro počítačový návrh. Studenti tak mají vždy po ruce nejmodernější technologie pro svou kreativní práci. Příkladem může být SPŠ stavební v Plzni, kde výuku v některém z řešení Autodesk pro oblast architektury a stavitelství letos absolvuje přes 360 studentů.

Na SPŠ stavební v Plzni si řešení společnosti Autodesk zvolili také kvůli masivní rozšířenosti na českém trhu - za hlavní prioritu totiž považují budoucí uplatnění studentů v praxi. Budou-li se absolventi dobře orientovat v moderních technologiích pro počítačový návrh, které jsou oblíbené napříč českou odbornou veřejností i stavební praxí, jejich šance najít si po škole adekvátní pracovní zařazení se rapidně zvýší.

Využití řešení Autodesk svědčí moderní odborné výuce
SPŠ stavební v současné době disponuje hned čtveřicí učeben výpočetní techniky, v každé lze najít 15 osobních počítačů pro žáky a jeden pro učitele. Autodesk Revit je využíván ve třech učebnách, kromě nich je Revit k dispozici i v rámci počítačů Informačního centra v budově školy a učitelům je přístupný také přímo v jejich kabinetech. Ve školním roce 2006/7 probíhá výuka na systémech Revit a AutoCAD v průměrném rozsahu 44 hodin týdně, tyto hodiny navštěvuje 361 studentů stavebních oborů.

„Počítáme s tím, že výuka AutoCADu, Revitu a Civil 3D bude postupně zavedena jako základní grafické prostředí pro všechny žáky oboru Stavebnictví a Technické lyceum, což je více než 90 % z celkového počtu žáků školy. Pro mluví i vysoká kvalita těchto softwarových řešení za přijatelnou cenu," říká Eva Fanfulová, zástupkyně ředitele pro oblast odborné výuky. „Za největší výhodu Revitu vůbec považuji technologii BIM (Informační model budovy) a z toho vyplývající asociativitu při jakýchkoliv změnách v projektu."

S kvalitní podporou v zádech
Škola pravidelně využívá komplexní podpory svého dodavatele, společnosti XANADU. U současných komplexních řešení je vztah prodejce - uživatel velmi důležitý pro správnou implementaci softwaru v reálných podmínkách každého takového uživatele. SPŠ stavební v Plzni tak využila například možnosti vstupního proškolení, průběžně využívá možnosti konzultací v případě dotazů ke konkrétnímu řešení, stejně tak technické pomoci pro studenty. Vzájemná spolupráce SPŠ stavební a XANADU se tak stále rozšiřuje ku prospěchu uživatelů.

Díky společnosti XANADU mají uživatelé Revitu možnost pracovat také v českém prostředí, které obsahuje lokalizované menu, příkazy, dialogy, chybová a informační hlášení, filtry exportu hladin do formátu DWG/DXF, novou výchozí CZ šablonu projektu, upravené názvy šablon pro nové rodiny knihovny a CZ knihovnu rodin (family), plus elektronickou dokumentaci. Více informací viz: www.cadforum.cz/revit

Znalosti pro lepší stavitelství
Přístup studentů k nejmodernějším technologiím sice sám o sobě nezajišťuje vznik technicky kvalitnějších a progresivnějších projektů staveb, ale při doplnění o hlubší obecné znalosti stavebních zákonitostí a postupů se pomoc moderního softwarového řešení ukazuje jako klíčová. Sebelepší software sice nemůže studentům nahradit dlouholetou praxi, ale pomáhá jim mnohem rychleji proniknout do tak komplikovaného a dynamického oboru, jakým stavebnictví bezpochyby je. Díky tomu se studenti nemusejí zdržovat u mnohých čistě rutinních prací spojených s přípravou a eliminací chyb v projektové dokumentaci, ale mohou více času věnovat podstatnému - smyslu projektu a jeho efektivnímu řešení.

Zpět na všechny zprávy
Viz též:Chcete-li zařadit do mail-listu automatického zasílání tiskových zpráv, napište na info@cadstudio.cz
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí