CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz

Tiskové zprávy, prezentace

Tiskové informace společnosti CAD Studio

RSS tiskové zprávy

Vyjadřovací portál vodohospodářské společnosti urychluje vyřízení žádostí

5.8.2014

Vyjadřovací portál vodohospodářské společnosti ČEVAK a.s. využívá technologií Autodesku a služeb CAD Studia k úspoře nákladů a zrychlení přístupu k informacím a potřebným vyjádřením

Praha, 5. července 2014 – Akciová společnost CAD Studio, největší specializovaný dodavatel CAD, CAM, GIS a PLM řešení ve střední Evropě, poskytuje odborné služby společnosti ČEVAK a.s., která spravuje vodohospodářský majetek měst a obcí na jihu Čech a části krajů Plzeňský a Vysočina. Výsledkem spolupráce je i vyjadřovací portál společnosti ČEVAK a.s., který šetří náklady žadatelů a umožňuje pohodlné zadávání elektronických žádostí o vyjádření k existenci sítí, projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, záměru změny velikosti vodoměru, likvidaci odpadních vod a ostatních investičních záměrů.

Pracovníci společnosti ČEVAK a.s. vyřizují ročně asi 12 tisíc vyjádření, která přijímají osobně, poštou i elektronicky. Některé informace přitom musí ručně přepisovat, ověřovat identifikační údaje, určit zájmovou oblast, vyplnit vyjádření apod., což může být jak pro zákazníka, tak i pro zaměstnance administrativně náročné. Společnost se proto rozhodla připravit vyjadřovací portál, který je veřejnosti přístupný z běžného webového prohlížeče (www.cevak.cz). Portál je postavený na technologiích Autodesku a na odborných službách společnosti CAD Studio.

„Naší snahou bylo přinést našim zákazníkům, veřejnosti i firmám řešení, které jim výrazně usnadní komunikaci a současně zrychlí a zautomatizuje postup vyřízení žádosti na naší straně,“ vysvětluje Jiří Heřman, předseda představenstva ČEVAK a.s. Dodává, že portál, který je přístupný od února letošního roku, denně pomáhá odbavit zhruba 50 vyjádření. Už nyní umožňuje zpracovat asi jednu třetinu žádostí zcela automaticky a u ostatních připraví veškeré podklady pro osobní posouzení či dopracování. Společnost ve spolupráci s CAD Studiem již brzy představí novou verzi portálu, která reaguje na praktické připomínky uživatelů a dále zvyšuje komfort pro žadatele a efektivitu zpracování.

Celý postup zadání je z pohledu žadatele jednoduchý: zadá identifikační údaje žadatele a investora, účel stavby a důvod žádosti, zakreslí zájmovou oblast nad online katastrální mapou a potvrdí údaje. Odeslání žádosti je potvrzeno e-mailem. Žádost je automaticky vyhodnocena s ohledem na vždy aktuální údaje o vodovodních a kanalizačních sítích společnosti ČEVAK a.s. Výsledkem je vyplněná šablona dokumentu vyjádření, mapová příloha, včetně zákresu sítí a zájmové oblasti, vektorový soubor s průběhem sítí v zájmové oblasti a původní přílohy žádosti. Vyjádření pak, ještě před jeho odesláním zákazníkovi, podle potřeby upraví odborný pracovník společnosti.

„Použití nejmodernějších technologií společnosti Autodesk umožnilo zásadním způsobem zkrátit celý postup vyřízení žádostí – často i na několik minut. Dochází ke zrychlení přípravy i komunikace se žadateli a zásadnímu snížení pravděpodobnosti chyby či omylu díky rozsáhlé automatizaci. Vyjádření jsou nazpět odesílána v pohodlné elektronické formě,“ doplňuje Jakub Bican, vedoucí vývoje GIS společnosti CAD Studio. „Naše řešení jde nasadit nad jakýkoliv stávající geografický systém. Jedná se o typický případ úspor využitím a zhodnocením dosavadních investic do geografické dokumentace a vlastních dat.“

Vyjadřovací portál společnosti ČEVAK: gis.cevak.cz/vportal/

ČEVAK
####

O společnosti CAD Studio
CAD Studio a.s. je tradičním dodavatelem CAD, CAM, PLM a GIS řešení ve střední Evropě. Portfolio společnosti pokrývá všechna profesní řešení v oblastech strojírenství a výroby, stavebnictví a architektury, geodézie a mapování, vizualizace a animace i geografických informačních systémů pro správu majetku a infrastruktury. V nabídce CAD Studia zákazníci najdou rovněž hardware související s poskytovanými řešeními a komplexní služby, včetně odborné technické podpory.

CAD Studio, součást holdingu AutoCont, je nejvýznamnějším partnerem společnosti Autodesk v České a Slovenské republice a držitelem certifikací Platinum Partner.

Více informací na:
www.cadstudio.cz, www.cadforum.cz, blog.cadstudio.cz, facebook.com/CADstudio

Zpět na všechny zprávy
Viz též:Chcete-li zařadit do mail-listu automatického zasílání tiskových zpráv, napište na info@cadstudio.cz
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí