CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz

Tiskové zprávy, prezentace

Tiskové informace společnosti CAD Studio

RSS tiskové zprávy

ČEZ Teplárenská zvyšuje komfort služeb díky Vyjadřovacímu portálu od CAD Studia

3.12.2018

Po dokončené implementaci geografického informačního systému zprovozňuje ČEZ Teplárenská, a.s. také další aplikaci od společnosti CAD Studio s.r.o., kterou je Vyjadřovací portál. Aplikace je přímo napojena na provozovaný systém GIS, do kterého byla doplněna potřebná data o průběhu provozovaných sítích a zařízeních. Naplněná databáze GIS je zásadní pro automatické vyhodnocení střetu zájmového území žadatele s provozovanými sítěmi ČEZ Teplárenské, a.s.

ČEZ Teplárenská

Praha, 3. prosince 2018 ČEZ Teplárenská, a.s., zprovoznila na svých webových stránkách důležitou novinku. Prostřednictvím internetu umožňuje projektantům, samosprávě i odběratelům tepla získat rychlou pohodlnou cestou nutná data a informace k vyjádření o existenci sítí, včetně dalších analytických podkladů. Webová aplikace „vyjadřovací portál“ tak zvyšuje dosavadní komfortní služby společnosti pro žadatele o potřebné informace, neboť na základě dotazu obdrží rychlejší emailovou cestou i odpověď, tedy souhrnnou zprávu o vyjádření k sítím.

„Cílem nové služby na stránkách www.cezteplarenska.cz je nejen poskytovat, ale i zajistit data provozovaných teplárenských sítí ve všech regionech, kde ČEZ Teplárenská působí,“ říká Radim Sobotík, obchodní ředitel společnosti. „Chceme tak usnadnit práci a hlavně ušetřit čas žadatelů o vyjádření k existenci teplárenských sítí. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti je přitom 30 dnů, elektronická cesta ovšem snižuje počet administrativních úkonů. Díky vyjadřovacímu portálu proto počítáme s tím, že dokážeme zpracovat a odeslat žádost o vyjádření zpět k žadateli mnohem dříve.“

Vyjadřovací portál je velmi intuitivní, přičemž postupně vede uživatele celým procesem zadávání potřebných údajů. Mezi jednotlivými kroky je možné se vracet a zpětně opravovat zadané údaje. Aplikace využívá responzivní design, který zajišťuje její fungování pro všechny typy zařízení, tedy počítač, tablet i mobilní telefon. V následujících měsících bude proces nadále optimalizován a rozšiřován. Prostřednictvím vyjadřovacího portálu budou postupně nahrazena stávající zpracování žádostí k existenci sítí jednotným systémem v elektronické podobě.

ČEZ Teplárenská

„Předpokládáme, že proces vyjadřovaní plně zautomatizujeme zejména tam, kde jsou naše sítě a ochranné pásmo v bezpečné vzdálenosti. Po odborném posouzení tak může žadatel obdržet vyjádření již během několika málo pracovních dnů,“ uzavírá Radim Sobotík, obchodní ředitel ČEZ Teplárenské.####

O společnosti CAD Studio
CAD Studio s.r.o. je dodavatelem CAD, CAM, BIM, PDM a GIS řešení ve střední Evropě s 27letou tradicí. Portfolio společnosti pokrývá všechna profesní řešení v oblastech strojírenství a výroby, stavebnictví a architektury, geodézie a mapování, vizualizace a animace i geografických informačních systémů pro správu majetku a infrastruktury. V nabídce CAD Studia zákazníci najdou rovněž hardware související s poskytovanými řešeními a komplexní služby, včetně odborné technické podpory.

CAD Studio, součást holdingu AUTOCONT a skupiny KKCG, je nejvýznamnějším partnerem společnosti Autodesk v České a Slovenské republice.

Více informací na:
www.cadstudio.cz, www.cadforum.cz, www.gisforum.cz, blog.cadstudio.cz, facebook.com/CADstudio

Zpět na všechny zprávy
Viz též:Chcete-li zařadit do mail-listu automatického zasílání tiskových zpráv, napište na info@cadstudio.cz
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí