CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz
Dle oboru: CADMFGAECMMGISHW RSS kanál
Události a novinky (archiv)
14.4.2016
AEC
Autor: Daniel Smejkal
[5919x]

Sjednocený Autodesk Revit 2017 - co je nového?

Tento článek archivu může obsahovat zastaralé informace - je již více (8) roků starý !
Obr

Pod heslem "modelování - komunikace - efektivita" byla uvedena podstatně rozšířená a sjednocená verze BIM aplikace Autodesk Revit 2017. Verze 2017 obsahuje přes 50 nových funkcí a vylepšení. Od release 2017 jsou navíc sjednoceny profesní verze Revitu - v nabídce jsou tedy již jen produkty Autodesk Revit (obsahující všechny funkce, známý ze sad Design Suite) a odlehčený levnější Autodesk Revit LT. Jednotlivé profesní verze Architecture, Structure a MEP tak už nebudou existovat samostatně. Uživatelé stávajících profesních verzí 2016 přecházejí v rámci svého plánu údržby nebo pronájmu bezplatně na plnou verzi 2017. Verze 2017 je už k dispozici i v češtině.

Co je nového v Revitu 2017?


Platforma Revit a Architecture:
 • Globální parametry: Využití globálních parametrů umožňuje snazší přizpůsobení a parametrizaci celého projektu (R2016 R2).
 • Grafický výkon: Díky využití GPU grafické karty, zjednodušení zakrytých prvků v 3D pohledu a zpracování na pozadí je výkon zobrazení vyšší o 30-40% (R2016 R2).
 • Zábradlí: Zábradlí může být nově umísťováno na podlahy a střechy s definovanými spády a na horní hrany stěn snadno prostřednictvím jednočárového náčrtu trajektorie.
Revit 2017
 • Vazby tečnosti: V editoru rodin ve verzi 2017 přibývá možnost vytváření vazeb tečnosti pro všechny elementy tvořené náčrtem. V případě složitějších parametrických rodin bylo pro zachování tečnosti dosud nutné geometrické vztahy definovat pomocí složitých vzorců. Od nové verze lze tečnost mezi elementy náčrtu vytvořit jednoduše pomocí zámku přímo v kreslicí ploše.
 • Indikátor hloubky pohledu (Depth cue): Pro lepší grafické výstupy a kvalitnější prezentaci návrhu lze nyní architektonickým pohledům a řezům přidat hloubku. Funkce funguje tak, že v pohledech graficky odliší objekty v závislosti na jejich vzdálenosti od místa pohledu.
Revit 2017 Revit 2017
 • Vypočítaná hodnota v popiscích: V rodinách popisků je nově možné vytvářet štítky obsahující hodnotu vypočítanou vzorcem z hodnot dostupných parametrů. Obdobná funkce byla doposud dostupná pouze ve výkazech.
 • Zamykání pozice popisků: Jedním z řady drobných vylepšení je možnost zamykání pozice popisků pomocí funkce připnout (špendlík). Takto zamčené popisky se při změně polohy jejich hostitele nepřemístí.
 • Sloučit parametry: Nová funkce sloučit parametry (combine parameters) dovoluje spojovat hodnoty z několika parametrů do jednoho sloupce výkazu.
 • Šablony výkazů: Pro výkazy přibyla možnost vytvářet šablony stejně jako pro jakékoliv jiné typy pohledů. Šablonami lze řídit nastavení výkazů na záložkách Pole, Filtr, Seřazení/Seskupování a Formátování. V předchozích verzích Revitu bylo možné šablonami ovládat jen nastavení vzhledu výkazů. Tato novinka tedy do značné míry usnadňuje tvorbu nových výkazů.
 • Nový textový editor: Velkou změnou prošel editor textových poznámek. Nově obsahuje více možností formátování textu, možnost rychlého převodu velkých písmen na malá a naopak, psaní horních a dolních indexů a další vylepšení. Nový textový editor 'wysiwig' formátuje text stejným způsobem jako nástroje AutoCADu, což zaručuje kvalitnější import a export DWG souborů.
 • Podpora IFC 4: Revit 2017 podporuje export a připojování souborů ve formátu IFC 4 Reference View a Design Transfer View. Některými z výhod IFC 4 oproti starším formátům jsou například značné snížení datového objemu souborů, lepší přenos geometrických informací, nebo více definovaných kategorií objektů.
 • Rendering: Renderovací engine Autodesk Raytracer doznal vylepšení již v pololetním update verze 2016 R2. V Revitu 2017 se na jeho funkčnosti (kromě vyššího výkonu) nic nemění. Změnou je však to, že nadále už nebude k dispozici starší engine NVIDIA mental ray.
 • Viditelnost mračna bodů: Po importu jednoho nebo více mračen bodů do modelu můžete nyní řídit viditelnost jednotlivých míst a oblastí skenu v každém pohledu.
 • Integrace FormIt 360 Converter: Nástroj pro výměnu dat mezi aplikací Formit 360 pro koncepční modelování je nyní součástí instalace Revitu a není potřeba jej instalovat jako doplněk.
 • Integrace Dynamo: Dynamo - nadstavba Revitu pro grafické programování je od verze 2017 plně integrovaná a je rovněž součástí instalace.
 • Cloud workshare: jednodušší týmová spolupráce s využitím předinstalované komponenty A360 Collaboration for Revit (nutná licence)
Revit MEP:
 • Detailnější díly výroby: Převod systémového potrubí Revitu MEP na výrobní komponenty Fabrications zpracované v podrobnosti LOD 400. Využití konkrétních výrobků daného výrobce z obsahu produktů Autodesk Fabrication CADmep, Fabrication ESTmep a Fabrication CAMduct pro přesnější koordinaci vzduchotechnického potrubí s ostatními profesemi. Díly výroby poskytují standardizované délky segmentů, detailnější napojení mezi potrubím a zjednodušují koordinaci při samotné realizaci. Při zpracování vzduchotechnických systémů pomocí obsahu Fabrication, získává projektant větší jistou, že daný model potrubí přesně odráží zamýšlenou výrobu a montáž. Modelujte a koordinujte MEP komponenty v podrobnosti LOD 400 v prostředí Revit.
 • Trasa a výplň Zjednodušuje proces pro dokončení výrobního modelu pomocí návrhu trasy systému (routování). Díky náhledu máte kontrolu nad tím, která konkrétní tvarovka bude vložena do trasy potrubí, lze dále definovat i vstupní parametry komponent, tak aby byly nabízený pouze díly, které odpovídají logice navrhovaného systému.
Revit 2017
 • Rychlé připojení potrubí / trubek: Zjednodušuje proces vyplnění mezery, mezi přímým kusem a tvarovkou.
 • Funkce zkrátit / prodloužit: Umožňuje vyplnění mezery, mezi dvěma větvemi přímých kusů.
 • Změna typu pomocí palety vlastností: Pomocí výběrové funkce na paletě vlastností lze rychle zaměnit jednotlivé výrobní díly.
 • Optimalizace výrobních dílů: Pomocí navigačních nástrojů lze prvky přemísťovat. Pomocí revize upozornění Jsou zobrazována upozornění u prvků, které přesahují přednastavenou délku.
 • Pozice závěsu potrubí: Aby se zabránilo případným kolizím v informačním modelu stavby, lze nyní nově využívat ovládací prvky na komponentách závěsu, které modifikují délku a pozici závěsu a současné umožňují polohovat jednotlivé tyče závěsu.
 • Umístění závěsu potrubí: Nyní lze nově umístit závěs na tvarovku. Závěsy mohou být umístěny i na jiné závěsy.
 • Popisky výrobních dílů: Pro podporu pracovních postupů při tvorbě projektové dokumentace pomocí výrobních dílů, lze nyní nově využívat parametry pro popis jednotlivých výrobních dílů.
 • Parametry výrobních dílů: Ke zlepšení označování, vykazování a možnostem filtrování, mají nyní výrobní díly k dispozici několik nových parametrů.
 • Samostatné kategorie výrobních dílů: Ke zlepšení popisování, vykazování a možnostem filtrování výrobních dílů byly přidány následující kategorie: systém potrubí TZB výroby, izolace TZB výroby, závěsy TZB výroby a potrubí TZB výroby.
 • Zobrazování skrytých čar výrobních dílů: Výrobní díly nyní umožňují zobrazovat skryté čáry.
 • Izolace a výstelka: Výrobní díly potrubí a trubek zobrazují prvky izolace a výstelky jako samostatné komponenty, což umožňuje lepší kontrolu nad volbami zobrazení daných prvků.
 • Symboly vzestupu/poklesu: Symboly vzestupu/poklesu jsou nyní nově přímo definovány pro výrobní součásti u produktů Autodesk Fabrication a jsou použitelné pro prvky potrubí, trubek a elektrických rozvodů v Revitu.
 • Tooltip výrobních dílů na paletě vlastností: Nové tooltipy u parametrů dílů výroby v paletě vlastností.
 • Nastavení výrobních dílů: V nastavení lze nyní specifikovat profil výroby.
 • MEP knihovna výrobní dílů pro Revit: Tato knihovna je nyní součástí instalace Revitu.
 • Nové rodiny poznámek: Rodiny poznámek jsou nyní nově dostupné pro popis potrubních a trubních rozvodů. Můžete využít dialog pro nastavení mechanických rozvodů pro přizpůsobení štítků pro označení.
 • Nastavení elektrických rozvodů: Nyní lze specifikovat metodu výpočtu elektrického zatížení tak jak Revit sumarizuje elektrickou zátěž.
 • Teplotní rozdíl jako parametr rodiny: Teplotní rozdíl jako parametr je nyní k dispozici pro rodiny potrubí, trubek a elektrických rozvodů.
 • Výpočet tlakové ztráty pro nástavce potrubí: Tabulka ASHRAE je nyní k dispozici i pro nástavce potrubí.
 • Duplicitní označení: Kvůli zvýšení výkonu není parametr označení vyplněn při vkládání stejné kategorie prvků MEP.
 • Výpočty objemu: Z důvodu zvýšení výkonu provádí Revit veškeré výpočty objemů v trubních systémech na pozadí.
 • Zobrazování potrubí: Zobrazování potrubí je nyní optimalizováno ve dvou směrech. Revit nyní přepočítává a generuje geometrii potrubí, která je viditelná v daném pohledu, tím se eliminuje přepočítávání elementu, které se nacházejí mimo daný pohled. Kromě toho, při oddálení pohledu se elementy užší než jeden pixel zjednoduší v návaznosti na zredukování času vykreslování, i přes to se zachová vizuální věrnost prvků.
 • Energetická analýza: Pokročilé tepelné nastavení zón. Vylepšená přesnost a vzhled analytických ploch vede k lepšímu a menšímu souboru XML.
 • Automatické přiřazení distribučního systému
Revit Structure:
 • Spoje ocelových konstrukcí: užší propojení s aplikací Advance Steel

  Revit 2017

 • Práce s výztuží: (grafický manažer uspořádání prutů) ve verzi 2017 je umožněno lepší a přehlednější zadávání tvarů betonářské oceli díky grafickému „manažeru“. Při umisťování výztuží je možné jednodušeji modifikovat umístění, kopírování a natahování prutů v hostitelském prvku.
 • Variabilní nastavení prutů: nová funkce umožňuje přesne definovat složité tvary prutových sad, které se např. mění podél šikmých ploch. Nové možnosti použití multi-popisků výztuže, nové možnosti přizpůsobení číslování a označování (např. popisek může zobrazovat různé délky prutové sady, ...), možnost definice sklonu prutových sad.
Revit 2017
 • Rozdělení sloupů: možnost v požadované výšce rozdělit sloup
 • Vylepšené konstrukční základy: Nová možnost připojení konstrukčních sloupů k základovým patkám a pásům.
 • Integrace Revit a Robot: Pomocí propojení aplikace Revit a Robot můžete do Revitu přenést nový výsledek požadované výztuže: příčná hustota.
 • Nové ocelové katalogy profilů: obsahuje databázi ocelových profilů pro Austrálii, Nový Zéland, Německo, Francii, Polsko, USA, Indii a podle Eurokód-u.
 • Viz též další "Structure" novinky Revitu


O novinkách dalších produktů Autodesk řady 2017 vás informujeme na stránkách CADstudio.cz nebo navštivte sérii Roadshow Autodesk 2017 Live a seznamte se novými produkty naživo.

Zákazníci s Maintenance plánem (plánem údržby) nebo se Subscription (pronájmem) získávají verze 2017 zdarma přes svůj účet na webu Autodesk Account.

[AEC]
Viz též:
CAD Studio s.r.o. (součást Arkance Systems)

Firma CAD Studio s.r.o. je autorizovaný dealer Autodesk (již 26x po sobě oceněna jako největší dealer Autodesku v ČR a SR: 1994-2020), Autodesk Platinum Partner, Autodesk Training Center a Autodesk Developer s více než 30letými zkušenostmi a týmem 130 specialistů. Proč nakupovat právě u firmy CAD Studio?

CAD Studio dodává kompletní řešení - software, hardware, školení, služby - pro CAD/CAM, BIM, GIS/FM, PDM a multimédia, založená na technologiích firmy Autodesk (digitální prototypy, BIM, AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, Fusion 360, 3ds Max, Vault, Plant, Simulation, cloud...) a aplikační nadstavby pro konkrétní profese (i vlastní vývoj). CAD Studio je členem evropské skupiny ARKANCE.

Kontakt

PRAHA - Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, tel: +420 910 970 111
BRNO - Sochorova 23, 616 00 Brno, tel: +420 910 970 111
OSTRAVA - Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, tel: +420 910 970 111
Č.BUDĚJOVICE - Pražská tř. 16, 370 04 České Budějovice, tel: +420 910 970 111
PARDUBICE - Rokycanova 2730, 530 02 Pardubice, tel: +420 910 970 111
PLZEŇ - Teslova 3, 301 00 Plzeň, tel: +420 910 970 111
SLOVENSKO (Bratislava + Žilina) - tel. +421 2 6381 3628
MAĎARSKO (Budapešť: Varinex-CAD Studio) - tel. +36 1 273 3400
FRANCIE, BELGIE, NIZOZEMSKO, POLSKO, FINSKO, LITVA (Arkance Systems)


Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí