CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz

Sewer+ pro Map a Civil 3D

Venkovní potrubní sítě pro AutoCAD Map a Civil 3D - kanalizace, vodovody, plynovody, elektrická vedeníInženýrské sítě pro AutoCAD Civil 3D a Map

Co je Sewer+?

Sewer+ - menu Sewer+ je slovinská aplikace pro návrh venkovních potrubních sítí – kanalizace, vodovody, plynovody, elektrická vedení. Umožňuje návrh potrubí v polohopisu a podélném řezu, hydrotechnické výpočty, výpočty modelu terénu, kubatury, a mnoho dalšího. Aplikace je lokalizována do češtiny, včetně nápovědy, norem, katalogu výrobců a způsobu výpočtů.

Sewer+ je nadstavba pro CAD aplikace AutoCAD Map 3D a AutoCAD Civil 3D - představuje komplexní řešení pro návrh potrubí nad AutoCADem.


Sewer+ - Základní funkce

 • Projektování pasportu inženýrských sítí hlavně kanalizace, vodovod, plynovod, elektro
 • Návrh trubní sítě v situaci s automatickou tvorbou popisu trasy
 • Tvorba digitálního modelu terénu z různých podkladů (seznam bodů, kresba ve výkrese, ...)
 • Vykreslení podélného profilu s možností interaktivního návrhu nivelety potrubí
 • Tvorba podélných a příčných řezů se stálým propojením na situaci ve 3D
 • Projektování na základě českého katalogu potrubí a šachtic
 • Hydrotechnické výpočty pro kanalizaci
 • Hydrotechnické výpočty pro vodovod s napojením na Epanet
 • Automatický výpočet kubatur jednotlivých vrstev na základě definování tvaru příkopu


Sewer - profil kanalizační sítě
Sewer - jednoduché uživatelské prostředí

Sewer - polohopis

 • Vlastní modul výpočtu modelu terénu (DTM) - např. pro Map
 • Načítání DTM z AutoCAD Civil 3D (všechny DTM funkce z Civil 3D)
 • Libovolný počet sítí v projektu s automatickým nastavením stylů vykreslování a popisu
 • Prvky použité z katalogu českých výrobců
 • Automatické funkce pro křížení sítí a jejich vykreslení do podélného profilu
 • Nástroje pro vypisování informací o potrubí a šachtách do tabulek či externích výpisů
 • Neustálé propojení polohopisu a řezů - každá změna ihned reflektována


Sewer - podélné profily

 • Automatické vykreslení podélného řezu se stylem odpovídající danému typu potrubí
 • Interaktivní návrh nivelety – grafické zadávání či početní nebo v konstantní hloubce (není nutné definovat výšku v každém lomovém bodě, systém výšky sám dopočítává)
 • Možnost zadání tzv. spádových šachet
 • Snadná editace zobrazení profilu
 • Libovolné nastavení srovnávacích rovin i s možností nastavení odskoků
 • Profil neustále aktualizován v závislosti na trase potrubí a DTM
 • Hodnoty profilu automaticky odčítány z modelu potrubní sítě
 • Jednoduché vynášení křížících se objektů do profilu s možností automatického snímání ostatních sítí ze situace


Sewer - příčné řezy a kubatury

 • Použití vzorových řezů pro nadefinování tvaru příkopu a tloušťek jednotlivých vrstev
 • Možnost mít množství typů vzorových řezů na jedné trase v závislosti na situaci
 • Automatické vykreslení řezů ve zvoleném staničení
 • Výpočet kubatur na základě vzorových řezů a to jak po jednotlivých položkách, tak i celkový přehled objemu výkopu a násypu


Sewer - hydrotechnické výpočty kanalizace

 • Výpočet srážek
  • Možnost zadání jednotlivých povodí, které lze vykreslit jako hydrotechnickou mapu
  • Zadání dle několika metod - ITP diagramy, podle Reinholda či nastavením aktuálních srážek
  • Program obsahuje hodnoty srážek oblastí ČR dle Trupla
 • Výpočet odpadních vod
  • Zahrnutí dalších vstupů jako je produkce od obyvatel, průmyslu a dalších zdrojů
  • Různé možnosti zadávání pro simulaci reálné situace
 • Na základě výpočtu systém provádí automatické posouzení zvolené dimenze, případně opraví na vyhovující průměry
 • Výpočet se provádí v závislosti na maximálním procentuelním plnění potrubí a minimální rychlosti toku
 • Všechny výsledky lze znázornit do tabulek a nebo pomocí simulace tlakové čáry přímo do podélného profilu, případně i hydrogramu


Sewer - hydrotechnické výpočty voda

 • Výpočty vychází z nastavení vlastností jednotlivých uzlů (spotřeba, hydrant, zdroj, vodní nádrž, čerpadlo, ventil)
 • Výpočet je odvislý i od pravidel chování sítě (např. co dělat, když tlak klesne pod určitou mez, atd.)
 • Výpočet se provádí podle různých vzorců
  • Hazen-Williams
  • Chezy-Manning
  • Darcy-Weisbach
  • Možnost nastavení kritérií času
 • Výsledky generovány formou výpisu, který je možné načíst do aplikace Epanet, na kterou je Sewer+ napojen (další kontroly výpočtu v Epanetu)


Sewer+ pro inženýrské sítě


Další informace

Sewer+ model terénuŽádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o Sewer
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí