Video - ukázky použití aplikace Sewer+
Viz Podobnější informace o aplikaci Sewer+

zpět na stránku CAD Studia popisující nadstavbovou aplikaci pro Civil 3D - Sewer+

Praktické použití CAD aplikace pro projektování venkovních potrubních sítí - YouTube video:


Hydrotechnické výpočty kanalizace v Sewer+
Postup vytvoření výpočtu pro kanalizaci

 

Návrh vodovodní sítě v Sewer+
Sewer+ dokáže navrhovat i vodovod - video ukazuje postup návrhu a způsob výpočtů

 

Návrh přípojky v Sewer+
Nevíte jak na přípojku? Toto video vám to ukáže...

 

Tvorba podélných profilů v Sewer+
Ukázka možnosti vytváření profilů - řezů terénem a návrhu nivelety potrubí

 

Výchozí nastavení aplikace Sewer+
Chcete začít pracovat s aplikací? Podívejte se, co a jak je možné nastavit.

 

Výpočet kubatur v Sewer+
Ukázka tvorby vzorových a typických řezů s možností automatického výpočtu kubatur

 

Křížení sítí v Sewer+
Jak Sewer+ pracuje s křížením sítí - jak sítí vytvořených ve vlastní aplikaci tak při tvorbě z 2D křivek

 

Tvorba tras pomocí aplikace Sewer+
Ukázka funkcí pro tvorbu a editaci tras