CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop

AutoPEN AutoPEN - inženýrské sítě

Modulární CAD aplikace pro projektování vodovodních, kanalizačních a plynových sítí


Co je AutoPEN

Program AutoPEN je sada nástrojů pro projektování vodovodních, kanalizačních a plynových sítí, tvorbu podélných profilů, hydrotechnické výpočty a tvorbu kladečských plánů. Je kompatibilní s AutoCADem a výkresovým formátem DWG.

AutoPEN je tvořen podle požadavků českých projektantů a využívá praktický přístup k jednotlivým úlohám.

Nabízené moduly AutoPEN


Podélný profil kanalizace

Tento modul slouží k sestavení podélného profilu terénu a navržení trasy kanalizace. Staničení a výšky vrcholových bodů terénu, šachet, parametry potrubí a dalších objektů zadává projektant do seznamů v dialogových panelech programu. Samozřejmostí je průběžná kontrola spádu trasy, interpolace terénu a výkopu na zvoleném staničení apod.

Volitelným doplňkem je modul "Kubatury kanalizace". Program obsahuje čtyři výpočtové moduly:

 • výpočet kubatur a ploch pažení,
 • tabulku šachet
 • tabulku šachtových den
 • tabulku uličních vpustí
a pět rozpočtových modulů:
 • zemní práce,
 • trubní vedení,
 • pozemní komunikace,
 • uživatelské rozpočtové panely,
 • rekapitualce
Kanalizace

Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě

Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě je samostatný program. Lze s ním provádět návrhy nových kanalizačních systémů i posuzovat stávající (hotová) díla. Potrubí lze navrhovat s kruhovým vejčitým nebo tlamovým profilem. Do návrhu je možné také zařadit retenční nádrže (odlehčovací komory).


Výpočet tlakové kanalizace

Úkolem programu Výpočet tlakové kanalizace je dimenzovat síť a stanovit hydraulické parametry sítě. Otázka, kolik čerpadel je v síti současně v činnosti a na jakých místech je nahodilý jev. K tomu, aby bylo možné učinit nějaké číselné předpoklady o hydraulických stavech během provozu sítě, byl vytvořen model, který simuluje práci sítě po zvolené časové období.


Podélný profil voda, plyn

Program slouží k sestavení podélného profilu terénu a navržení trasy vodovodu nebo plynovodu. Staničení a výšky vrcholových bodů terénu, parametry potrubí a dalších objektů zadává projektant do seznamů v dialogových panelech programu. Samozřejmostí je průběžná kontrola spádu trasy, interpolace terénu a výkopu na zvoleném staničení apod. Výkres profilu je uložen do souboru typu DWG, který lze editovat a tisknout pomocí AutoCADu (plný i LT) ve formátu DWG.

Volitelným doplňkem je modul "Kubatury voda/plyn". Program obsahuje tři výpočtové moduly:

 • výpočet kubatur a ploch pažení,
 • armaturní šachty
 • objekty
a pět rozpočtových modulů:
 • zemní práce,
 • trubní vedení,
 • pozemní komunikace,
 • uživatelské rozpočtové panely,
 • rekapitualce
Voda

Přehledný podélný profil vodovod

Program slouží k vytvoření výkresu přehledného podélného profilu vodovodu. Staničení a výšky vrcholových bodů terénu, niveletu tlakové čáry, parametry potrubí a dalších objektů zadává projektant do seznamů v dialogových panelech programu. Datové tabulky lze načíst i z modulu Podélný profil. Výkres profilu je uložen do souboru typu DWG, který lze editovat a tisknout pomocí AutoCADu ve formátu DWG.

Přehledný podélný profil

Kladečský plán

Kladečský plán Programy Kladečský plán HAWLE, JMA (Jihomoravská armaturka), VOD-KA (Litoměřice) a DUKTUS (dříve Buderus-ls Beroun) jsou určeny pro vkládání značek armatur do výkresu. Programy obsahují kompletní knihovny daného výrobce. Jedná se o nadstavby AutoCADu, programy spolupracují s AutoCADy od verze LT98 výše.

Program "Univerzální kladečský plán" navazuje na řadu kladečských plánů HAWLE, JMA, VOD-KA, DUKTUS. Tato verze programu není omezena výrobním programem konkrétního výrobce. Nabízí univerzální prostředí pro výběr značek z litiny, tvárné litiny včetně uzamykatelných spojů, tvarovky PVC a elektrotvarovky PE. Program Univerzální kladečský plán dovoluje vkládat nejen jednotlivé značky ale celé skupiny často se opakujících sestav.

Základní rysy jsou pro všechny Kladečské plány společné: Popisy značek lze do výkresu umisťovat zároveň se značkou, nebo je možné popisy vytvářet dodatečně v automatizovaném cyklu. Programy provádí výpis a sumarizaci dílů. Výpis lze vkládat do výkresu jako tabulku, nebo je možné jej uložit do textového souboru nebo tabulky Excelu XLS. Vkládání značek do výkresu je řešeno komfortně. Každá značka (skupina značek) je generována ve zvoleném měřítku a zavěšena na kurzor AutoCADu za jeden ze čtyř možných úchopových bodů. Po vložení značky se v druhém kroku (volitelně) nabídne vložení popisu značky. Značka je blok AutoCADu. Obsahuje textový atribut s popisem značky, který lze kdykoliv dodatečně změnit. Kresba je roztříděna do jednotlivých hladin. Barevně jsou proto rozlišeny příruby, hrdla, úchopové body a popisy. To umožňuje jednoduché přiřazení tlouštěk čar výkresu při tisku.
Další informaceŽádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o AutoPEN
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí