CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz

Tiskové zprávy, prezentace

Tiskové informace společnosti CAD Studio

RSS tiskové zprávy

CAD Studio rozšiřuje své působení na Slovensko

1.2.2011
CAD Studio CAD Studio rozšiřuje nabídku nejmodernějších produktů a služeb na Slovensko

Zkušený tým CAD odborníků je blíže slovenským zákazníkům i díky novým pobočkám v Bratislavě a Banské Bystrici

Praha, Bratislava, 1. února 2011 (SK verze) – Akciová společnost CAD Studio, největší specializovaný dodavatel CAD, CAM, GIS a PLM řešení ve střední Evropě, rozšiřuje své působení na Slovensko. Zákazníkům zde přináší řešení a služby s vysokou přidanou hodnotou, pevné zázemí zkušené technické podpory, individuální přístup k projektům napříč obory i nové možnosti využití unikátního portálu CADforum.cz. Nabídka pro slovenské zákazníky se navíc bude dále rozšiřovat po celý rok 2011.

„Rozšíření našeho pole působnosti na Slovensko je logickým a předem dobře připraveným krokem. CAD Studio zde má stále více zákazníků, kterým chce být co nejblíže. Slovenský trh v oblasti počítačem podporovaného navrhování si zaslouží širší nabídku produktů a služeb, včetně nekompromisní technické podpory a poradenství,“ říká Čeněk Černý, ředitel akciové společnosti CAD Studio.

CAD Studio zahájilo svou činnost 1. listopadu 2010 sloučením společnosti Dagis s CAD divizí společnosti XANADU. Nabízí široké portfolio produktů a služeb v oblastech strojírenství a výroby, architektury a stavebnictví i GIS a infrastruktury. Šest desítek zkušených odborníků řídí aktivity firmy z kanceláří po celé České a Slovenské republice – od Prahy, Brna a Ostravy přes České Budějovice, Plzeň a Pardubice až po Bratislavu a Banskou Bystrici.

„Tisíce slovenských uživatelů již dnes využívají podpory a zázemí našeho portálu CADforum.cz. Chceme jim nabídnout stejný komfort služeb, jaký mají jejich čeští kolegové. Pro slovenské zákazníky jsme například uvedli aplikaci VGI Import pro načítání dat slovenského katastru přímo do aplikace AutoCAD,“ doplňuje Vladimír Michl, manažer pro rozvoj společnosti CAD Studio. Aplikace VGI Import je dostupná ke stažení zdarma z webu technické podpory helpdesk.cadstudio.cz.

O společnosti CAD Studio
CAD Studio a.s. je nejvýznamnějším dodavatelem CAD, CAM, PLM a GIS řešení ve střední Evropě. Portfolio společnosti pokrývá všechna profesní řešení v oblastech strojírenství a výroby, stavebnictví a architektury, geodézie a mapování, vizualizace a animace i geografických informačních systémů pro správu majetku a infrastruktury. V nabídce CAD Studia najdou zákazníci rovněž hardware související s nabízenými řešeními a komplexní nabídku služeb, včetně technické podpory.

CAD Studio je nejvýznamnějším partnerem společnosti Autodesk v České republice – je držitelem certifikace Gold Partner – Architecture, Engineering & Construction a Manufacturing. Dále je držitelem statusu HP DesignJet Partner. CAD Studio je součástí holdingu AutoCont.

Více informací na:
www.cadstudio.cz, www.cadstudio.sk, www.cadforum.cz, blog.cadstudio.cz


CAD Studio rozširuje ponuku najmodernejších produktov a služieb na Slovensko

Skúsený tím CAD odborníkov je bližšie slovenským zákazníkom aj vďaka novým pobočkám v Bratislave a Banskej Bystrici

Praha, Bratislava, 1. februára 2011 - Akciová spoločnosť CAD Studio, najväčší špecializovaný dodávateľ CAD, CAM, GIS a PLM riešení v strednej Európe, rozširuje svoje pôsobenie na Slovensko. Tunajším zákazníkom prináša riešenia a služby s vysokou pridanou hodnotou, pevné zázemie skúsenej technickej podpory, individuálny prístup k projektom naprieč odbormi aj nové možnosti využitia unikátneho portálu CADforum.sk. Ponuka pre slovenských zákazníkov sa navyše bude ďalej rozširovať po celý rok 2011.

„Rozšírenie nášho poľa pôsobnosti na Slovensko je logickým a vopred dobre pripraveným krokom. CAD Studio tu má stále viac zákazníkov, ktorým chce byť čo najbližšie. Slovenský trh v oblasti počítačom podporovaného navrhovania si zaslúži širšiu ponuku produktov a služieb, vrátane nekompromisnej technickej podpory a poradenstva,“ hovorí Čeněk Černý, riaditeľ akciovej spoločnosti CAD Studio.

CAD Studio začalo svoju činnosť 1. novembra 2010 zlúčením spoločnosti Dagis s CAD divíziou spoločnosti XANADU. Ponúka široké portfólio produktov a služieb v oblastiach strojárstva a výroby, architektúry a stavebníctva aj GIS a infraštruktúry. Šesť desiatok skúsených odborníkov riadi aktivity firmy z kancelárií po celej Českej a Slovenskej republike - od Prahy, Brna a Ostravy cez České Budějovice, Plzeň a Pardubice až po Bratislavu a Banskú Bystricu.

„Tisíce slovenských užívateľov už dnes využívajú pomoc a zázemie nášho portálu CADforum.sk. Chceme im ponúknuť rovnaký komfort služieb, aký majú ich českí kolegovia. Pre slovenských zákazníkov sme napríklad uviedli aplikáciu VGI Import pre načítanie dát slovenského katastra priamo do aplikácie AutoCAD,“ dopĺňa Vladimír Michl, manažér pre rozvoj spoločnosti CAD Studio. Aplikácia VGI Import je dostupná na stiahnutie zadarmo z webu technickej podpory helpdesk.cadstudio.cz.

O spoločnosti CAD Studio
CAD Studio a.s. je najvýznamnejším dodávateľom CAD, CAM, PLM a GIS riešení v strednej Európe. Portfólio spoločnosti pokrýva všetky profesijné riešenia v oblastiach strojárstva a výroby, stavebníctva a architektúry, geodézie a mapovania, vizualizácie a animácie i geografických informačných systémov pre správu majetku a infraštruktúry. V ponuke CAD Studia nájdu zákazníci tiež hardvér súvisiaci s ponúkanými riešeniami a komplexnú ponuku služieb, vrátane technickej podpory. CAD Studio je najvýznamnejším partnerom spoločnosti Autodesk v Českej a Slovenskej republike - je držiteľom certifikácie Gold Partner - Architecture, Engineering & Construction a Manufacturing. Ďalej je držiteľom štatútu HP DesignJet Partner. CAD Studio je súčasťou holdingu AutoCont.

Viac informácií: www.cadstudio.sk, www.cadforum.sk

Zpět na všechny zprávy
Viz též:Chcete-li zařadit do mail-listu automatického zasílání tiskových zpráv, napište na info@cadstudio.cz
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí