CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
Dle oboru: CADMFGAECMMGISHW RSS kanál
Události a novinky (archiv)
24.1.2020
AEC
Autor: Martin Slanec
[3174x]

Jednodenní oborová BIM školení zvýší vaši produktivitu

TitObr

Společnost CAD Studio pořádá sérii specializovaných školení určených pro různé profese z oblasti BIM projektování pozemních staveb. V rámci těchto krátkých školení můžete podstatně zvýšit vaši produktivitu, a to bez narušení časového harmonogramu vašich projektů a navíc za dostupnou cenu.

Nejbližší termíny a témata BIM školení:

Revit Dynamo

BIM Dynamo otevírá dveře pokročilému výpočetnímu modelování geometrie objektů a správě metadat založených na logice a algoritmech. Tento software s otevřeným zdrojovým kódem je hluboce integrován v BIM aplikaci Autodesk Revit a umožňuje uživatelům řešit a rozvíjet pracovní postupy, které se jinak zdají nedosažitelné. Cílem tohoto kurzu je rozvinout základní znalosti o vizuálním programování a o logice uzlů. Připravené datasety budou prezentovat především využití pro stavařskou profesi a práci s metadaty.

Cílová skupina: architekti, stavební inženýři a BIM manažeři

Osnova - program kurzu:

 • uživatelské rozhraní a knihovna uzlů
 • stahovatelný obsah a vlastní uzly
 • osazení a propojení jednotlivých uzlů
 • pochopení datových typů
 • práce s daty ze souboru Excelu
 • tvorba geometrie
 • Revit + Dynamo - ukázka konkrétního řešení
 • závěr a doporučení pro samostudium

Termíny: nyní žádné naplánované termíny, kontaktujte nás


Armování v Revitu

BIM Modelování výztuže je jednou z časově nejnáročnějších činností projektování. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil, jak snadno vytvořit, upravit nebo upgradovat strukturální prvky výztuže modelu pomocí Dynamo playeru. V tomto kurzu se krok za krokem seznámíte se všemi funkcemi a postupy použitelnými pro armování, takže můžete získat přehled o vytváření a editaci prvků výztuže. Buďte mezi prvními, kdo se seznámí s progresivními postupy v oblasti vyztužování.

Cílová skupina: projektanti pozemních a infrastrukturních staveb

Osnova - program kurzu:

 • seznámení se s uživatelským prostředím
 • představení Dynama
 • základní uzly, balíčky (packages)
 • tvorba a práce s ukázkovými scripty (.dyn)
 • vkládání výztuže pomocí skriptů
 • tvorba a modifikace vlastního skriptu
 • úprava modelu a výstupy

Termíny > registrace: 5.3. BRATISLAVA, 14.4. BRNO, 22.4. BRATISLAVA


Lehké obvodové pláště

BIM Cílem tohoto kurzu je naučit se vytvářet a použít v prostředí Revitu prosklené fasádní systémy. Klasické rastrové fasády tvořené sloupko-příčkovými konstrukcemi (ať už z hliníku či oceli) a jejich skleněné i neprůhledné výplně. Vsazení oken a dveří do fasád a zákonitosti jejich použití i tvorby. Terčové (spiderové) fasádní prvky a kombinace těchto různých druhů konstrukcí v 3D modelech staveb.

Cílová skupina: architekt, stavební inženýr, projektant pozemních staveb, mírně pokročilý uživatel Revitu

Osnova - program kurzu:

 • lehké obvodové pláště
 • spider fasády
 • modelování detailů
 • vložení a úprava těchto fasádních stěn
 • výměna profilace a výplní fasád
 • vytvoření nového profilu pro fasádu a jeho začlenění do konstrukce

Termíny > registrace: 10.3. PRAHA, 18.3. BRNO, 24.3. PRAHA


Kontrola kolizí a koordinace

BIM Naučíte se lépe zkoordinovat stavební profese a vyhovět tak stále častějším požadavkům investorů na precizní koordinace v rámci projektové přípravy. Cílem kurzu je představení všech nástrojů a pracovních postupů z dílny Autodesku, které lze použít pro koordinaci a kontrolu kolizí a komunikaci na BIM projektech, včetně stále populárnějšího cloudového řešení.


Cílová skupina: BIM koordinanti, projektanti pozemních staveb, architekti, stavební inženýři, TZB profesanti, BIM manažeři

Osnova - program kurzu:

 • možnosti koordinace a kontroly kolizí v Revitu
 • možnosti koordinace a kontroly kolizí v Navisworksu
 • možnosti koordinace a kontroly kolizí v BIM360
 • spolupráce mezi aplikacemi a platformami
 • IFC

Termíny > registrace: 2.4. PRAHA, 9.4. BRNO, 28.5. PRAHA


TZB knihovní prvky

BIM Cílem kurzu je seznámit se podrobněji s prostředím modeláře knihovních prvků v Revitu a naučit uživatele tvorbu knihovních prvků pro technické zařízení budov. V rámci školení si ukážeme různé postupy tvorby geometrie a vkládání a editaci parametrů knihovních prvků. Řekneme si, na co si dát pozor, vysvětlíme si možnosti viditelností a ukážeme si práci se spojkami.

Cílová skupina: BIM manažeři, projektanti TZB profesí, pozemních staveb

Osnova - program kurzu:

 • založení nového knihovního prvku
 • parametry a parametrizace
 • tvorba modelu
 • viditelnosti, kolizní objemy
 • spojky a jejich nastavení

Termíny > registrace: 20.3. PRAHA, 30.3. BRNO, 11.5. PRAHA


Týmový projekt v Revitu

BIM Cílem kurzu je seznámit se podrobněji s možnostmi týmové spolupráce nad modely ve formátu RVT. Uživatelé se naučí vytvářet centrální model, pracovat na týmovém projektu, editovat pracovní sady. Vysvětlíme si i jak spravovat týmový projekt a na co si dát pozor, aby nedošlo k poškození projektu.

Cílová skupina: projektanti pozemních staveb, BIM manažeři

Osnova - program kurzu:

 • možnosti týmové spolupráce v Revitu
 • založení týmového projektu
 • pracovní sady
 • práce na týmovém projektu
 • řešení častých problémů

Termíny > registrace: 27.4. PRAHA, 5.5. BRNO, 4.6. PRAHA


Revit za jeden den

BIM Revit se za posledních několik let stal synonymem pro BIM, nejen ve světě, ale i v České republice. Přijďte si vyzkoušet, jak se s tímto nástrojem číslo 1 ve světě projektování pracuje. Během workshopu se seznámíte s prostředím tohoto softwaru, s jeho základními funkcemi a především s principy jeho fungování na vzorových souborech. Na konci dne budete překvapeni, co vše jste stihli vytvořit.

Cílová skupina: architekti, stavební inženýři, projektanti pozemních staveb

Osnova - program kurzu:

 • využití DWG podkladů
 • vkládání stavebních prvků
 • práce s terénem
 • výkazy výměr
 • výkresy
 • vizualizace
 • předávání dokumentace

Termíny > registrace: 20.2. PRAHA, 19.3. BRNO, 24.3. PRAHA


Z patra do patra

BIM U většiny stavebních objektů nalezneme konstrukce, které nám pomáhají překonávat jednotlivá podlaží. V tomto kurzu se projektant naučí vytvářet schodiště v Revitu, od základních jednoramenných schodišť až po složitější spirálovitá nebo prefabrikovaná schodiště.

Cílová skupina: architekti, stavební inženýři, projektanti pozemních staveb

Osnova - program kurzu:

 • monolitické schodiště
 • montované schodiště
 • prefabrikované schodiště
 • atypická schodiště - točitá, eliptická,..
 • práce se zábradlím

Termíny > registrace: 6.4. BRNO, 28.4. PRAHA, 30.4. PRAHA


Střecha od A do Z

BIM Skoro každý stavební objekt je zakončen střechou, která je nedílnou součástí budovy. V rámci tohoto kurzu se projektant naučí vytvářet střechu od začátku až do konce. Součástí tvorby bude i ukázka možného zpracování krovů u šikmých střech nebo např. spádování a tvorba oplechování atiky u plochých střech.

Cílová skupina: architekti, stavební inženýři, projektanti pozemních staveb

Osnova - program kurzu:

 • šikmá střecha (více typů - valbová, sedlová, ...)
 • vikýř v šikmé střeše (více způsobů tvorby)
 • krov u sedlové střechy
 • plochá střecha včetně spádování do vpusti
 • atika ploché střechy s oplechováním

Termíny > registrace: 9.4. BRNO, 21.4. PRAHA, 23.4. PRAHA


Souřadnicové systémy v Revitu

BIM Cílem tohoto kurzu je naučit uživatele správně využívat data od geodetů, díky kterým budou moci vložit objekt do souřadnicového systému a případně jej využít pro další práci s připojeným modelem nebo terénem. Správně vložený model do souřadnicového systému usnadní kooperaci při stavbě.

Cílová skupina: projektanti pozemních staveb

Osnova - program kurzu:

 • podložení dat od geodeta
 • využití zaměření z DWG/DGN v Revitu
 • převzetí souřadnic / publikování souřadnic do podkladu
 • připojení mračna bodů
 • základní práce s mračnem bodů
 • práce s teréném v souřadnicích (např. S-JTSK) - podložení dat, spolupráce s C3D

Termíny > registrace: 6.5. PRAHA, 7.5. BRNO, 20.5. PRAHA


Revit Tools

BIM Cílem kurzu je naučit se některé rutinní činnosti automatizovat, aby úkony jako číslování, hromadný tisk do PDF, hromadná úprava parametrů, zabraly uživateli co nejméně času. Představíme si mnohé užitečné automatické funkce, které zefektivňují práci v Revitu a ukážeme si různé tipy a triky z každodenní praxe.

Cílová skupina: stavební inženýři, architekti a BIM manažeři, projektanti pozemních staveb, TZB profesanti

Osnova - program kurzu:

 • predstavenie funkcií
 • hromadné úpravy parametrov a modelu
 • exporty do Excelu
 • nástroje pre výkresy a tlač do PDF
 • automatický spoj geometrie
 • tipy a triky

Termíny > registrace: 12.2. BRATISLAVA, 12.3. BRNO, 9.4. BRATISLAVA


Výkazy výměr v Revitu MEP

BIM V průběhu tohoto kurzu se naučíme, jak vytvořit jeden celkový výkaz výměr z TZB modelu. Seznámíme se především s postupy, jak dokážeme obejít standardní chování Revitu - který vykazuje každou kategorii zvlášť. Spojíme si několik výkazů do jednoho a vytvoříme tak plnohodnotný výkaz výměr z celého projektu.

Cílová skupina: projektanti TZB profesí pozemních staveb

Osnova - program kurzu:

 • příprava a nastavení
 • výkazy vícenásobných kategorií
 • celkový výkaz výměr
 • využití Revit Tools pro výkazy
 • finalizace a export

Termíny > registrace: 13.2. BRATISLAVA, 3.3. BRNO, 16.4. BRATISLAVA


3D model profese elektro pro koordinaci

BIM Školení je určeno pro projektanty elektro v pozemních stavbách, kde je stále častěji vyžadována koordinace rozvaděčů, hlavních kabelových tras a koncových prvků se stavbou a ostatními profesemi. Po absolvování by měl uživatel být schopen vymodelovat jednoduchý BIM knihovní prvek i s montážním a servisním prostorem, vytvořit model kabelových tras, vytvořit a editovat výkaz výměr na základě objektů modelu.

Cílová skupina: projektanti elektro profese v prostředí pozemních staveb

Osnova - program kurzu:

 • Seznámení se základním prostředím Revitu
 • Využití DWG podkladů
 • Tvorba jednoduchého BIM modelu
 • Modelování hlavních kabelových tras
 • Modelování rozvodů pomocí elektroinstalačních trubek
 • Výkresy, výkazy výměr
 • Vizualizace, export do DWG a jiných formátů

Termíny > registrace: 19.5. PRAHA, 20.5. BRNO

Viz též podobné kurzy pro oblast infrastruktury

Další informace o BIM kurzech viz školení.

[AEC]
Viz též:
CAD Studio s.r.o. (součást Arkance Systems)

Firma CAD Studio s.r.o. je autorizovaný dealer Autodesk (již 25x po sobě oceněna jako největší dealer Autodesku v ČR a SR: 1994-2019), Autodesk Platinum Partner, Autodesk Training Center a Autodesk Developer s více než 29letými zkušenostmi a týmem 125 specialistů. Proč nakupovat právě u firmy CAD Studio?

CAD Studio dodává kompletní řešení - software, hardware, školení, služby - pro CAD/CAM, BIM, GIS/FM, PDM a multimédia, založená na technologiích firmy Autodesk (digitální prototypy, BIM, AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, Fusion 360, 3ds Max, Vault, Plant, Simulation, cloud...) a aplikační nadstavby pro konkrétní profese (i vlastní vývoj). CAD Studio je členem evropské skupiny ARKANCE.

Kontakt

PRAHA - Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, tel: +420 910 970 111
BRNO - Sochorova 23, 616 00 Brno, tel: +420 910 970 111
OSTRAVA - Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, tel: +420 910 970 111
Č.BUDĚJOVICE - Pražská tř. 16, 370 04 České Budějovice, tel: +420 910 970 111
PARDUBICE - Rokycanova 2730, 530 02 Pardubice, tel: +420 910 970 111
PLZEŇ - Teslova 3, 301 00 Plzeň, tel: +420 910 970 111
SLOVENSKO (Bratislava + Žilina) - tel. +421 2 6381 3628
MAĎARSKO (Budapešť: Varinex-CAD Studio) - tel. +36 1 273 3400
FRANCIE, BELGIE, NIZOZEMSKO, POLSKO, FINSKO (Arkance Systems)


Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí