CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
Dle oboru: CADMFGAECMMGISHW RSS kanál
Události a novinky (archiv)
10.2.2020
AEC
Autor: Martin Folber
[982x]

Specializovaná jednodenní školení pro efektivnější infrastrukturní projekty

TitObr

Společnost CAD Studio pořádá sérii specializovaných školení určených pro různé profese z oblasti BIM projektování infrastruktury a liniových staveb. V rámci těchto krátkých školení můžete podstatně zvýšit vaši produktivitu, a to bez narušení časového harmonogramu vašich projektů a navíc za dostupnou cenu.

Nejbližší termíny a témata BIM školení pro obor infrastruktury:

Civil 3D a Dynamo

BIM Účastníci se seznámí se základy práce v prostředí Dynamo pro Autodesk Civil 3D. Na několika jednoduchých příkladech vyzkouší způsob tvorby skriptů. Následně se naučí číst informace z projektu v Civilu 3D a možnosti práce s nimi. Data utřídí a vyexportují do tabulky. Naučí se vkládat objekty přímo do výkresu Civilu. Na závěr se dozví, jak výsledný skript nastavit pro další použití v Dynamo Player.

Osnova - program kurzu:

 • Rozhraní aplikace, ovládací prvky
 • Základní principy vkládání panelů s funkcemi
 • Tvorba vývojového diagramu
 • Ukázky různých typických úloh
 • Dynamo Player

Termíny > registrace: 20.2. BRNO, 4.3. PRAHA


Vehicle Tracking - průjezdové křivky

BIM Cílem kurzu je seznámit účastníky s obsahem Autodesk Vehicle Tracking (AVT). Ověření průjezdosti normovým vozidlem, zadání uživatelsky definovaného vozidla, vykreslení obalových křivek. Návrh parkoviště dle zadaných kritérií, vytvoření vlastních parametrů pro rozměry parkovacích stání. Tvorba okružních křižovatek a nastavení standardů.

Osnova - program kurzu:

 • Průjezd normového vozidla horizontální a vertikální
 • Tvorba uživatelsky definovaného vozidla, knihovna vozidel
 • Návrh parkoviště, založení vlastní definice parkovacích stání
 • Vytvoření okružní křižovatky, standardy návrhu

Termíny > registrace: 19.3. BRNO, 30.3. PRAHA


BIM pro infrastrukturu

BIM Účastníci se naučí vytvářet 3D modely stavby metodou rozdílu povrchů a exportem do shape. Také si ukážeme způsob přidávání popisných informací do modelu - property sets, automatické získávání dat z modelu. Na závěr si s pomocí exportu vytvoříme IFC model infrastrukturní stavby.

Osnova - program kurzu:

 • metodika pojmenování tvarů podsestav pro jejich export do hladin
 • export jednotlivých částí koridoru do 3D těles
 • konverze zemních prací z C3D povrchů do 3D těles
 • definice sady popisných dat s různými typy a jejich následné přiřazení k vygenerovaným 3D tělesům
 • export BIM modelu do formátu Navisworks a IFC
 • ukázka prohlížení a sdílení na cloudu

Termíny > registrace: 7.4. BRNO, 23.4. PRAHA


Specializované školení Subassembly Composer

Na workshopu se naučíte pracovat v programu Subassembly Composer a vytvářet vlastní podsestavy pro Civil 3D. Dozvíte se, jak podsestavu sestrojit a vyzkoušíte si použití rozhodovačů. Zjistíte jaké funkce můžete při definici podsestavy využít. Podsestavu nacílujete na terén, výškově nebo šířkově. Zkusíte si kódování bodů, spojnic a tvarů. Na závěr si podsestavu naimportujete do Civilu 3D a ověříte její funkčnost.

Osnova - program kurzu:

 • Seznámení s uživatelským prostředím
 • Tvorba základních podsestav
 • Použití funkcí API, podmínek a rozhodovačů
 • Cílování podsestav
 • Kódování podsestav
 • Import do C3D

Termíny > registrace: 5.5. BRNO, 19.5. PRAHA


Záborové elaboráty

BIM Cílem školení je seznámit posluchače podrobně s jednotlivými funkcemi aplikace CAD Studio Záborák, určené pro automatické generování záborových elaborátů. Během školení budou probrána i další témata, jak využit některé zajímavé GIS funkce pro běžnou projekční praxi např. import a export GIS formátů, mapové tématizace dle vybraných atributů, dotazy nad výkresovými sadami či práce s tabulkami objektových dat. Závěrem proběhne ukázka vizualizace GIS dat ve 3D prostředí aplikace Infraworks.

Osnova - program kurzu:

 • Dostupnost VFK dat a jejich cena
 • Definice vstupních dat
 • Definice záborových elaborátů/záborů
 • Průnik záborů a žádost o VFK
 • Načtení koupených VFK dat
 • Generování výpisů záborového elaborátu
 • Definice vedení a ochranného pásma
 • Definice atributů a barevná stylizace polygonů
 • Ostatní zajímavé GIS funkce

Termíny > registrace: 1.7. BRNO, 14.7. PRAHA


Civil 3D - křižovatky

BIM Účelem tohoto školení je naučit uživatele aplikace Autodesk Civil 3D modelovat úrovňové křižovatky. Na příkladech průsečné a okružní křižovatky si procvičíte výhody a nevýhody automatického a manuálního návrhu kombinovaného koridoru. Zjistíte jak správně trasovat, navrhovat nivelety jednotlivých větví a jak sestavit jednotlivé vzorové příčné řezy. Závěrem si ověříte průjezdnost návrhu okružní křižovatky pomocí vlečných křivek generovaných aplikací Autodesk Vehicle Tracking dle TP 171.

Osnova - program kurzu:

 • Import stávajícícho digitálního modelu terénu
 • Návrh směrového a výškového řešení jenotlivých větví průsečné křižovatky
 • Automatický návrh průsečné křižovatky
 • Manuální návrh okružní křižovatky včetně sestavení šablon příčného řezu
 • Oveření průjezdností pomocí vlečných křivek aplikací AVT

Termíny > registrace: 18.7. BRNO, 11.8. PRAHA


Civil 3D - Terénní úpravy

BIM Na workshopu si vyzkoušíte vytvoření 3D modelu stávajícího terénu z různých geodetických podkladů. Následně se seznámíte s návrhovými liniemi a s jejich využitím při modelování objektů pomocí zemních těles. Kubatury navržených objektů mezi sebou porovnáte a návrh případně optimalizujete. Vytyčení provedete pomocí COGO bodů či výpisů. Grafickou dokumentaci pak obohatíte o generované dynamické příčné řezy a můžete si vyzkoušet i jednoduchou vizualizaci projektu v aplikaci Autodesk Infraworks.

Osnova - program kurzu:

 • Tvorba 3D modelu terénu z geodetických podkladů
 • Modelování zemních prací za pomoci zemních těles a návrhových linií
 • Výpočet kubatur zemních prací
 • Zobrazení příčných řezů
 • Vytyčení navrženého stavu

Termíny > registrace: 25.8. BRNO, 8.9. PRAHA

Viz též podobné kurzy pro oblast pozemních staveb

Další informace o BIM kurzech viz školení.

[AEC]
Viz též:
CAD Studio s.r.o. (součást Arkance Systems)

Firma CAD Studio s.r.o. je autorizovaný dealer Autodesk (již 26x po sobě oceněna jako největší dealer Autodesku v ČR a SR: 1994-2020), Autodesk Platinum Partner, Autodesk Training Center a Autodesk Developer s více než 30letými zkušenostmi a týmem 130 specialistů. Proč nakupovat právě u firmy CAD Studio?

CAD Studio dodává kompletní řešení - software, hardware, školení, služby - pro CAD/CAM, BIM, GIS/FM, PDM a multimédia, založená na technologiích firmy Autodesk (digitální prototypy, BIM, AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, Fusion 360, 3ds Max, Vault, Plant, Simulation, cloud...) a aplikační nadstavby pro konkrétní profese (i vlastní vývoj). CAD Studio je členem evropské skupiny ARKANCE.

Kontakt

PRAHA - Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, tel: +420 910 970 111
BRNO - Sochorova 23, 616 00 Brno, tel: +420 910 970 111
OSTRAVA - Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, tel: +420 910 970 111
Č.BUDĚJOVICE - Pražská tř. 16, 370 04 České Budějovice, tel: +420 910 970 111
PARDUBICE - Rokycanova 2730, 530 02 Pardubice, tel: +420 910 970 111
PLZEŇ - Teslova 3, 301 00 Plzeň, tel: +420 910 970 111
SLOVENSKO (Bratislava + Žilina) - tel. +421 2 6381 3628
MAĎARSKO (Budapešť: Varinex-CAD Studio) - tel. +36 1 273 3400
FRANCIE, BELGIE, NIZOZEMSKO, POLSKO, FINSKO, LITVA (Arkance Systems)


Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí