CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz
iPROJECT - pořádek do vašich dokumentů

iPROJECT firmy CAD Studio

iPROJECT - Správa dokumentů v éře internetu. Aktuální verze 3.8.Tento produkt není dále vyvíjen -
doporučujeme Autodesk Vault (technické dokumenty)
nebo Microsoft Sharepoint (kancelářské dokumenty)

iPROJECT - řešení postavené na nejmodernějších technologiích


iPROJECT - Přehled revizí dokumentu (klepnutím zvětšíte) iPROJECT je ověřený intranetový produkt vyvinutý firmou CAD Studio, určený všem kdo pracují s dokumenty, a zároveň WWW služba typu SaaS (software as a service) určená projektantům, investorům, konstruktérům i všem členům kooperujících týmů. iPROJECT umožňuje snadnou internetovou správu dokumentů, které nově vznikají a jsou průběžně aktualizovány v rámci daného projektu. Přístup z libovolného místa internetu usnadňuje spolupráci projekčních týmů nebo subdodavatelů nejen uvnitř firmy, ale i mezi vzdálenými lokalitami v republice či ve světě.

Problém zachování pořádku, kontroly a aktuálnosti dokumentů je velmi častý, a iPROJECT je prostředek, jak tento problém vyřešit. Tzv. "document management systémy" (DMS, EDM), kam patří i iPROJECT, bývají často složité na ovládání, komplikované na zavedení, implementaci a osvojení, nebo finančně náročné na pořízení. A právě webová aplikace iPROJECT se snaží těmto obvyklým nectnostem EDM či PLM systémů vyhnout.

správa dokumentů odkudkoliv

iPROJECT přehledně zobrazuje všechny výkresy, zprávy, smlouvy a další dokumenty projektu ve stromové struktuře podobné Průzkumníku Windows. Eviduje jejich aktuální i starší verze, protokoluje veškeré provedené změny dokumentu (ISO 9000, viz nejčastější důvody neudělení ISO), upozorňuje uživatele e-mailem (notifikace) na změnu provedenou na kterémkoliv dokumentu, vydává a zamyká dokumenty pro editaci. Soubory lze přenášet na/z internetu jednoduše pomocí metody Drag-and-Drop (táhni a pusť). Administrátor projektu může definovat uživatelské přístupy pro další účastníky (a skupiny účastníků) daného projektu a určovat jejich práva pro práci s dokumenty projektu. Nadřízení pracovníci mohou schvalovat revize (i vícestupňově), mohou vyvolat připomínkové řízení nebo v distributivním řízení vynutit seznámení se s dokumentem (od verze 3.6).

iPROJECT pracuje s jakýmkoliv typem dokumentu - vedle výkresů formátu DWG, DXF či DWF lze pracovat se soubory MS Office, PDF dokumenty, scannovanými "papírovými" dokumenty, faxy, multimediálními daty a dalšími typy dat ukládanými a opět snadno vyvolatelnými z digitálního archivu. Modul Atributy

Uživatelsky definovatelné "procesní karty" umožňují napojení dokumentu, projektu a složek na firemní agendy (účtování, deník, profilové informace, cestovní náklady, GIS, ERP, sklady...).

Příkladem využití technologie procesních karet je modul Atributy. Modul Atributy zajišťuje přenos atributů bloku razítka DWG do databáze iPROJECTu. Atributy se v iPROJECTu zobrazují na samostatné kartě u dokumentů s příponou DWG a lze podle nich vyhledávat prostřednictvím rozšířené karty pro vyhledávání.
Podobnou funkcí (novinkou verze 3.0) je funkce "Atributy dokumentu" umožňující přiřadit dokumentům daného typu doplňkové uživatelské informace (číslo smlouvy, oddělení, fáze...) - buď jako textovou hodnotu nebo volbu z předdefinovaného výčtu.

Složky s dokumenty (nebo jen jejich schválené revize) lze exportovat na disk nebo CD (např. pro účely archivace nebo off-line předání projektu).

drag-n-drop po internetu


iPROJECT - Grafické připomínkování výkresů - redline (klepnutím zvětšíte)

Účastníci projektu mohou vést diskuse k libovolnému dokumentu formou diskusního fóra přístupného všem členům projektu. Kromě běžných textových příspěvků je u CAD výkresů podporována funkce RedLine (grafické komentáře).

Jednotlivé dokumenty lze vyhledávat nejen podle názvu, autora a datumu, ale i podle uživatelsky přiřazených doplňkových atributů, a i fulltextově (modul Fulltext) - podle textového obsahu - a to jak u kancelářských dokumentů (MS Office - DOC, XLS, PPT, RTF...) a PDF souborů, tak u DWG výkresů AutoCADu (volitelně lze fulltext rozšířit o formáty Visio, XML, ZIP, PS, AI, SVG, JPEG, OpenOffice, DWF a další).
Zobrazení stromu projektu lze (od verze 3.0) filtrovat podle zadaných kritérií - např. jen soubory daného typu či jména, jen schválené revize, jen dokumenty daného oddělení... Uživatelsky definované filtry se definují na kartě Filtry.

fulltextové vyhledávání v DWG výkresech

Přístup k iPROJECTu má každý uživatel s připojením na internet nebo na váš firemní intranet. Může přistupovat k projektům, k nimž obdržel uživatelský přístup a zakládat své vlastní projekty. iPROJECT vyžaduje Microsoft Internet Explorer verze verze 5.x nebo vyšší. Nemá žádné další nároky na software nebo hardware. Pro zobrazení a komentování výkresů AutoCADu nemusíte mít nainstalován AutoCAD.

iPROJECT - Náhled Office dokumentů

K iPROJECTu je k dispozici objektové API rozhraní umožňující řídit souborové operace ze scriptů a dávkových příkazů.

Korejská verze

Prostřednictvím XML je iPROJECT připraven pro snadnou lokalizaci do jakéhokoliv jazyka. V současné době je k dispozici v angličtině a v češtině (a částečně v němčině, korejštině a portugalštině).
Intranetové využití - produkt iProject


iPROJECT je dodáván i samostatně jako intranetová aplikace pro správu dokumentů uvnitř firemního intranetu (a extranetu). iPROJECT lze snadno propojit s existujícími aplikacemi a systémy ve vašem intranetu (facility management, účetní, plánování, ERP, MRP, evidence...) - kontaktujte CAD Studio pro bližší informace. [nesprávně: iprojekt i-project i-projekt i.project i.projekt e-project e-projekt eproject eprojekt]

Rozšiřující moduly


Odeslání dokumentu z MFP zařízení

Modul publikování z MFP zařízení

iPROJECT (modul MFP) umožňuje snadné publikování papírových dokumentů sejmutých kdekoliv v síti pomocí multifunkčních zařízení HP LaserJet MFP. Z MFP zařízení (viz obrázek) lze jakýkoliv dokument snadno odeslat přímo na server iPROJECTu a automaticky jej zařadit do odpovídající složky ve stromu dokumentů.


Modul Alcatraz integrace

Modul Alcatraz nabízí možnost automatického přihlášení do iProjectu převzetím přihlášení systému Pythagoras Alcatraz (potažmo i z Windows domény) - není tak nutné spravovat v iPROJECTu separátně uživatelské účty.


Modul Atributy

Modul Atributy slouží pro práci s rozšířenými údaji/atributy uložených dokumentů. Zajišťuje např. přenos atributů bloku razítka DWG výkresů do databáze iPROJECTu. K dokumentům daného typu lze přiřadit sadu dalších systémových, textových nebo výčtových atributů. Jsou podporovány archivy (.ZIP, popř. další) s přístupem k jednotlivým dokumentům v archivu. Zobrazení a editace rozšířených atributů probíhá pomocí procesních karet a podle atributů lze i vyhledávat.

Hledání, atributy

Modul ISDS - datové schránky

Modul ISDS kontroluje v zadaných intervalech obsah zadané datové schránky (DS) a zpracovává její dosud nepřečtené zprávy. Dokument nové zprávy založí do iPROJECTu jako dokument typu ".ZFO". Umístí jej do určené složky iPROJECTu s rozdělováním do podsložek podle roku a měsíce dodání, eventuelně podle odesilatele nebo typu DS odesilatele. Zprávy používají vlastní typ dokumentu, s označením "Zprávy datové schránky", a jsou doplněny automatické atributy jako jméno odesílatele, adresa odesílatele, typ DS odesílatele, datum a čas dodání i doručení, anotace, do čích rukou je zpráva určena, povolení doručení fikcí, číslo jednací a spisová značka příjemce, atd.

Modul integrace s Topobase

Připojení dokumentů k objektům patří k základním potřebám geografických informačních systémů. Integrace GIS a DMS nabízí plnohodnotnou funkcionalitu dokument managementu přímo v prostředí GISu. Uživatel tak má k dispozici funkce jako verzování, schvalování apod. Modul iPROJECT pro Autodesk Topobase propojuje funkce a ovládání obou aplikací.

Topobase + iPROJECT


Referenční instalace


iPROJECT je využíván tisíci uživatelů serveru www.iproject.cz a na řadě intranetových instalací. Referenčními uživateli intranet verzí jsou:

 • Teplárna České Budějovice
 • ZVVZ Milevsko
 • Masterfood ČR
 • Spolana a.s.
 • Česká televize
 • Univerzita obrany
 • RWE
 • AB Komponenty
 • Computer Agency/Autodesk Academia/VUT Brno
 • Virginia Commonwealth University (USA)

K dalším uživatelům patří Letiště Praha, Robert Bosch, Brush, Geocentrum, Škoda Plzeň, TechData, atd...

Systémové požadavky


iPROJECT je systém typu klient-server - má proto určité požadavky na server a jiné požadavky na stanice. Komponenty serveru (úložiště souborů, SQL databáze, IIS Web) mohou být umístěny na fyzicky různé servery.

  Server:

 • Windows 2008 Server, Windows 2003 Server, Windows 2000 Server
 • Internet Information Server (součást Windows)
 • MS SQL Server 2008, 2005, 2000, 7 nebo MS BackOffice nebo MSDE
 • Přístup na SMTP e-mail server

  Klient:

 • MS Internet Explorer 5.5 nebo vyšší
 • Windows 98,NT4,2000,XP,Vista,Win7


Historie verzí

 • 3.8 (10/2011)
  • přepracované hledání - spojeno základní, rozšířené a atributové vyhledávání
  • import dokumentů je možné provést i do neprázdné složky, k již existujícímu dokumentu
  • atribut "běžné číslo" může obsahovat číslo dne (%d) aktuálního data
  • zrušit vydání může i ten, kdo dokument vydal (nejen správce)
  • u hesla lze vynutit přísnější pravidla (kombinace znaků a číslic, délka, odlišnost od loginname)
  • iProject API umí posílat maily a s přílohami
  • modul iProject Administrace: možnost převzetí práv včetně členství v projektech; přehled uživatelů s přístupem do složky; možnost nastavení notifikací po událostech; export dokumentů a složek
 • 3.7 (4/2011)
  • zákaznická verze
 • 3.6 (2/2010)
  • Rozšíření obecných atributů dokumentu (číselná řada, výkresové pole (DWG), číselník, povinný atribut)
  • Rozšířené filtrování dokumentů
  • Podrobné nastavení zasílání notifikací
  • Řízení toku dokumentů - workflow (schvalovací, připomínkovací a distributivní řízení, časově omezená platnost)
  • Definování vztahu mezi dokumenty
  • Samostatný administrační modul (správa uživatelů, skupin a práv)
  • Export složek
  • Analýza obsahu DWG dokumentů
  • Definice prohlížecích a editačních aplikací pro daný typ dokumentu
  • Propojení na přihlášení do Windows
 • 3.0 (5/2006)
  • Práce s atributy dokumentu
  • Filtrování dokumentu ve stromu
  • Vícestupňové schvalování dokumentů
  • Hlavní a vedlejší revize
  • Propojení s MS Outlookem
  • API a možnost integrace do ERP a GIS systémů


Časté otázky

 • Mohu použít zabezpečený přenos dat? Ano, vedle http přenosu lze použít i bezpečný protokol https.
 • Jaká jsou omezení počtu a velikosti dokumentů a počtu uživatelů? Data o souborech jsou ukládána v SQL serveru, dokumenty jako soubory na disku. Omezení jsou tak dána pouze výkonem serveru a kapacitou disků. Doporučujeme dokumenty dělit do stromové struktury, desetitisíce dokumentů v jediné větvi stromu už systém zpomalují. Počet uživatelů je omezen jen licenčně.
 • Mohu používat jiné prohlížeče než Internet Explorer? Pro stahování dokumentů ano, pro plného klienta iPROJECTu ne - ten vyžaduje Internet Explorer. Popř. pro Firefox/Mozilla můžete využít Tip 5068.
Porovnání iPROJECTu s jinými EDM systémy


Klient/server systémy pro správu dokumentů, s podporou CAD dat z produktů Autodesk

Porovnání vlastnosti iPROJECT Buzzsaw Streamline AutoManager TeamWork Motiva eChange Workcenter
 Pronájem - Web služba kontaktujte CAD Studio 500$/měs 1000$/rok/uživ. ne ne ne
 Správa revizí ANO (dvoustupňová) ANO ANO ANO ANO ANO
 Schvalovací proces ANO (vícestupňový) ANO (0/1) ANO ANO ANO (workflow) ANO (workflow)
 Práva ANO ANO ANO ANO ANO ANO
 Diskuse nad dokumentem ANO ANO ANO ne ne ne
 Historie/protokolování ANO ANO ANO ANO ANO ANO
 Web drag-n-drop ANO ANO ne ne ne ne
 CAD náhledy ANO (VVE) ANO (VVE) ANO (VVE+3D) ANO ANO ANO
 Redline (graf.komentáře) ANO ANO ANO ANO ne ne
 Off-line dokumenty ANO (i revize) ne (jen URL) ne ne ANO ANO
 Profilová karta souboru ANO (uživ.atributy+komentář) ne ne ANO ANO ANO
 Údaje razítka <-> EDM ANO (modul atributy) ne ne ANO ANO ANO
 E-mail notifikace ANO ANO ANO ne ne ne
 Publikování z MFP ANO ne ne ne ne ne
 Doplňkové funkce fulltext search, i v DWG ACAD integrace streaming ACAD integrace outlook workflow, fulltext, ACAD integrace ACAD integrace
 Databázový stroj MSSQL/MSDE ? Oracle Hypertrieve MSSQL Sybase
 Klient MSIE/ActiveX
480kB
MSIE/ActiveX
3MB
MSIE MSIE nebo EXE MSIE nebo EXE EXE
 Klient API rozhraní ANO ANO ANO ANO ANO ne
 Jazyk CZ+EN+DE+KO+PT EN+DE+KO EN EN+DE+FR+IT+PT EN+DE EN
 Instalovatelná LAN verze ANO ne ne ANO ANO ANO
 Cena lokální verze 80.000,-Kč/LAN n/a ? x00.000,-Kč x00.000,-Kč již nedodáván


Ceny a další informace:

 • Prezentace iPROJECTu (PPT)
 • Přehled cen intranetové verze iPROJECTu - viz KOUPIT
  - verze "Light" - max. 10 uživatelů, žádné moduly
  - verze "Business" - 25 uživatelů, modul atributů a fulltextové vyhledávání
  - verze "Pro" - plná, neomezená verze, včetně modulu MFP
  (plus samostatné rozšiřující moduly)
  informujte se rovněž na možnosti financování nákupu iPROJECTu
 • PLM box iPROJECT byl nabízen i jako kompletní modul "iPROJECT box" zahrnující i serverový hardware, implementační a servisní služby - viz PLM in a box.
 • Systém iPROJECT byl nabízen rovněž formou pronájmu hostované web služby (ASP, SaaS) - nemusíte se tak starat o nákup, instalaci ani údržbu hardware a software, ani i zajištění internetové konektivity pro váš projektový server
 • Kontaktujte nás pro podrobnější cenové informace, vypracování nabídky či předvedení systému iPROJECT.

PDF Leták k systému iPROJECT (PDF, 358kB)
PDF Článek iPROJECT (PDF, 615kB)


Viz též novinky:
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí