CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz
Map Server

Autodesk Infrastructure Map Server

GIS server pro geoprostorová data. Aktuální verze Infrastructure Map Server 2017 CZ.
GIS aplikace Infrastructure Map Server není od 6.1.2018 dále vyvíjena. Kontaktujte CAD Studio pro doporučení osvědčených GIS řešení založených na twiGIS a dalších technologiích.

Firma CAD Studio je držitelem akreditace Autodesk Geospatial pro prodej a podporu GIS řešení Autodesk. Máme zkušenosti s implementací GIS produktů u desítek českých firem a institucí. Viz reference.


Co je Map Server a klient AutoCAD Map 3D?

Autodesk Infrastructure Map Server a AutoCAD Map 3D (dříve Enterprise a Topobase) představují otevřený, výkonný moderní GIS nástroj pro navrhování, správu, údržbu a web publikování geoprostorových dat. Produkt je určen především pro GIS aplikace infrastruktury ve státní správě, katastr, správce rozvodných sítí, teplárenství, telekomunikační sítě, vodovody, kanalizace a odpadové hospodářství, technické mapy závodů a životní prostředí.

Systém Topobase byl původně vyvinut švýcarskou firmou c-plan, od roku 2005 jeho vývoj pokračuje v Autodesku. Topobase klient vychází z programů AutoCAD Map 3D, Autodesk MapGuide Enterprise a Oracle. Aktuální verzí je AutoCAD Map 3D 2017 a Infrastructure Map Server 2017.

Topobase integruje data z aplikací pro počítačově podporované navrhování (CAD), z databází majetku, z geografických informačních systémů (GIS) a z papírových i elektronických zdrojů informací o zákaznících do centralizované databáze prostorových informací o infrastruktuře. To přináší vyšší efektivitu provozu včetně menšího objemu nedokončených projektů, rychlejší odezvy služeb zákazníkům, urychleného řešení výpadků a podobně. Též: AutoCAD Map 3D Enterprise - Autodesk Infrastructure Map Server Enterprise

Ocenění

Topobase - Špička pro design Autodesk Topobase získal ocenění časopisu Computer Design - "Špička pro design 2006"

Flexibilita, výkon a bezpečnost

GIS mapa Komunikace přes web a ukládání grafických i obsahových dat v jedné databázi pomocí otevřených standardů jsou znaky moderních GIS řešení. Autodesk Topobase je v těchto směrech daleko vepředu.

Autodesk Topobase je od základu postaven na technologii Microsoft .NET a podporuje tak současné i budoucí 64bitové platformy. Pomocí bohatých rozhraní přímo komunikuje s téměř všemi současnými grafickými a GIS formáty. Topobase využívá integrovanou databázovou technologii Oracle Spatial (Oracle Spatial 10g Release 2) - formát jeho dat je tak otevřený dalším aplikacím, výkon se zvyšuje zpracováním topologických operací přímo Oracle serverem, přístupová práva i konzistence dat jsou ověřována přímo serverem. Topobase lze snadno integrovat s existujícími IT technologiemi i s GIS systémy dalších výrobců (ArcView, Geomedia, Mapinfo...). Topobase web využívá technologii MapGuide a odpovídá specifikaci WMS 1.1.3 dle OGC. Autodesk Infrastructure Map Server 2012 byl konsorciem OGC certifikován na standard WMS 1.3.0 a WFS 1.1.0.

Topobase - využití nejen pro GIS operace

Systém podporuje topologie a trasování (typické úlohy typu: zavřu tento ventil - kde nepoteče voda?). Aplikační logika je uložena do databáze. To znamená, že nelze ani fyzicky do tabulek vnést cokoliv mimo logiku aplikace, např. topologicky chybně. Této aplikační logiky využívá jak "tlustý klient" (typicky Map), tak "tenký klient" (MapGuide) - plnohodnotná editace dat je tak možná i prostřednictvím webu. Podobně jsou ukládána i například tematická zobrazení.

Topobase podporuje tzv. dlouhé transakce (long transaction) - formou jobů (úloh; verzování), a ty lze v případě potřeby vracet krok po kroku. Topobase je 4D systém - čtvrtým rozměrem je čas (lze zobrazovat minulý a budoucí stav dat). Pro přípravu GIS dat, či tisk výkresů lze využít program Autodesk Map 3D ("thick client"). Topobase nabízí API rozhraní pro přizpůsobení.

Nové: Interaktivní ukázka Topobase

Architektura Autodesk Map Enterprise

Klientská část systému Topobase může být tvořena buď "tlustým klientem" (thick-client) založeným na technologii AutoCADu Map nebo "tenkým klientem" (thin-client) Topobase Web, který pracuje v běžném internetovém prohlížeči. Modul Topobase Administrator nabízí nástroje pro správu a údržbu databáze a klientských funkcí. Úpravy GIS/FM systému tak mohou provádět přímo uživatelé, kteří nemusí být přímo IT specialisty. Není potřeba ani intervence dodavatele, implementátora GISu.

Mobilní GIS

Novinkou verzí 2012, 2013, 2014 a vyšších je mobilní technologie Autodesk Mobile GIS Viewer, které umožňuje využívat GIS funkce i z mobilních zařízení typu Apple iPad a Android - viz ukázka použití.Historie

Historie verzí Topobase:
 • Historie názvu "Topobase" se uzavírá verzí 2011 - od verze 2012 je tento produkt označen jako "AutoCAD Map Enterprise" (resp. standardní "AutoCAD Map 3D") a serverová technologie jako "Autodesk Infrastructure Map Server"
 • Topobase 2011 (červen 2010) - rozšířená správa 4D datových modelů, editor struktury databáze (rozšíření, přebírání z Oracle), editor modelu zobrazení (pořadí, skupiny vrstev), správa databází (detekce a oprava chyb), vylepšené vyhledávání, vykreslování a tisk, vylepšený zoom, rozšířený modul elektro a kanalizace, vylepšená web-editace (uchopování, připomínkování, inspektor prvků), vylepšený export do DWG, nativní 64bitová verze Topobase, členství uživatele ve více skupinách (a přebírání jejich oprávnění), jednotné přihlašování, novinky z Mapu 2011 a MapGuide 2011.
 • Topobase 2010 (duben 2009) - postaven na AutoCADu Map 3D 2010; ovládání pomocí ribbon rozhraní; rozšířená správa uživatelů a profilů; podpora kanalizačních standardů ATV M-150 (import/export) a rozšířená podpora ISYBAU 96/01; rychlé vykreslování, generování zpráv s grafy; rozšířený model zobrazení - kartografické symboly; možnost definice různých formulářů pro jednu tabulku; konfigurovatelné automatizované číslování bodů – strukturované číslo; Topobase web 2010 využívá výkonnostních vylepšení MapGuide Enterprise 2010 (Oracle, rastry, flexbilní rozvržení); konfigurovatelné mapové pohledy; parametrické požadavky.
 • Topobase 2009 (červenec 2008) - nový způsob práce s modely zobrazení - více modelů pro jeden pracovní prostor; rozšířená definice modelu zobrazení, rozšíření proti možnostem AutoCAD Map a MapGuide; rozšířená podpora uživatelských stylů čar a šrafů pro web i klient; Topobase nyní pracuje i s Oracle Standard (10g a 11g); modul Zeměměřičství pro geodetické výpočty a importy geodetických měření; podpora pro kamerové průzkumy (formát ISYBAU) v modulu Odpadní voda; nový modul Elektro s možností tvorby schémat; nový tiskový modul umožňuje definovat tiskové šablony, jež lze využít i ve webu; podpora 3D s Oracle 11g; podpora více schémat s podporou více oken; Web fusion - definovatelné rozvržení aplikace Topobase Web; možnost spustit Topobase klient bez grafického klienta AutoCAD Map; převod tabulek Oracle na třídy prvků Topobase; rozšířená podpora kótování; rozšířená oprávnění pro Úlohy (dlouhé transakce); nové datové kontroly; nový SQL asistent pro práci s SQL výrazy
 • Topobase 2008 (červenec 2007) - výrazné zlepšení editace objektů v Topobase - přepnutím do editačního režimu lze pracovat s objekty v Topobase stejně jako s objekty AutoCADu a jsou okamžitě ukládány do databáze; logická a atributová topologie umožňují definovat spojení mezi objekty nezávisle na grafice a pomocí těchto spojení pak trasovat; víceřádkové popisky; zlepšení možností v definicích hladin, tematizace a symbologie; rychlost a stabilita; joby (dlouhé transakce) plně podporovány i ve webovém klientu; podpora souřadnicových systémů pro data v Topobase (včetně S-JTSK)
 • Topobase 2007 - první verze pod značkou Autodesk

Topobase - ověřené řešení

Otevřenost systému, flexibilita datových struktur a propojitelné softwarové komponenty - to jsou základní kritéria podle kterých zákazníci Topobase vybírají. Referenční seznam uživatelů Topobase dnes čítá přes 700 náročných firem a institucí v nejrůznějších oblastech využití. K dispozici jsou i hotové aplikační moduly pro oblasti vodovodů, kanalizace, plynovodů, rozvodů elektrické energie, teplárenství, využití ploch, katastru, technických map nebo i pro online prodej GIS dat po internetu.

Kontaktujte CAD Studio pro bližší informace o Autodesk Topobase.

Prostředí Topobase editace

Systémové požadavky

Verze Map Server 2016:

 • Windows 32-bit: Microsoft Windows Server 2008 Enterprise SP2, 2012, 2014, Microsoft IIS 7.0, 4GB RAM, 12GB disk, volitelně Oracle 10g R2, 11g R2, 12cR1 Enterprise (klient: Windows 7 Ultimate SP1, Windows 8/8.1)
 • Windows 64-bit: Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, Microsoft IIS 7.5 a vyšší, 16GB RAM, 12GB disk, volitelně Oracle 10g R2, 11g R2, 12cR1 Enterprise (klient: Windows 7 Ultimate SP1, Windows 8/8.1)
 • Linux: Red Hat Enterprise Linux ES 5.5, Apache HTTP Server 2.4.10, 2GB RAM, 12GB disk

Profesní moduly Topobase

Administrace Topobase Autodesk Topobase nyní obsahuje doplňující profesní moduly Voda (Water), Kanál (Waste water), Plyn (Gas), Elektro (Electric) a Zeměměřičství (Survey), které obsahují vzorový datový model, modely zobrazení a demo data pro danou profesní oblast. Funkčnost těchto modulů obsahuje zejména připravené pracovní postupy, jako například napojení domu na vodovod - kde v jednom kroku vytvoří přípojku, její koncový bod, rozdělení řadu, na který se napojuje (pro zajištění topologické správnosti), zabezpečí umístění odpovídajících armatur a automatické vytvoření popisky. Moduly mají vytvořena pravidla pro tvorbu dat - například při nakreslení nového úseku řadu automatické vyplnění zásobního pásma na základě polygonu zásobního pásma, ve kterém byl úsek nakreslen.
Uvedené moduly umožní snadné, rychlé a finančně nenáročné nastartování systému Topobase. Další rozšiřující moduly se připravují.

Firma CAD Studio nabízí řadu implementačních řešení propojujících GIS řešení postavená na Autodesk Topobase na další podnikové systémy, SAP (moduly AM, RE-FX, FI, PM, HR/PA) a další.

Produktem firmy CAD Studio je i propojení Topobase se systémem pro správu dokumentů - iPROJECT. Připojení dokumentů k objektům patří k základním potřebám geografických informačních systémů. Integrace GIS a DMS nabízí plnohodnotnou funkcionalitu dokument managementu přímo v prostředí GISu. Uživatel tak má k dispozici funkce jako verzování, schvalování apod. Implementace modulu v Topobase je vytvořena jako modul do formulářů Topobase.

Topobase + iPROJECT

Licencování Infrastructure Map Server

Od verze AIMS 2013 je server dodáván ve dvou typech licenčních modelů (ani v jednom modelu není omezen počet uživatelů - klientů):

 • Standard Edition (8 jader) - licence pro typické nasazení na jeden fyzický server s až 8 procesorovými jádry, počítána jsou jádra využívaná přímo pro Map Server (tato licence nahrazuje původní dvoujádrovou licenci)
 • Enterprise Edition (5 aktivací) - licence pro firmy, které potřebují nasadit GIS server na více počítačů - buď kvůli fyzické vzdálenosti lokalit nebo kvůli zátěži (load-balancing); licence serveru může být aktivována až 5x, tedy na 5 strojích (počet jader není omezen)

Technické informace

Technické dokumenty (whitepaper) k Autodesk Topobase popisují základní moduly, správu dat a technologii GIS aplikace Autodesk Topobase. Najdete zde (v češtině) popis ovládání, ukázky obrazovek, princip modelů zobrazení, topologie, jobů, popis profesních modulů atd.

Bezplatná aplikace CAD Studio FDO LineStyle generuje symboly stylů čar pro FDO hladiny z výkresových objektů


Další informace

Topobase

Viz též novinky:


Žádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o Topobase
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí