CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz
Dle oboru: CADMFGAECMMGISHW RSS kanál
Události a novinky (archiv)
4.4.2016
MFG
Autor: Martin Madaj
[3649x]

Co přináší Autodesk Simulation 2017 a Nastran In-CAD 2017

Tento článek archivu může obsahovat zastaralé informace - je již více (8) roků starý !
Obr

V nové produktové řadě Autodesk 2017 (viz tabulka termínů) byly již také uvedeny nové verze simulačních aplikací Autodesk Simulation Mechanical 2017 a Autodesk Nastran In-CAD 2017.

Co je nového v Nastran In-CAD 2017?

Ani na simulační aplikace Autodesku samozřejmě nebylo v souvislosti s novými verzemi zapomenuto, a proto si pojďme představit novinky, které přináší profesionální simulační řešení integrované přímo do prostředí Autodesk InventoruNastran In-CAD 2017. Změny se týkají zejména interakce uživatele s aplikací – prvky uživatelského rozhraní byly optimalizovány tak, aby byl proces definování simulace a zpracování výsledků logičtější, přehlednější a také rychlejší. Verze Nastran In-CAD 2017 tak celý proces ověřování návrhu dále usnadňuje a podporuje dřívější uvedení výrobku na trh. Pojďme si představit některé klíčové novinky podrobněji.

Vzhled uživatelského rozhraní

V souladu s úpravami uživatelského rozhraní Inventoru 2017 jsou inovovány i panely Nastranu In-CAD 2017, nový design je tak prvním z novinek, které uživatel zaregistruje. Zároveň došlo k přeskupení některých panelů a rovněž přibyly nové příkazy, např. seznam Object Visibility, pomocí kterého můžete snadno změnit viditelnost objektů simulace.

Nastran

Náhrada fyzikálních vlastností za idealizace

„Physical Properties“ (fyzikální vlastnosti) představovaly v předchozích verzích objekt definující typ elementu a materiálové vlastnosti simulačního modelu. Nastran In-CAD 2017 přináší tzv. idealizace (Idealizations), které reprezentují náhradu skutečného konstrukčního modelu modelem simulačním. Konstrukční model může být v simulaci nahrazen objemem (Solid), tenkostěnné nebo plošné modely plochou (Shell), a prutové prvky nebo profily vložené Generátorem rámových konstrukcí lze nahradit čarovými elementy (Line). Všechny objekty jsou pak přehledněji zobrazeny na jednom místě.

Nastran

Podpora strukturálních prvků

Máte-li model vytvořený pomocí Generátoru rámových konstrukcí, je možné ho pro simulaci převést na prutový model. Převod je proveden automaticky při vytvoření simulace, popř. je možné vytvořit prutové idealizace ručně. Automaticky dojde k načtení informací o profilu a k přiřazení materiálu podle materiálu z Generátoru rámové konstrukce.

Nastran

Vyjmutí modelu ze simulace

Nový příkaz Exclude from Analysis umožňuje přímo z prostředí Nastran In-CAD snadno určit komponenty, které se nemají simulace zúčastnit.

Nastran

Různé jednotky a vzorce

Rychlejší nastavení parametrů simulace uživatelům usnadní i možnost využívat v polích pro zadávání hodnot různé jednotky. Např. pokud používáte SI jednotky, ale hodnotu tlaku máte pouze v librách na čtvereční palec (psi), jednoduše zapíšete hodnotu s danou jednotkou a dojde k automatické konverzi.

Nastran
Nastran

Samozřejmostí je pak zadávání vzorců do polí, kdy hodnota výsledku bude automaticky vypočtena.

Nastran

Lepší orientace ve výsledcích

Znatelné vylepšení přehlednosti nabízí prostředí výsledků. Různé typy výsledků jsou nyní rozděleny do samostatných kategorií, takže vyhledání požadovaného výsledku je nyní mnohem rychlejší. Typ výsledku, včetně přepočtu do různých jednotek, navíc může být vybrán přímo v pracovní ploše u legendy, což celý proces významně zrychluje.

Nastran

Asociativita mezi modelem a výsledky

Podobně jako je tomu u pevnostní analýzy Inventoru, i Nastran In-CAD nyní automaticky udržuje napojení na zdrojový soubor modelu pomocí adresářové struktury a unikátních názvů generovaných souborů. Názvy jsou pro všechny generované soubory náležející k jedné analýze stejné.

Nastran

Další novinky

Výčet novinek verze 2017 není zdaleka kompletní, zmíněna nebyly např. následující vylepšení:

 • automatické vytvoření středového bodu při tvorbě tuhého konektoru (odpadá nutnost ruční přípravy bodu),
 • definice souřadnic počátku pro rotační sílu a vzdálenou sílu,
 • zatížení ložiska na objemových modelech vždy směřuje do materiálu,
 • zobrazení souřadnicového systému při editaci zatížení
 • lepší zobrazení výsledků u kompozitních materiálů,
 • úprava zobrazení výsledků únavové životnosti
 • sondy výsledků, které nyní mohou v pohledu zůstat viditelné,
 • zjemnění sítě (Mesh Control) je nyní možné přímo nastavit i na celé těleso,
 • a mnoho dalších.

Všechny novinky nejlépe poznáte, pokud si je sami vyzkoušíte.
Co je nového v Autodesk Simulation Mechanical 2017?

Inovace v nejnovější verzi Simulation Mechanical 2017 lze obecně rozdělit do dvou kategorií, a to vylepšení podpory jádra Nastranu a celkové vylepšení použitelnosti a zvýšení výkonu při práci s aplikací. Pojďme si některé novinky představit.

Nastavení kontaktů (Nastran)

Kromě parametrů kontaktu typických pro Simulation Mechanical lze nově nastavit i parametry kontaktů pro Nastran. Hodnoty je možné nastavit globálně pro všechny kontakty nebo lokálně pro vybrané kontaktní plochy.

Sim2017

Nastavení jsou přístupná pro lineární i nelineární statické analýzy, modální analýzy, DDAM, stacionární teplotní analýzu a ztrátu stability. Kromě doplnění parametrů kontaktů pro Nastran byla přepracována nastavení kontaktů i pro Simulation Mechanical.

Sim2017

V prostředí výsledků je pak možné zobrazit kontaktní tlak a napětí.

Sim2017

Nastavení parametrů analýzy (Nastran)

Do nastavení statické analýzy s nelineárními materiálovými modely byl přidána karta umožňující nastavit klíčové parametry simulace pro Nastran, což přispěje k lepší konvergenci výsledků a přesnějšímu řešení.

Sim2017

Síťování

Celé uživatelské rozhraní pro nastavení síťování modelu bylo přepracováno pro snadnější orientaci. Mezi možnosti síťování objemových těles přibyla nová metoda Use Delaunay + AFT mesher (Advancing Front Technique), která může v určitých případech síťovat robustněji než tradiční metody. Mesh Matching získalo oproti předcházejícím verzím Simulation Mechanical svoji samostatnou sekci.

Sim2017

Linearizace napětí

Zcela přepracováno bylo rozhraní pro linearizaci napětí, které nyní funguje oproti minulým verzím výrazně intuitivněji a uživatelsky přívětivěji. Je zcela integrováno do prostředí výsledků a podporuje lineární i nelineární analýzy, včetně těch obsahující 2D elementy a 10uzlové tetrahedrony.

Sim2017

Výsledky v konkrétních uzlech

Velmi častým úkonem bývá prohlížení výsledků v konkrétních uzlech modelu. Zejména v případě zobrazení hodnot pro více uzlů najednou mohl být tento krok poměrně nepřehledný. Uživatelské rozhraní pro příkaz Inquire Results bylo přepracováno a výsledky zobrazuje ve výrazně přehlednější podobě.

Sim2017

Další novinky
 • Přepracované okno pro definice těžiště plochy a napojení bodu těžiště na vybranou plochu (Centroid Creator)
 • Body zjemnění sítě se nyní zobrazují ve stromu ve větvi Meshes
 • Zvýšený výkon při načítání výsledků (resp. při přechodu do prostředí výsledků)
 • Obecně zvýšení rychlosti a výkonu při práci s velkými modely.O novinkách dalších produktů Autodesk řady 2017 vás budeme informovat na stránkách CADstudio.cz nebo navštivte sérii Roadshow Autodesk 2017 Live a seznamte se novými produkty naživo.

Zákazníci s Maintenance plánem (plánem údržby) nebo se Subscription (pronájmem) získávají verze 2017 zdarma přes svůj účet na webu Autodesk Account.

[MFG]
Viz též:
CAD Studio s.r.o. (součást Arkance Systems)

Firma CAD Studio s.r.o. je autorizovaný dealer Autodesk (již 26x po sobě oceněna jako největší dealer Autodesku v ČR a SR: 1994-2020), Autodesk Platinum Partner, Autodesk Training Center a Autodesk Developer s více než 30letými zkušenostmi a týmem 130 specialistů. Proč nakupovat právě u firmy CAD Studio?

CAD Studio dodává kompletní řešení - software, hardware, školení, služby - pro CAD/CAM, BIM, GIS/FM, PDM a multimédia, založená na technologiích firmy Autodesk (digitální prototypy, BIM, AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, Fusion 360, 3ds Max, Vault, Plant, Simulation, cloud...) a aplikační nadstavby pro konkrétní profese (i vlastní vývoj). CAD Studio je členem evropské skupiny ARKANCE.

Kontakt

PRAHA - Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, tel: +420 910 970 111
BRNO - Sochorova 23, 616 00 Brno, tel: +420 910 970 111
OSTRAVA - Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, tel: +420 910 970 111
Č.BUDĚJOVICE - Pražská tř. 16, 370 04 České Budějovice, tel: +420 910 970 111
PARDUBICE - Rokycanova 2730, 530 02 Pardubice, tel: +420 910 970 111
PLZEŇ - Teslova 3, 301 00 Plzeň, tel: +420 910 970 111
SLOVENSKO (Bratislava + Žilina) - tel. +421 2 6381 3628
MAĎARSKO (Budapešť: Varinex-CAD Studio) - tel. +36 1 273 3400
FRANCIE, BELGIE, NIZOZEMSKO, POLSKO, FINSKO, LITVA (Arkance Systems)


Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí