CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz
Autodesk Subscription

Subscription - použití předchozích verzí

Časté dotazy k využití bezplatných předchozích verzí programů Autodesku v rámci SubscriptionNejčastější dotazy k oprávnění používat předchozí verze

1. Jaké jsou možnosti používání předchozích verzí?

Zákazníci programu Subscription jsou za určitých podmínek oprávněni používat předchozí verze produktů Autodesk souběžně s nejaktuálnější verzí.

2. Na jaké předchozí verze se toto oprávnění vztahuje?

U většiny produktů mohou zákazníci programu Subscription používat verze předcházející aktuální verzi, pokud jsou k dispozici. Informace o dostupnosti jsou k dispozici v Seznamu produktů a 2014 kvalifikovaných pro použití předchozí verze (též viz Autodesk). Tento seznam najdou správci smluv a koordinátoři softwaru na portálu Subscription Center (www.autodesk.com/subscriptionlogin). Po přihlášení klikněte na odkaz Správa programu Subscription v levém navigačním pruhu.

3. Co když určitý produkt není uveden v Seznamu produktů kvalifikovaných pro použití předchozí verze?

U produktů, které nejsou uvedeny v Seznamu produktů kvalifikovaných pro použití předchozí verze, může být zákazník programu Subscription oprávněn používat předchozí verzi, pokud byl jejím legálním majitelem. V takových případech může používat maximálně počet původně vlastněných licencí.

4. Kolik dalších licencí získávám s oprávněním používat předchozí verze?

Autodesk neposkytuje žádné další licence. V rámci tohoto benefitu může zákazník programu Subscription používat jakoukoli kombinaci aktuální verze a kvalifikovaných předchozích verzí, které jsou uvedeny v Seznamu produktů kvalifikovaných pro použití předchozí verze, do celkového počtu licencí produktu zařazeného v programu Subscription. Příklad: Když má společnost pět licencí na aktuální produkt, každý z pěti licencovaných uživatelů může používat aktuální nebo kvalifikovanou předchozí verzi v libovolné kombinaci do pěti uživatelských míst.

5. Je nějaký rozdíl v oprávnění používat předchozí verze podle typu nasazení (tj. samostatného nebo síťového)?

Oprávnění používat předchozí verze se vztahuje na samostatná i síťová nasazení, i když proces přístupu k tomuto benefitu programu Subscription se může u jednotlivých typů nasazení lišit. Správce smlouvy nebo koordinátor softwaru najde další informace na portálu Subscription Center (www.autodesk.com/subscriptionlogin). Po přihlášení klikněte na odkaz Správa programu Subscription v levém navigačním pruhu.

6. Pokud má zákazník programu Subscription síťovou licenci, jak může přistupovat k předchozím verzím?

Pro produkty zařazené v programu Subscription bude vygenerován aktuální síťový licenční soubor, který umožní přístup k aktuální verzi a k předchozím verzím uvedeným v Seznamu produktů kvalifikovaných pro použití předchozí verze.

Další informace najdete na webu registeronce.autodesk.com, kde si také můžete vygenerovat síťový licenční soubor.

7. Co se stane, pokud mám samostatnou licenci?

Zákazníci programu Subscription s aktuální samostatnou licencí budou mít přístup k předchozím verzím v souladu se Seznamem produktů kvalifikovaných pro použití předchozí verze. Pro každou verzi, kterou chtějí aktivovat, budou potřebovat sériové číslo. Sériové číslo pro aktivaci si mohou zákazníci vyžádat pomocí průvodce na portálu Subscription Center.

8. Vztahuje se oprávnění používat předchozí verze na produkty, které byly upgradovány na jiný produkt?

Ne. Jakmile zákazník programu Subscription upgraduje na jiný produkt, benefit předchozí verze se vztahuje pouze na předchozí verze nového produktu zákazníka. Zákazníci programu Subscription budou mít přístup k předchozím verzím, které jsou uvedeny v Seznamu produktů kvalifikovaných pro použití předchozí verze.

9. Vztahuje se oprávnění používat předchozí verze na vzdělávací a komerční licence?

Všechny produkty, na něž se benefit vztahuje, jsou definovány v Seznamu produktů kvalifikovaných pro použití předchozí verze.

10. Vztahuje se na předchozí verze benefit domácího používání?

Ano. Domácí používání je povoleno pro všechny produkty v Seznamu produktů kvalifikovaných pro domácí používání; předchozí verze kvalifikované pro domácí používání najdete v Seznamu produktů kvalifikovaných pro použití předchozí verze.

11. Může zákazník programu Subscription používat předchozí verzi v jiném počítači, než v jakém má nainstalovanou aktuální verzi?

Viz právní podmínky použití produktu.

12. Bude Autodesk na předchozí verze poskytovat podporu?

Jak společnost CAD Studio, tak Autodesk budou poskytovat podporu k produktům uvedeným v Seznamu produktů kvalifikovaných pro použití předchozí verze.

13. Budou zákazníci programu Subscription moci přistupovat k předchozím verzím produktů sady Suite?

Od okamžiku prvního vydání sady Suite jsou jednotlivé produkty sady (pokud jsou uvedeny v Seznamu produktů kvalifikovaných pro použití předchozí verze) k dispozici pro použití předchozích verzí. V okamžiku uvedení další verze sady Suite může být předchozí verze zařazena do Seznamu produktů kvalifikovaných pro použití předchozí verze, přičemž dřívější verze dílčích produktů sady nadále zůstanou v Seznamu produktů kvalifikovaných pro použití předchozí verze jako předchozí verze sady Suite. Nakonec postupně dojde k tomu, že všechny předchozí verze sady Suite budou dřívějšími verzemi sady namísto dílčích produktů sady.

14. Jak se budou síťové licence na sady Suite lišit od síťových licencí na jednotlivé produkty?

Zákazníci programu Subscription obdrží síťové licence umožňující přístup k příslušným verzím všech sad a jednotlivých produktů, jež jsou oprávněni používat. Ve snaze nabídnout oprávnění k předchozí verzi na sady Suite, které v minulých letech neexistovaly, umožní tyto licence na sady Suite přístup k jednotlivým dílčím produktům zahrnutým v současné sadě. Správa na úrovni komponent je k dispozici pro produkty obsažené v sadě Suite, které existovaly jako jednotlivé produkty v období tří let před vydáním sady. Tato implementace znamená dvě odchylky od chování dílčích produktů proti prvním třem vydáním sad Suite.

Rozdíl je v tom, jak jsou licencovaná místa využívána. Pro ročníky vydání, které jsou spravovány na úrovni sady, bude čerpána jediná licence bez ohledu na to, kolik aplikací v rámci sady se používá v rámci stejného roku vydání, pokud se používají souběžně ve stejné pracovní stanici. Spuštění aplikací napříč několika roky vydání bude mít za následek čerpání licencí pro každý rok vydání. V případě předchozích verzí spravovaných na úrovni komponent bude každý dílčí produkt při spuštění ve stejné pracovní stanici čerpat další licenci. Na jedinou licenci můžete používat stejný počet relací stejného roku vydání určitého dílčího produktu.

Například pokud máte Autodesk Design Suite Premium 2012 v rámci programu Subscription a uživatel spustí zároveň AutoCAD 2012 a 3ds Max Design 2012 ve stejné pracovní stanici, bude použita pouze jedna licence. Pokud uživatel spustí zároveň AutoCAD 2010 a 3ds Max Design 2010 ve stejné pracovní stanici, budou použity dvě licence. Pokud bude používat souběžně AutoCAD 2012, 2011 a 2010, budou spotřebovány tři licence.

15. Jak se bude lišit oprávnění k použití předchozích verzí pro sady Suite a jednotlivé produkty?

Rozdíl je v interakci oprávnění na předchozí verze sad a dílčích produktů. Pokud máte síťový licenční soubor programu Subscription na stejném licenčním serveru jako jeden nebo více licenčních souborů pro dílčí produkty, budete si muset ve stejný den opatřit licenční soubory pro všechny produkty, abyste mohli naplno realizovat oprávnění používat předchozí verze. Vztahuje se to pouze na předchozí vydání spravovaná na úrovni dílčích produktů.

Například pokud máte licenci na 100 míst sady Autodesk Design Suite Premium 2012 v rámci programu Subscription a zároveň na stejném licenčním serveru spravujete licenci na 20 míst aplikace AutoCAD v rámci programu Subscription a 5 míst aplikace 3ds MAX 2010, která není zařazena v programu Subscription. Pokud jsou licenční soubory vytvořeny v pořadí Suite jako první, AutoCAD jako druhý a 3ds MAX jako poslední, až 5 uživatelů může přistupovat k aplikaci 3ds MAX 2010 a 20 uživatelů může přistupovat k aplikaci AutoCAD 2011, 2010 nebo 2009. Až 120 uživatelů může přistupovat k aplikaci AutoCAD 2012 a 100 může přistupovat k ostatním programům sady Suite. Pokud jsou všechny tři licenční soubory vygenerovány tentýž den, budou platit následující pravidla dostupnosti. Až 120 uživatelů může provozovat AutoCAD 2012, 2011, 2010 nebo 2009 podle vlastní volby a až 105 uživatelů může používat 3ds MAX 2010. Je možné spustit až 100 míst všech ostatních produktů sady Suite.

Pro další informace o řešení případů, kdy po aktivaci sady Autodesk Suite nejsou k dispozici všechny licence na předchozí verze produktů, klikněte ZDE.

16. Jak si zákazník programu Subscription vyžádá licenci na předchozí verzi?

Správce smlouvy nebo koordinátor softwaru může na portálu Subscription Center přejít na stránku Správa smlouvy, kde najde všechny informace o předchozích verzích a podrobné pokyny pro aktivaci.

17. Jak dlouho potrvá oprávnění používat předchozí verzi?

Zákazník programu Subscription může uplatňovat oprávnění používat předchozí verze uvedené v podmínkách programu Subscription na daný produkt společnosti Autodesk tak dlouho, dokud je produkt zařazen v programu Subscription. Informace o tom, co se stane po vypršení programu Subscription zákazníka, najdete v otázce 19 níže.

18. Budou zákazníci programu Subscription moci získat fyzická média s předchozími verzemi?

Ano. CD nebo DVD s kvalifikovanými předchozími verzemi jsou k dispozici na globálním portálu Subscription Center, na kartě s produkty ke stažení.

19. Co se stane s předchozími verzemi zákazníků programu Subscription, kteří nechají své předplatné vypršet?

Oprávnění k používání předchozí verze vyplývající z podmínek programu Subscription končí s vypršením platnosti programu Subscription. To znamená, že v okamžiku vypršení platnosti programu Subscription už zákazník nesmí mít souběžně nainstalováno několik verzí daného produktu (tj. předchozí verze a současnou verzi) a musí okamžitě omezit počet nainstalovaných softwarových produktů společnosti Autodesk na licencované množství. Podle platné licence společnosti Autodesk to znamená, že zákazník bude muset buď odinstalovat všechny verze kromě nejnovější, nebo všechny kromě jedné z předchozích verzí. Pokud se následně zákazník rozhodne nainstalovat novější verzi (takzvaný upgrade) daného softwarového produktu, budou platit příslušné podmínky softwarové licenční smlouvy společnosti Autodesk a zákazník bude muset odinstalovat dřívější verzi v dané časové lhůtě po instalaci novější verze. Pokud si zákazník přeje nadále používat předchozí verzi, bude muset obnovit členství v programu Subscription, aby získal oprávnění k používání předchozích verzí v rámci programu Subscription. S dotazem na další postup se zákazník bude muset obrátit na společnost CAD Studio nebo zástupce společnosti Autodesk.

20. Co se stane s balíčkem síťové licence zákazníka, pokud dojde k vypršení členství v programu Subscription?

Zákazník musí odinstalovat soubor balíčku poskytnutý společností Autodesk v souvislosti s oprávněním používat předchozí verze a nainstalovat soubor trvalé licence, který postrádá funkčnost a přístup k předchozím verzím. Zachování a používání licenčních souborů, které zahrnují přístup k předchozím verzím, po skončení období platnosti programu Subscription by představovalo porušení podmínek a omezení licence na software společnosti Autodesk. Pokud chce zákazník nadále používat předchozí verze, musí obnovit své členství v programu Subscription.

21. Kde najdu další informace o oprávnění používat předchozí verze?

Další informace o používání předchozích verzí najdete na portálu Subscription Center na adrese www.autodesk.com/subscriptionlogin. Po přihlášení klikněte na odkaz Správa programu Subscription v levém navigačním pruhu.

Žádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o Subscription-předchozí
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí