CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz
Dle oboru: CADMFGAECMMGISHW RSS kanál
Události a novinky (archiv)
25.7.2016
MFG
Autor: Vladimir Michl
[4775x]

Nový Autodesk Inventor 2017 R2 pro zákazníky s předplatným (aktualizováno)

Tento článek archivu může obsahovat zastaralé informace - je již více (8) roků starý !
Obr

Zákazníci se Subscription a Maintenance si nyní mohou stáhnout a nainstalovat aktualizaci aplikace Inventor 2017 R2. Aktualizaci R2 najdete v Autodesk Desktop App nebo na stránce Download. Verze 2017 R2 přináší zvyšuje produktivitu díky novým funkcím, které si vybrali sami zákazníci prostřednictvím zaslaných nápadů a následného hlasování ve fóru Inventor Ideas. Aktualizovaný Inventor tak obsahuje více než 40 praktických vylepšení funkcí pro kreslení, modelování součástí a sestav, automatizace návrhu, interoperabilitu výkresů a prezentace.

Zákazníci bez Subscription si mohou nainstalovat Service Pack 1 s řadou oprav. Verze R2 již opravy ze SP1 obsahuje.

Přehled hlavních vylepšení:

Obecné

Export 3D PDF

Byla snížena velikost publikovaných souborů PDF a vylepšena funkce šablon 3D PDF.

Výkon

Zvýšen výkon aplikace při použití Vaultu v kombinaci s úvodní domácí stránkou Inventoru.

Přesnost příkazu Odměřit

Vizuální vylepšení: Značka zaškrtnutí se nyní zobrazuje vedle výchozí hodnoty přesnosti měření vzdálenosti, úhlu, smyčky a oblasti , když v souboru poprvé zobrazíte seznam. Dříve se značka zaškrtnutí zobrazila pouze po provedení výběru.

Vybraná hodnota přesnosti měření se nyní zachovává ve všech relacích a ve všech souborech. Chcete-li změnit výchozí hodnotu přesnosti měření, vyberte jinou hodnotu přesnosti měření. Hodnota přesnosti v existujících souborech se dříve po uložení, zavření a opakovaném otevření nezachovala. Když vytvoříte nový soubor šablony v nové verzi Inventoru (např. Inventor 2017 R2, R3, 2018 atd.), výchozí hodnota přesnosti měření musí být nastavena v obou následujících umístěních: Nastavení dokumentu > karta Jednotky > pole Zobrazit kóty modelu a v dialogu Odměřit > Přesnost.

Inv2017R2

Vylepšený dialog Projekty

 • Přístup k dialogu Konfigurovat knihovnu byl zjednodušen - místo dvou kliknutí stačí kliknout jednou. Bylo odebráno tlačítko rozevíracího seznamu s jedinou položkou.
 • Velikost Průvodce projektem aplikace Inventor (průvodce při vytváření nového soubor projektu IPJ) je nyní možné měnit.

Vylepšení Prohlížeče modelu

Ve vizuálním zobrazení Prohlížeče modelu ve všech prostředích se nyní zobrazují v hierarchii čáry, které pomáhají lépe rozlišovat mezi stavy rozbalení a sbalení, zaměřují pozornost na obsah a usnadňují navigaci v hierarchii.

Inv2017R2

Vylepšení pracovních postupů

Náčrty součástí, sestav a rozvinů si nyní při exportování ve formátu DWG pro AutoCAD zachovávají vlastnosti zadané v dialogu Vlastnosti geometrie (například typ čáry, měřítko, barvu čáry a tloušťku čáry).

Miniaturní panel nástrojů lze zobrazit či skrýt při použití následujících příkazů: Vysunutí, Rotace, Zaoblení, Skořepina, Zešikmení plochy, Zkosení a Spoj. Tyto dialogy mají také miniaturní panel nástrojů, který se zobrazuje spolu s nimi. Chcete-li tedy maximalizovat prostor v grafickém okně, použijte nový příkaz panel Pohled > panel Uživatelské rozhraní > Miniaturní panel nástrojů a pomocí něj vypněte zobrazení těchto miniaturních panelů nástrojů.

Nyní můžete snadno přecházet dozadu a dopředu na jiné body v časové ose "Undo". V uživatelském rozhraní pro vracení a opakování akcí se nyní zobrazují rozevírací nabídky funkcí Zpět a Znovu. Klikněte na šipku rozevíracího seznamu a vyberte v seznamu akce, které chcete vrátit zpět nebo opakovat.

Inv2017R2

Součásti

Nové možnosti místní nabídky ve Vytvořit součást a Vytvořit komponenty

V prohlížeči nebo grafickém okně v souboru součásti lze provést následující akce:

 • Vytvořit součást: Vyberte jeden nebo více bloků náčrtu, objemových těles nebo povrchových těles a v místní nabídce vyberte položku Vytvořit součást.
 • Vytvořit komponenty: Vyberte jeden nebo více bloků náčrtu, objemových těles a v místní nabídce vyberte položku Vytvořit komponenty.

Automatický výběr všech ploch nebo hran tečných k vybraným

Nyní můžete rychle vytvořit sadu výběru všech ploch nebo hran, které jsou navzájem tečné. V grafickém okně:

 • Pomocí levého tlačítka myši dvakrát klikněte na plochu nebo hranu.
Nebo
 • Vyberte jednu nebo více ploch nebo jednu nebo více hran, klikněte pravým tlačítkem a v místní nabídce vyberte položku Vybrat tečny.

Příklad výběru tečných ploch: Klikněte pravým tlačítkem na plochu a vyberte položku Vybrat tečny, nebo na plochu dvakrát klikněte levým tlačítkem. Výsledek: Vyberou se všechny tečné plochy.

Inv2017R2

Vylepšení formátů exportu tabulek revizí a kusovníků do Excelu

 • Nyní můžete při exportování vybrat soubor šablony aplikace Excel (XLTM) s makry. Makra jsou v exportovaném souboru aplikace Excel zachována.
 • Tabulky revizí a kusovníky nyní lze exportovat do souborů aplikace Excel s podporou maker (XLSM). Při exportu kusovníku nebo tabulky revizí do aplikace Excel jsou nyní podporovány následující formáty souborů aplikace Excel: XLTM, XLSX, XLSM, XLT, XLS.

Sestavy

V příkazech zrcadlení a kopírování sestav nyní lze ignorovat vztahy

Dříve se u zrcadlených a kopírovaných komponent automaticky použily existující vztahy. Nové možnosti vám umožňují rozhodnout, zda chcete do operace zahrnout vztahy, či nikoliv.

 • Dialog Zrcadlení komponent > Zrcadlit vztahy. Pokud je zaškrtávací políčko zaškrtnuto, existující vztahy mezi zdrojovými komponentami se použijí u zrcadlených komponent. Zrušením zaškrtnutí políčka vztahy vyjmete.
 • Dialog Kopírování komponent > Kopírovat vztahy. Pokud je zaškrtávací políčko zaškrtnuto, existující vztahy mezi zdrojovými komponentami se použijí u kopírovaných komponent. Zrušením zaškrtnutí políčka vztahy vyjmete.

V příkazech zrcadlení a kopírování sestav nyní lze ukotvit výsledné komponenty

Nová možnost Ukotvit nové komponenty v dialogu Zrcadlení komponent / Kopírování komponent umožňuje automaticky ukotvit výsledné zrcadlené nebo zkopírované komponenty.

Další vylepšení sestav

 • Nyní můžete rychle vybrat v seznamu dostupných pracovních rovin počátku přímo v dialogu Zrcadlení komponent prostředí sestavy. Místo toho, abyste museli pracovní rovinu hledat a rozbalit uzel prohlížeče, abyste ji mohli vybrat, nyní můžete provést výběr přímo v dialogu Zrcadlení komponent prostředí sestavy.

  Inv2017R2

 • Nyní můžete z rozpisky otevřít několik souborů. Vyberte jednu nebo více komponent, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Otevřít: Všechny vybrané komponenty se otevřou na nových samostatných kartách.

Součinnost

Mapování vlastností importovaných souborů CAD

Pomocí nového nástroje Mapování vlastností importovaných dat CAD lze snadno mapovat vlastnosti z aplikací CATIA, Pro/Engineer, Creo Parametric, STEP, NX a SolidWorks na standardní vlastnosti aplikace Inventor. Tento nový nástroj nahradí dříve nezbytné přímé úpravy datových souborů XML návrhů z cizích CAD aplikací.

Nový nástroj "Mapování vlastností importovaných dat CAD" otevřete následujícím způsobem:

 • Klikněte na tlačítko "Mapování vlastností" v dolní části dialogu Import. Toto tlačítko je aktivní, pouze pokud importujete soubor aplikace CATIA, Creo, NX, STEP nebo soubor aplikace SolidWorks do souboru sestavy.
 • Klikněte na nabídku Start > Programy Autodesk > Autodesk Inventor 2017 > Nástroje.

Inv2017R2

Vylepšení funkcí referenčního modelu v kusovnících a rozpiskách

Nyní můžete otevřít sestavu nejvyšší úrovně asociativní reference nebo virtuální součást z kusovníku nebo z rozpisky. Klikněte pravým tlačítkem na řádek kusovníku nebo rozpisky obsahující asociativní referenci nebo virtuální součást a vyberte položku Otevřít. Otevře se sestava nejvyšší úrovně obsahující referenci na asociativní referenci AnyCAD nebo virtuální součást.

Podložení DWG plně podporují geometrie AutoCADu Mechanical

 • Nyní lze pomocí příkazu Vyhledat podložení DWG změnit bod vložení geometrie aplikace AutoCAD Mechanical. Přemístěná geometrie si zachovává asociativitu s modelem aplikace AutoCAD Mechanical.
 • V prostředí sestav lze nyní do podložení DWG aplikace AutoCAD Mechanical přidávat vazby.

Podpora sítí u exportů do formátu DWF

Nyní můžete exportovat geometrie sítí do formátu DWF. Otevřete síťový model, například ve formátu STL nebo OBJ, a poté proveďte jeho export do formátu DWF.

Rozšířené funkce publikování obsahu BIM pomocí aplikace Configurator 360

Byl přidán nový pracovní postup, který pomáhá připravit sestavy aplikace Inventor k použití s aplikací Configurator 360. Zákazníci z oboru stavebnictví pracující s informacemi BIM nyní mohou mít na vyžádání přístup k modelům aplikace Configurator a dále s nimi pracovat.

Modul iLogic

Vylepšení vstupních polí modulu iLogic

Vstupní pole modulu iLogic nyní automaticky přizpůsobuje svou velikost tak, aby odpovídala délce nejdelšího vstupního řetězce.

Vylepšení dialogu Upravit pravidlo

 • Pomocí nové možnosti Uložit lze během relace úprav ukládat práci, aniž by bylo nutné spouštět pravidlo.
 • Tlačítko OK bylo nahrazeno tlačítkem Uložit a spustit: Tato možnost umožňuje uložit a spustit nové nebo aktualizované pravidlo a zavřít dialog, pokud bylo pravidlo úspěšně spuštěno. Tato možnost je zakázána, pokud je formulář vypnut.

Výkresy

Přeuspořádání připojených pozic pomocí nové možnosti místní nabídky Třídit pozice.

Připojené pozice lze nyní třídit podle jejich hodnoty. Nejprve pozice připojte pomocí možnosti místní nabídky Připojit pozici ze seznamu. Poté po zavření dialogu Připojit pozici klikněte pravým tlačítkem na pozici a vyberte položku Třídit pozice. Hodnoty jsou automaticky přeuspořádány.

 • Číselné připojené pozice jsou uspořádány od nejmenší do největší.
 • Textové připojené pozice jsou uspořádány podle abecedy od A do Z.

Inv2017R2

Nastavení šrafovacího vzoru SOLID

Do dialogu Editor stylů a norem byla jako dostupný vzor přidána možnost celobarevné výplně - SOLID. Tato možnost umožňuje nastavit výchozí šrafovací vzor SOLID u stylů Šrafy a Obnovení Svarové housenky.

Ve výchozím nastavení je jako barva výplně vzoru nastavena černá barva. Výchozí barvu lze změnit na požadovanou barvu změnou vzhledu (barvy) > stylu hladiny > objektu Šrafy > dialogu Editor stylů a norem.

Inv2017R2

Výchozí šrafovací vzor a výchozí barvu lze také přepsat ručně v dialogu Vyplnění Šrafy/Barvou.

Příklad šrafovacího vzoru SOLID ve 2D pohledu.

Inv2017R2

Vylepšení funkce odložení aktualizací ve výkresech

Při otevření výkresu s nastavením odložení aktualizací lze nyní vybírat v následujícím seznamu a určit předvolbu frekvence zobrazování této zprávy: Aktualizace výkresu jsou odloženy. Změňte stav odložení, a aktualizujte tak výkresové pohledy a připojte přidané poznámky.

 • Vždy zobrazit tuto zprávu
 • Vyzvat pouze jednou během operace
 • Tuto zprávu v této relaci již nezobrazovat
 • Tuto zprávu již nikdy nezobrazovat

Zobrazí se také tato zpráva odložení aktualizací:

 • V popisku nástroje při pozastavení ukazatele myši nad stavovou ikonou prohlížeče výkresu s odloženými aktualizacemi otevřeném v aplikaci Inventor.
 • V popisku nástroje, když vyberete možnost Odložit aktualizace v dialogu Nastavení dokumentů.

Automaticky přizpůsobit velikost velikosti výkresového listu

Nová možnost Automaticky přizpůsobit velikost velikosti výkresového listu v dialogu Nastavení tisku nástroje Plánovač úloh umožňuje dávkový tisk více výkresů (souborů IDW a DWG) s různými nastaveními velikosti a orientace listů. Tato nová možnost automaticky vybere požadovanou velikost papíru a orientaci, jak je určeno v nastavení listu výkresu.

Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jsou soubory v dialogu Tisk souborů Plánovače úloh výkresy (soubory IDW a DWG).

Pokud se pokusíte soubory dávkově vytisknout v tiskárně, která nepodporuje určenou velikost listu, do souboru protokolu se zapíší názvy souborů obsahujících listy, které nebyly vytištěny z důvodu nedostupné velikosti.

Zarovnání více středových značek ve výkresu k vybrané hraně

Nyní můžete ve výkresu vybrat více středových značek a zarovnat je k vybrané hraně. Dříve se zarovnala pouze první vybraná značka.

Prezentace

Nové možnosti vytváření prezentací

Nyní můžete vytvořit nový soubor prezentace (IPN) z otevřené sestavy nebo svařence: V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem myši na uzel na nejvyšší úrovni v otevřené sestavě nebo svařenci a v místní nabídce vyberte položku Vytvořit prezentaci.

Úpravy více akcí

Nyní můžete upravit více akcí různými způsoby.

 • Posunutí: Pomocí kliknutí s přidržením klávesy Ctrl vyberte více akcí a poté přetáhněte vybrané akce do jiného umístění na časové ose. Akce můžete přetáhnout do umístění před nebo za jinými pohyby. Lze přesouvat jakékoliv výběry akcí. Při přetahování akcí s různými časy začátku a konce si sada výběru zachovává vztahy.

  Inv2017R2

 • Změna času začátku/konce přetažením: Můžete vybrat více akcí, a když se zobrazí ukazatel úpravy, přetažením ukazatele upravit jejich počáteční či koncový čas. Akce nemusí sdílet časové rozpětí.
 • Úprava doby trvání více různých akcí: Vyberte akce, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Upravit čas. Určete dobu trvání a sada výběru se aktualizuje.

  Inv2017R2

 • Zarovnání času začátku/konce: Vyberte více akcí, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Zarovnat čas začátku nebo Zarovnat čas konce.
 • Všechny před, Všechny po a Skupina: Můžete vybrat všechny akce před vybranou akcí nebo po ní nebo před či za ukazatelem pozice. To usnadňuje prodloužení doby mezi akcemi. Výběr je založen na času začátku vybrané akce a zahrnuje všechny akce s odpovídajícími časy začátků. Můžete také vybrat všechny členy skupiny pohybu pomocí jednoho členu skupiny.
 • Upravit neprůhlednost: Můžete upravit neprůhlednost jedné nebo více komponent. Komponenty, které jsou v sestavě nastavené jako průhledné, si přenášejí toto nastavení do prezentací. Při úpravě více komponent s různými nastaveními neprůhlednosti se u všech komponent současně nastaví stejná hodnota neprůhlednosti.

Místní a globální směr

Nyní můžete na miniaturním panelu nástrojů určit směr pohybu pomocí místního souřadnicového systému (komponenty) nebo globálního souřadnicového systému (prezentace). U sad několikanásobných výběrů je místní souřadnicový systém zarovnán s prvním vybraným objektem.

Inv2017R2

Publikování obrázků s průhledným pozadím

Vyberte pohled snímku, který chcete publikovat jako obrázek. Klikněte na ikonu obrázku. V dolní části dialogu zaškrtněte políčko Průhledné pozadí.

Inv2017R2

Publikování do rastru

Při publikování obrázku nyní můžete vybrat v seznamu nabízených rozlišení nebo zadat rozlišení obrázku.

Rozbalení/sbalení všech podřazených položek na panelu scénářů

Použijte možnost Rozbalit všechny podřazené položky nebo Sbalit všechny podřazené položky.

Vylepšení výkonu prostředí prezentací

V následujících oblastech byl vylepšen výkon:

 • výběr trajektorií,
 • výběr komponent,
 • výběr více entit na panelu časové osy,
 • odstranění pohybů,
 • odstraňování scénářů,
 • vytváření nových scénářů z předchozích scénářů.

Komponenty sítě

Komponenty sítě jsou podporovány v prezentacích a zachází se s nimi stejně jako s komponentami těles. Lze s nimi pohybovat, měnit jejich neprůhlednost atd. a lze pro ně vytvářet akce na časové ose.

Odebrání funkce automatického rozpadu

Příkaz Automatický rozpad, který byl k dispozici v dialogu Výběr sestavy při použití příkazu Vytvořit pohled, byl z prostředí prezentací aplikace Inventor 2017 odebrán.

[MFG]
Viz též:
CAD Studio s.r.o. (součást Arkance Systems)

Firma CAD Studio s.r.o. je autorizovaný dealer Autodesk (již 26x po sobě oceněna jako největší dealer Autodesku v ČR a SR: 1994-2020), Autodesk Platinum Partner, Autodesk Training Center a Autodesk Developer s více než 30letými zkušenostmi a týmem 130 specialistů. Proč nakupovat právě u firmy CAD Studio?

CAD Studio dodává kompletní řešení - software, hardware, školení, služby - pro CAD/CAM, BIM, GIS/FM, PDM a multimédia, založená na technologiích firmy Autodesk (digitální prototypy, BIM, AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, Fusion 360, 3ds Max, Vault, Plant, Simulation, cloud...) a aplikační nadstavby pro konkrétní profese (i vlastní vývoj). CAD Studio je členem evropské skupiny ARKANCE.

Kontakt

PRAHA - Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, tel: +420 910 970 111
BRNO - Sochorova 23, 616 00 Brno, tel: +420 910 970 111
OSTRAVA - Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, tel: +420 910 970 111
Č.BUDĚJOVICE - Pražská tř. 16, 370 04 České Budějovice, tel: +420 910 970 111
PARDUBICE - Rokycanova 2730, 530 02 Pardubice, tel: +420 910 970 111
PLZEŇ - Teslova 3, 301 00 Plzeň, tel: +420 910 970 111
SLOVENSKO (Bratislava + Žilina) - tel. +421 2 6381 3628
MAĎARSKO (Budapešť: Varinex-CAD Studio) - tel. +36 1 273 3400
FRANCIE, BELGIE, NIZOZEMSKO, POLSKO, FINSKO, LITVA (Arkance Systems)


Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí