CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz

Tools4Revit

Nadstavby pro Revit - automatické vytváření střech, krovů, podlah a výkazů stavebních prvků - moduly Rafter+, Sort&Mark, Sort&Cope, Truss+, Dynamic Legends, Cut Opening, Quick Table, Smart Browser, BIDKontaktujte CAD Studio a.s. pro doporučení dalších nadstavbových řešení pro Autodesk Revit. Řada funkcí Tools4Revit je již obsažena přímo v Revitu nebo v nadstavbě CADstudio Revit Tools.

Co jsou Tools4Revit?

Revit Nadstavbové aplikace pro Revit Architecture, Revit MEP a Revit Structure zefektivňují projekční činnosti v oblasti tvorby krovů a trámových systémů střech, podlah, tvorbu výkazů, detailů a obrázkových legend prvků (oken, dveří...) a hromadné operace se zařizovacími prvky. Zbavte se neefektivních činností a zvyšte produktivitu vašeho projektování.

Jednotlivé aplikace jsou dodávány v následujících balíčcích:

 • Productivity Pack obsahuje následující utility:
  • Building Information Detailing - pro hromadné vkládání, úpravu a analýzu objektů
  • Smart Sheets - pro automatické vytváření výkresů
  • Dynamic Legend - pro tvorbu, úpravu a aktualizaci legend prvků
  • Quick Table – pro vládání tabulek vytvořených v Excelu nebo Wordu
  • Quick Dimensions – pro automatické vkládání kót
  • U-Value - pro výpočet součinitele tepelných ztrát
  • Smart Floors - pro vkládání stropních panelů
  • Sort&Cope - pro rozmístění spojů konstrukčních trámů
  • Smart Browser - prohlížeč rodin
  • Cut Opening - pro automatické vytváření prostupů
 • Fast Documentation Suite obsahuje:
  • Smart Sheets - pro automatické vytváření výkresů
  • Dynamic Legend - pro tvorbu, úpravu a aktualizaci legend prvků
  • Quick Table – pro vládání tabulek vytvořených v Excelu nebo Wordu
  • Quick Dimensions – pro automatické vkládání kót
  • Smart Browser - prohlížeč rodin
 • Smart Modeling Suite obsahuje:
  • Building Information Detailing - pro hromadné vkládání, úpravu a analýzu objektů
  • U-Value - pro výpočet součinitele tepelných ztrát
  • Smart Floors - pro vkládání stropních panelů
  • Sort&Cope - pro rozmístění spojů konstrukčních trámů
  • Smart Browser - prohlížeč rodin
  • Cut Opening - pro automatické vytváření prostupů
 • Wood Framing Tools 2012 obsahuje nástroje pro práci s dřevěnými konstrukcemi - krovy, krovové systémy, dřevěné stropy:
  • Rafter+
  • Truss+

Nadstavby Tools4Revit podporují i aktuální verze BIM aplikací Revit Architecture 2013/2012/2011, Revit MEP 2013/2012/2011 a Revit Structure 2013/2012/2011 (a Building Design Suite).


Popis jednotlivých aplikací:

Rafter+

Rafter+
automaticky generovaný krov
Rafter+ je nadstavba Revitu určená na efektivní tvorbu krovů. Rafter+ obsahuje sadu nástrojů pro práci s dřevěnými prvky - tvorbu krovů - a jejich výkazy.

Systém práce aplikace Rafter je založen na existujících střechách. Pro vybranou střechu je automaticky vygenerován systém trámů (krokví) podle sklonu střechy. Po označení dvou sousedících střech se vytvoří nárožní nebo úžlabní krokve. Vložení kleštin probíhá automaticky mezi dvěma vybranými krokvemi. Výškové umístění lze editovat i následně. Pozednice se vkládá jednoduše výběrem příslušné zdi. U vaznice lze i zpětně měnit vertikální i horizontální umístění. Pro dodatečné změny parametrů (šířka, výška, zakončení) jednotlivých prvků nebo celého systému obsahuje aplikace speciální aktualizační funkci. I tyto operace jsou tak velmi rychlé.

Další nástroje pro práci s trámovými systémy:

  Rafter+FF, laťování střechy
 • automatická detekce a orámování otvorů
 • generování trámových stropů/podlah, detekce otvorů v podlaze a ořezání trámů podle otvoru
 • tvorba dodatečných trámových systémů na povrchu již existujících systémů – vhodné např. pro tvorbu záklopu nebo laťování střechy
 • nástroje pro automatické orámování otvorů, podlahové trámové systémy, číslování a výkazy trámových prvků
 • konstrukce vikýřů

Použití nadstavby Rafter+ významně urychluje práci na projektování krovu a dřevěných trámových konstrukcí v BIM aplikaci Autodesk Revit.

AVI Ukázka 1 - použití Rafter+FF (video, česky)

AVI Ukázka 2 - použití Rafter+FF (video, česky)


Truss+

Truss+ krovy Nadstavba Revitu "Truss+" umožňuje vkládat komplexní typy krovů do existujících střech. Obsahuje široké možností nastavení typu trámů a střešních konstrukcí (valby, krakorce, přesahy,..). 3D Truss Generator vytváří krov automaticky během několika minut - generuje trámy rychlostí 1 trám za 2-3 vteřiny.

Program obsahuje flexibilní funkce pro tvorbu a třídění výkazů střešních konstrukcí.

Truss+ je určen pro 32bitové nebo 64bitové verze Revitu Architecture.


Sort&Mark

Sort&Mark
legenda prvků (klepněte pro větší)
Sort&Mark je nadstavba pro Revit Architecture a Revit Structure. Dokáže automaticky setřídit architektonické a konstrukční prvky (okna, dveře, trámy a sloupy) podle příslušného typu a vygeneruje výkaz. Parametry pro označení prvků a jejich otevírání lze vložit i do stávajících popisek oken nebo dveří nebo přímo do šablony projektu. Program vytváří obrázkové legendy použitých oken a dveří.

Vlastnosti:

 • detekuje směr otevírání dveří (pravé/levé) a zapisuje tuto hodnotu do tabulky a popisky dveří
 • detekuje skutečný stav otevírání dveří (do nebo z místnosti)
 • generuje legendu (symbolické znázornění) oken a dveří
 • třídí konstrukční sloupy a trámy v závislosti na velikosti otvorů, množství betonu a oceli v železobetonových prvcích (platí pro Revit Structure)

Poznámka: Sort&Mark je od verze 2011 součástí aplikace BID

AVI Ukázka použití Sort&Mark (video, česky)Konfigurace Sort&Mark Aplikace Sort&Mark nabízí rozsáhlé možnosti konfigurace a využívání předpřipravených šablon dle firemních standardů.


Sort&Cope

Aplikace Sort&Cope (Sort&Notch) nabízí sadu nástrojů pro rozmístění spojů konstrukčních trámů po zadaných vzdálenostech - podél jednoho nosníku, podél dvou nosníků. Vloží mezeru ke všem prvkům připojeným k vybranému trámu, změní velikost mezery pro vybrané trámy, odstraní mezeru ve spoji pro vybrané trámy.

Sort&Cope

Smart Floors

Nadstavba Smart Floors umožňuje vylepšenou práci s podlahami. Podlahy lze vytvářet nové nebo upravovat stávající. Mezi její základní funkce patří:

 • vkládat panely podle vybraných stěn, osnov, referenčních rovin nebo konstrukčního rámu
 • umožňuje vkládat otvory do panelů (pro předpjatý beton)
 • lze ovládat odsazení (uložení panelu) a pozici panelu
 • panel lze oříznout pomocí referenčních rovin

Smart Floors je určena pro verzi 2011 a novější.

AVI Ukázka použití Smart Floors (video, česky)


Dynamic Legends

Aplikace Dynamic Legends (DynamicLegend) umožňuje rychlou tvorbu, úpravu a aktualizaci legend prvků. Legendy mohou obsahovat obrázky i libovolné parametry dle přednastavené konfigurace. Data legendy lze exportovat do Excelu. Jsou podporovány prvky Revitu Architecture, Structure i MEP.

Legendy vytvořené pomocí nástroje Dynamic Legend jsou inteligentní – dokážou číst údaje v legendě, určovat počet prvků potřebných pro legendu, kopírují a zapisují parametry podle předem definované konfigurace.

Základní vlastnosti:

 • tvorba legend různých komponent Revitu
 • seřazení komponent podle různých parametrů
 • možnost přidávat a odebírat parametry prvku do legendy
 • možnost sčítat hodnoty parametrů a umisťovat celkový součet na konec legendy
 • možnost exportu do Excelu
 • možnost změny pohledu na komponentu (půdorys, pohled, řez)


Revit BID

BID (Building Information Detailing) je nadstavba pro Revit Architecture, Structure a MEP pro hromadné vkládání, úpravu a analýzu objektů. Různé typy objektů lze hromadně vkládat do předem definovaných prostor na základě vytvořených pravidel (např. lze vložit radiátory přímo pod okna do určitých pater a místností). Objekty v projektu lze seskupovat a třídit na základě různých parametrů a následně exportovat do Excelu nebo jako pohled legendy.

Lze provádět analýzu ploch a povrchů stěn (název materiálu, hrubou plochu, čistou plochu, délku stěn atd.), analyzovat počty jednotlivých komponent a seskupovat je podle vybraných kritérií.


Bezplatný nástroj Quick Table

Quick Table je bezplatná aplikace pro Revit Architecture 2011 umožňující:

 • vkládat do Revitu externí data (např. z Excelu)
 • měnit vkládané hodnoty a pořadí sloupců
 • vytváří/aktualizuje vložené tabulky
 • počítá součty
 • vytváří další sloupce s očíslováním řádků

Cut Opening

Aplikace Cut Opening vytváří a spravuje otvory pomocí výsledků funkce detekce kolizí v Revitu - automatické otvory lze použít pro vzduchotechniku, potrubní rozvody, kabely. Otvory lze vkládat i do připojených souborů.


Quick Table

Aplikace Quick Table umožňuje načíst externí text nebo numerická data ve formě objektu tabulky do výkresového pohledu Revitu.


U-Value

Aplikace U-Value načítá více než 400 materiálů (např. Isover, Rockwool, Ytong, Wienerberger ...) se zadanými fyzikálními parametry. Pro stěny, stropy, střechy a podlahy počítá součinitele prostupu tepla U. Exportuje konstrukční data. Všechny existující materiály je možné upravit tak, aby s nimi aplikace dokázala pracovat.


Subscription

Ke všem produktům Tools4Revit je k dispozici program Subscription (předplatné). Standardní trvání Subscription smlouvy je 1 rok (365 dnů). Smlouvu lze obnovit v době od 90 dnů před vypršením předchozí smlouvy do až 364 dnů po jejím vypršení. Smlouvu lze obnovit až 30 dnů po datu expirace bez poplatků za pozdní obnovení. Smlouvy vypršené déle než 365 dnů již nelze obnovit - novou smlouvu lze uzavřít pouze na zakoupené aktuální verze software. Po vypršení smlouvy lze nadále využívat pouze tu verzi produktu T4R, kerá byla aktuální k datu expirace.

Standardní Subscription smlouva je cesta k získání bezplatných aktualizací produktů, ke kritickým opravám a dalším výhodám předplatného po celý rok. Za roční poplatek získávají subscription zákazníci produktů Tools4Revit přístup k následujícím benefitům:

 • Upgrady — schopnost stahovat upgrady (2-3 verze do roka) na jakýkoliv software uvedený během trvání vašeho Subscription. Jděte nejjednodušší cestou ke zvýšení produktivity.
 • Rozšíření produktů — rychlý přístup k novým nástrojům a rozšířením
 • Pružné licenční podmínky — možnost využívat starší verze produktů T4R
 • Nižší, předvídatelné náklady - subscription je nejefektivnějším způsobem aktualizace vašeho T4R software. Všechny náklady na software (roční poplatek) jsou předem známy po dobu subscription.
 • Naplnění očekávání — rychlé reakce na požadavky zákazníků co do rozšíření funkcí T4R software
 • Podpora — technická web podpora přímo od Tools4Revit pro odpovědi na otázky instalace, konfigurace a řešení problémů

Využijte nejaktuálnějších funkcí software ihned po jeho uvedení, zlepšete vaši práci a maximalizujte návratnost investice pomocí přístupu k novým verzím a rozšířením produktů T4R.Další informace, ceny

 • Nadstavbové aplikace BID&M, Rafter+, Rafter+FF, Sort&Mark, Dynamic Legends, BID, Sort&Cope, Cute Opening, Quick Table jsou určeny pro Autodesk Revit Architecture, Revit MEP a Revit Structure (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013), 32bit/64bit
 • EDU ceny pro školy: balíček 10 studentských licencí + 2 instruktorské licence, za cenu jedné komerční licence
 • Kontaktujte CAD Studio pro další informace a nabídku včetně Revitu


Žádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o Tools4Revit
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí