CAD Studio - CAD/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky English Deutsch
CAD eShop

Revit ToolsCAD Studio - Revit Tools

Rozšiřující nástroje CS+ pro Autodesk Revit, zdarma pro naše zákazníky


Aplikace Revit Tools pro Autodesk Revit

Aplikace CADstudio Revit Tools (RvtTools) - součást bonus nástrojů CS+ - rozšiřuje BIM aplikaci Autodesk Revit o sadu utilit a automatických funkcí zefektivňující práci v Revitu.

Revit Tools - ribbon

Nový ribbon:

Revit Tools 2017 - ribbon

.NET aplikace Revit Tools je určena pro Revit 2018 a 2017, či pro Revit Architecture, MEP a Structure 2016, 2015, 2014, 2013 a 2012 (32-bit nebo 64-bit, CZ nebo EN verze).

Nová verze Revit Tools 2018 s funkcí Prostupy


Popis jednotlivých komponent Revit Tools

Co je CS+?

CS+ "CS+" (CAD Studio Plus) je rozšířená technická podpora - Helpdesk, plný přístup na CADforum.cz, plus doplňkové bonus utility, makra, šablony, implementační dokumenty, knihovny, styly a další materiály dodávané exkluzivně s CAD aplikacemi Autodesk od firmy CAD Studio a.s. Viz Bonusy CS+

Popis Skladby

Automatické popisky skladby střech, podlah a stěn, včetně popisu materiálu a tloušťky

Aplikace CADstudio Popis Skladby vytváří automatickou popisku skladby střechy, podlahy nebo stěny, včetně popisu materiálu a tloušťky jednotlivých vrstev vybraného stavebního prvku. Při změně skladby je automaticky upravena i jeho popiska. Jsou podporovány i kombinované/připojené podlahy a stěny. Popis lze přizpůsobit úpravou rodiny "CS_Arial_2mm". Příkaz lze přiřadit na klávesovou zkratku. V Nastavení lze určit modifikaci popisu materiálu - pomocí regulárních výrazů lze např. z popisu odstranit číselnou informaci o tloušťce (aby v popisu nebyla tloušťka 2x).

Revit Tools - Popis Skladby

Ukázkové video:

Job Time Tracker – Sledování času

Sledování času stráveného na projektu

Aplikace Sledování času sleduje automaticky čas strávený na projektu (zakázce). Lze nastavit časové prodlevy (přestávky mezi příkazy), které se nezapočítávají do projektového času. Sledovat lze jednotlivá sezení, celkový čas a počet provedených příkazů. Údaje lze vyexportovat do Excelu.

Informace o čase jsou automaticky ukládány do samostatného souboru s příponou .CSTIME, ve stejné složce a se stejným názvem jako váš projekt. Pokud přenášíte váš RVT soubor na jiný stroj, překopírujte i soubor .cstime (samotné zapnutí/vypnutí pro daný RVT/RFA soubor se ukládá do souboru .csinfo). JobTime sleduje a zobrazuje tyto vlastnosti:

 • celkový čistý čas ve formátu dd:hh:mm:ss
 • čistý čas v jednotlivých sezeních Revitu (a časové razítko těchto sezení)
 • počet příkazů (operací) spuštěných v jednotlivých sezeních

Sledovací reaktor je implicitně ZAPNUTÝ. Nemusíte tedy z ribbonu vyvolávat příkaz JobTime. Spouštějte jej jen pro zobrazení aktuální informace o sledovaném čase, pro nastavení nové hodnoty času prodlevy (nastavení je ukládáno v souboru projektu), pro dočasné vypnutí, nebo pro export statistických dat do Excelu (nebo jiné tabulkové aplikace podporující datové soubory CSV). Tam pak můžete provádět další operace nad nasbíranými daty - např. sumarizaci dat z několika RVT souborů, několika uživatelů, grafické prezentace, přidání cenových nebo fakturačních dat, atd.

Soubor sledování je aktualizován při zavření dokumentu/projektu (pokud je projekt během daného sezení alespoň jednou uložen). V Trial režimu jsou zakázané funkce nastavení času a prohlížení v Excelu.

Revit Tools - JobTimeRevit Tools - JobTime-Excel

Seznam referencí

Funkce Seznam referencí (Reference Manager) vypíše seznam všech připojených souborů do aktuálního projektu - např. připojené DWG a RVT soubory, keynote, sdílené parametry, obtisky (obrázky).

Revit Tools - Reference

Mazání vzorů čar

Funkce Mazání vzorů čar hromadně maže zvolené typy čar importované z externích formátů. Typy čar ke smazání volíte z dialogu.

Rozšířený filtr (V1.9+)

Snazší výběr objektů podle parametrů

Funkce Rozšířený filtr nabízí oproti vestavěnému filtru v Revitu podrobnější výběr prvků ve výkrese. Umožnuje omezit výběr na projekt, aktuální pohled nebo výběrovou množinu. Můžete seskupit vybrané komponenty podle podlaží, místností nebo kategorií v libovolném pořadí. Filtrovat lze také podle parametrů obsažených v rodině.

Rozšířený filtr
 1. Omezení výběru na projekt, aktuální pohled nebo výběr.
 2. Zatržením pole dojde k seskupení prvků ve stromové struktuře. Tlačítkem Nahoru/Dolů lze měnit pořadí skupin.
 3. Kliknutím na „Zobrazit výběr“ se načtou a zobrazí v okně 4 komponenty podle podmínek 1 a 2.
 4. V okně se seznamem prvků lze zaškrtnout komponenty pro filtrování.
 5. Kliknutím na Filtrovat dojde k výběru komponent a jejich zobrazení v pracovním okně Revitu.
 6. Kliknutím na „Zobrazit parametry“ se zobrazí seznam parametrů pro vybranou rodinu nebo kategorii - pomocí nich lze omezit výběr.
 7. Volba „Seskupit místnosti v první úrovni podle jména“ seskupí místnosti se stejným názvem - viz ukázka:


Seskupené (vlevo) a neseskupené (vpravo) místnosti:

Seskupení (filtr)

Filtrování pomocí parametrů:

Parametry filtrování (filtr)

Použití:

Prostupy (V2.2+ 2018)

Automatická tvorba prostupů

Funkce Prostupy zjednodušuje proces koordinace stavební části a TZB profesí na projektech a rozšiřuje možnosti standardních nástrojů pro kontrolu koordinace, obsažených v Revitu. Umožňuje automaticky vytvořit prostupy stavebními konstrukcemi v místech kolizí s trubkami a potrubím. Aplikaci mohou využít jak architekti a stavební projektanti k přímému vytvoření prostupů, tak TZB projektanti k vložení tzv. požadavků na prostupy, u kterých mohou manuálně nastavit požadovaný tvar a rozměr. Požadavky jsou graficky výrazné zástupné prvky, které architekta po připojení TZB modelu upozorní, že by měl v daném místě vytvořit prostup o daném rozměru, který byl definován TZB projektantem. Architektovi se po připojení TZB modelu zobrazí v tabulkovém výpisu v dialogu aplikace i v klasických 3D a 2D pohledech Revitu. Po jejich kontrole lze ze všech nebo pouze z vybraných požadavků automaticky vygenerovat prostupy. Nástroj má široké možnosti nastavení a umožňuje například filtrování kolizních prvků na základě materiálu, vkládání informací o požárních ucpávkách nebo připojování komentářů, které může zobrazit druhá strana.

3D pohled s vloženými požadavky na prostupy

Prostupy (3D)

Dialog a půdorysný pohled na vložené požadavky (klikněte pro větší)

Prostupy (dialog)

Ukázka použití a možností:


Legenda podlah

Automatická tvorba legend podlah, střech a stropů

Funkce Legenda Podlah vytváří do připraveného pohledu legendy obrázkový seznam vybraných podlah, střech a stropů, včetně popisu jednotlivých vrstev. Seznam lze rozmístit do jednoho nebo několika pohledů.

Revit Tools - PodlahyRevit Tools - Podlahy - Legenda

Ve verzi 2012 je vlivem omezení API ovládání trochu komplikované:

Legenda prvků

Obrázkový výkaz oken a dveří

Generuje legendu použitých oken a dveří v projektu (tabulka není automaticky aktualizována). Zvolte kategorii, typ a parametry prvků, z nichž je tabulka generována.

Revit Tools - Legenda prvků - nastavení

Revit Tools - Elements Legend - výsledky

Legenda typů (V2.0+)

Obrázkový výkaz oken, dveří, nábytku a obecných modelů

Generuje výkres podle zvoleného rámečku výkresu a do něj vloží tabulku prvku s vybranými parametry a legendu vybraného prvku v projektu (tabulka je automaticky aktualizována). Zvolte kategorii, typ a parametry prvků, z nichž je tabulka generována.

Revit Tools - Legenda typů

Legenda zdí

Obrázkový výkaz zdí

Generuje legendu použitých typů zdí v projektu (tabulka není automaticky aktualizována). Zvolte typy zdí, z nichž je tabulka generována.


Výkaz tabulky - např. výkaz oken a dveří

Legendy k položkám výkazu

Funkce výkaz tabulky slouží k automatickému generování legend k položkám výkazu. Po volbě výkazu vygeneruje sadu výkresových listů, na kterých je umístěn jednak samotný výkaz a dále i uspořádané legendy, obsahující náhledy na vykázané prvky spolu s odkazem na řádek výkazu v podobě označení nebo označení typu a okótovanými základními rozměry. V dialogu je možné volit, které typy pohledů budou vygenerovány, jejich měřítko, typ kót a textů popisu. Nástroj je užitečnou pomůckou především pro rychlou tvorbu tabulek oken a dveří s grafickými náhledy.


Podlahy v místnosti

Typy podlah jako vlastnosti místností

Funkce Podlahy v Místnosti zjistí veškeré typy podlah, které se nacházejí v místnosti a hodnotu "Označení typu podlahy" zapíše je jako sdílený parametr do místnosti ("typ podlahy"). Lze tedy použít nejen v tabulkách, ale i v popiskách místnosti. V případě více podlah na sobě se bere v úvahu jen ta nejvýše položená a aktuálně je aplikace určena jen pro rovné podlahy. Pro aktualizaci znovu spusťte příkaz.

Ukázkové video:

Kóty

Nástroje pro efektivnější kótování

Průběžná kóta okótuje automaticky všechny zdi, které se nacházejí na pomyslné přímce. Prostým zadáním dvou bodů dojde k okótování stěn.

Funkce Zeď okótuje automaticky vybrané zdi pomocí několika řetězců. Na výběr je možnost kótovat otvory, připojené stěny nebo jen celkovou kótu. Zvolené řetězce se automaticky umístí nad sebe s předem definovanou vzdáleností jak od zdi, tak i navzájem od sebe. Při zvolení volby „Otvory“ se do kótovacího řetězce automaticky umístí výška otvoru a parapetu.

Ukázkové video:

Změna textu

Nahrazení textových řetězců v projektu

Pro globální nalezení a nahrazení textů v projektu můžete využít funkce pro automatickou změnu velkých/malých písmen nebo pro pokročilé možnosti nahrazování a změny pořadí textů s využitím regulárních výrazů. Funkce tak doplňuje standardní možnosti nahrazování textů vestavěné v Revitu. Pomocí regulárních výrazů můžete provádět vypouštění částí textů, přidávání skupin znaků, změny pořadí a další pokročilé možnosti manipulace s texty.

Revit Tools - Změna textu

Příklad nahrazení:
(.+)-(.+) $2:$1
převede texty typu "A789-Var.B" na "Var.B:A789"

Kopírovat výkresy

Funkce Kopírovat výkresy zkopíruje zvolené výkresy a pohledy s daným prefixem a sufixem. Při duplikování výkresu lze samostatně modifikovat název výkresového listu, název pohledů a číslo výkresu.

Revit Tools - Kopírovat výkresy

Videoukázka:

Měřítka výkresů (V2.0+)

Funkce Měřítka výkresů vytvoří parametr s kumulativním seznamem použitých měřítek pohledů (pro výkres).

Počet formátů (V2.1+)

Funkce Počet formátů vytvoří parametr s počtem formátů A4. Spočítá pro všechny výkresy v projektu počet A4 formátů a hodnotu zapíše do vybraného parametru výkresu. Hodnotu je možné zobrazovat v rozpiskách a vykazovat v seznamech výkresů pro okamžitou kontrolu nákladů na tisk projektu.

Dveře

Automatické rozpoznávání otevírání dveří

Funkce Dveře automaticky rozpozná otevírání dveřního křídla a zapíše jej jako hodnotu parametru do vlastností dveří (lze použít i ve výkazech - parametr "Otevírání dveří"). Zároveň načte do projektu popisku dveří, kde je již tento parametr vložen. U nových projektů se vše děje automaticky a není tedy třeba vybírat žádný příkaz. U stávajících projektů je třeba klepnout na příkaz Dveře a parametr Otevírání dveří se zapíše ke všem existujícím dveřím v projektu. Dále se již vše provádí automaticky. V nastavení lze určit způsob detekce a popisku (P/R).

Ve verzi 1.9 (a 2.2) byla přidána podpora dveří v obvodovém plášti a opravena chyba detekce změny otevírání dveří v 3D pohledu.

Ukázkové video:

Místnosti - přečíslování

Přečíslování místností a prostorů

Funkce Přečíslování dokáže přečíslovat místnosti nebo prostory (MEP objekty). Číslu lze zadat předponu nebo příponu a poté postupným výběrem místností/prostorů provést přečíslování. V případě, že se použije na místnost číslo, které se již v projektu nachází, umožní aplikace prohodit čísla těchto dvou místností nebo přečísluje všechny místnosti nacházející se v řadě za zadaným číslem.

Revit Tools - Místnost

Ukázkové video:

Plocha místnosti

Funkce Plocha místnosti spočítá skutečnou plochu pro vybranou místnost. Detekuje všechny otvory a výklenky v místnosti a nabízí možnost jejich zahrnutí nebo vypuštění. Skutečnou spočtenou plochu uloží do vykazovatelného parametru "Celkova plocha". Zároveň vytvoří pomocný půdorys s vyznačenou plochou (obrysem, včetně zahrnutých otvorů).

Ukázkové video:

Plocha střechy

Funkce Plocha střechy přidá na zvolený bod popisku obsahují plochu vybrané střechy.

Seznam místností

Funkce Seznam místností zobrazí seznam místností v projektu a umožní spočítat skutečnou plochu pro vybrané místnosti - řídí funkci "Plocha místnosti".

Export/Import tabulek (V1.9+)

Obousměrný přenos tabulek/výkazů Revitu

Revit Tools - export/import tabulek Funkce Export a Import tabulek umožní vyexportovat vybrané tabulky do Excelu a provést jejich editaci v Excelu s případným následným importem. Zaškrtnutím volby „Vybrat vše“ se vyberou všechny tabulky v projektu. Volba „Do samostatných souborů“ vyexportuje tabulky Revitu do samostatných souborů a soubory pojmenuje podle názvy tabulky v Revitu. Zeleně označené parametry v tabulce Excelu lze editovat a importovat zpátky do Revitu pomocí příkazu „Import tabulek“. V případě, že je v tabulce obsaženo více řádků se stejným parametrem typu, zapíše se při importu tabulky do Revitu hodnota uvedená v posledním řádku.

Od verze 2.3.3 se do Excelu exportují i případné obrázky (legendy) vložené ve výkazech.

Revit Tools - export tabulek

Data v Excelu:

Revit Tools - export tabulek (Excel)

Ukázkové video:

Spojení geometrií (V2.2.9+)

Hromadné spojení geometrie prvků

Aplikace Spoj geometrie umožňuje automaticky spojit (join) vybrané kategorie v celém projektu, nebo jen ve vybrané části. Po vybrání příkazu se zobrazí dialog Spoj geometrie, kde jsou nastaveny výchozí kategorie, které je možné v Revitu spojovat. Kliknutím na ikonu „+“ – viz obrázek, odkaz číslo 1 - se zobrazí dialog Přidat kategorii, kde je možné přidat dostupné kategorie a přidat je tak do konfigurace spojů. Při výběru je třeba dbát na pořadí kategorií ve spoji. V levé části (První priorita) jsou kategorie, které ořezávají. V pravé části (Druhá priorita) jsou kategorie, které budou ořezány. Pořadí spoje lze změnit šipkou – viz obrázek, odkaz číslo 6. Pro smazání všech řádků konfigurace klepněte na ikonu křížku na tabulkou spojů - viz obrázek, odkaz číslo 2. Pro smazání konkrétního spoje z konfigurace, klepněte na křížek v příslušném řádku - viz obrázek, odkaz číslo 3. Konfiguraci spojů lze uložit a opět načíst - viz obrázek, odkaz číslo 4 a 5. Volitelně lze před spuštěním příkazu zvolit, zda se mají spojovat geometrie, které se překrývají nebo i ty, které se jen dotýkají – volba pouze pokud se překrývají. Volbou „přepsat existující spojení“ dojde k přepisu stávajícího spoje.

Spoj - konfigurace

Výběr kategorií pro spojování:

Spoj - kategorie

Poznámka: Pokud u rodin není nastaven stav viditelnosti pro všechny úrovně detailu, nedojde ke spojení geometrie. Při použití volby „přepsat existující spojení“ dojde k odpojení geometrie, což může mít za následek ztrátu některých kót. Při spojování geometrií, které mají plochu rozdělenou pomocí náčrtu, nemusí ke spojení dojít.

Ukázkové video:

Anaglyf

Tvorba 3D anaglyfů z aktuální scény

Funkce Anaglyf generuje z aktuálního 3D pohledu stereoskopické obrázky, anaglyfy, pro pozorování 3D modelu pomocí červeno-azurových brýlí. Při tvorbě anaglyfu zadáváte vzdálenost očí a rozlišení obrázku (aplikace si vytvoří vlastní dočasnou perspektivu). PNG soubor je generován ve složce původního projektu (pozor na složky bez práva zápisu). Anaglyf spouštějte v neperspektivních 3D pohledech Revitu. Tato funkce funguje i po vypršení Trial verze.

Více informací viz stránka Anaglyfy

Revit Tools - Anaglyf


Nástroje pro Revit MEP

Jen pro Revit MEP jsou určeny nástroje Duct Splitter (Rozdělení potrubí) a Element Renumber (Přečíslování potrubí):

Rozdělení potrubí

Aplikace Rozdělení potrubí je určena pro Revit MEP a dokáže rozdělit vybrané potrubí na předem definovanou délku. V místě dělení vkládá automaticky spojku. Při hromadném výběru potrubí lze určit délků dělených úseků zvlášť pro pravoúhlé i kulaté potrubí vzduchotechniky nebo potrubí kanalizace.

Revit Tools - Duct Splitter

Ukázkové video:

Přečíslování potrubí

Aplikace Přečíslování potrubí je určena pro Revit MEP a přečíslovává všechna zařízení a potrubí ve vybrané větvi od zadaného čísla. Stačí vybrat počáteční prvek potrubní větve nebo v případě číslování jen části potrubí je třeba kromě počátku určit i směr číslování. V případě, že se ve větvi nachází prvek stejného typu a rozměrů bude mu přiřazeno stejné číslo.

Revit Tools - Renumber

Izolace potrubí

Nástroj Izolace potrubí hromadně vytvoří na stávajícím potrubí izolaci potrubí (pro všechna potrubí daného systému a průměru). Funkce je řízena tabulkou.

Popis potrubí

Funkce Popis potrubí přidá na potrubí anotační značky např. směr proudění. V dialogu můžete určit systém, symbol, vzdálenost popisu a průměr.

Směr potrubí

Přidá do plánu směr proudění svislých potrubí. Určujete systémy, pohledy pro umístění šipky a úhel šipky.

Tloušťka

Funkce Tloušťka vytvoří sdílený parametr "Tloustka" obsahující tloušťku stěny potrubí. Tento parametr je důležitý pro vytvoření automatické popisky vnější průměr x tloušťka stěny trubky, které se používají u trubek z plastu, mědi, nerez. oceli nebo vícevrstvých (kov-plast). Viz Tip 9242.

Videoukázka použití:

Mazání potrubí

Funkce Mazání potrubí vymaže vybranou část potrubí, resp. trubek.

Kóta zdi a potrubí (V1.9+)

Vytvoří kótu mezi vybranou zdí a potrubím a do popisku kóty přidá parametr DN z vybraného potrubí. Po vybrání příkazu se jako první vybere zeď a jako druhý prvek potrubí.

Revit Tools - zeď-potrubí


Online nástroje

Online nástroje usnadňují přístup k web zdrojům určeným pro uživatele Revitu a Revit Tools - k domácí stránce aplikace, ke knihovně RFA rodin Revitu a k Helpdesk serveru technické podpory CAD Studia.

Katalog rodin (V2.0+)

Online nástroj katalogu rodin umožňuje neomezený přístup ke stahování RFA rodin v BIM knihovně na CADforum.cz s následným vložením do aktuálního RVT projektu. Stažené rodiny můžete katalogizovat a opakovaně vkládat do vašich projektů.

Revit Tools - BIM rodiny

Nastavení

Dialog nastavení umožňuje volbu jazyka aplikace a nastavuje parametry některých funkcí (např. Popis skladby), nastavuje jednotky (mm/stopy/palce) a způsob rozpoznání a popisu dveří (L/P, L/R). Můžete rovněž individuálně nastavit zobrazení ikon jednotlivých nástrojů v ribbonu Revit Tools.

Revit Tools - nastaveníDalší rozšíření

Revit Tools - ribbon Ve verzi 1.9 byl pás karet (ribbon aplikace) zpřehledněn a společné funkce byly seskupeny do rozbalovací nabídky. Nově vytvořené nabídky jsou: Kóty, Legendy, Tabulky, Dveře. Kliknutím na horní část ikony se vyvolá výchozí příkaz, kliknutím na spodní část se rozbalí vysouvací nabídka.

Funkce Revit Tools jsou průběžně doplňovány. Zašlete nám prosím vaše návrhy dalších funkcí pro zefektivnění vaší práce v Revitu.

Jak hodnotí Revit Tools recenzenti? Viz např. Revit Tools na mezinárodní konferenci RTC.


Verze

 • V2.3.6-2018 (1/2018)
  • Nové: Funkce Mazání potrubí
  • Menší opravy v licenčním mechanismu (zavírání dialogu křížkem)
  • V2.3.3-2018 (11/2017)
   • Nové: Hromadné mazání vzorů čar
   • Nové: Výkaz z tabulky
   • Směr potrubí rozšířen o popis trubek
   • Export výkazů do Excelu i s exportem obrázků
   • Volba ikon nástrojů v pásu karet (konfigurace ano/ne)
   • Opraveny funkce Prostupy (i pro Obecné modely) a Export tabulek (zdvojení parametrů)
  • V2.2.27-2018 (6/2017)
   • Podpora Revitu 2018 a jeho změn v API
   • Nová funkce Prostupy
   • Vylepšený algoritmus rozpoznávání otevírání dveří
  • V2.2.12-2017 (11/2016 a 7/2017)
   • Oprava dveří rozeznává i pokud je v grafice více křivek (pokud určují stejný směr dveří)
   • Shared parameters si pamatuje nastavení cesty a vrací ji, po přidání parametru z našeho souboru
   • Nová funkce Spojení geometrií přes kategorie
  • V2.2.3-2017 (10/2016)
   • Automatická kontrola na novou verzi, opraveno rozpoznávání L/P dveří
  • V2.x-2017 (5/2016)
   • Podpora Revit 2017 a jeho změn v API
  • V2.1-2016 (2/2016)
   • Nové ikony ribbonu, nová funkce "Počet formátů", vylepšené zobrazení filtrů, velká písmena ve větě (úpravy textu), opravy kótování zdí
  • V2.0-2015/2016 (1/2016)
  • V1.9-2015 (10/2014)
   • 1.9 pouze pro Revit 2015, rozšířený filtr pro výběr prvků, kóta zdi a potrubí, Export/Import tabulek (obousměrné), rozpoznání dveří v obvodovém plášti, seskupení funkcí v ribbonu
  • V1.8-2015 (7/2014)
   • 1.8-2015: pouze pro Revit 2015, změna názvu, drobnější opravy
  • V1.8 (8/2013)
   • 1.8: pouze pro Revit 2013 a Revit 2014 (samostatné verze); nastavení jednotek v Setupu: mm/feet/inch; ukládání dat do doprovodných souborů {nazevrvt}.rvt.csinfo (nastavení), {nazevrvt}.rvt.cstime (pro JobTime) a {nazevrvt}.rvt.cslp (pro Legendy prvků); nastavení rozpoznání a popisu L/P dveří; prefix a suffix a počet nul před číslem pro přečíslování potrubí
  • V1.7 (5/2013)
   • 1.7: pouze pro Revit 2013 a Revit 2014 (samostatné verze), doplněny funkce Izolace potrubí, Popis potrubí, Směr potrubí, Tloušťka, Kopírovat výkresy, Plocha místnosti, Seznam místností
  • V1.5 (9/2012)
   • 1.5: pouze pro Revit 2013, doplněny funkce Plocha střechy a Legenda stěn
  • V1.3 (6/2012)
   • 1.3: pouze pro Revit 2013, doplněny funkce Změna textu a Legenda prvků (dveře, okna), modifikace textů pro Popis skladby, snazší Legenda podlah (a podporuje i střechy)
  • V1.2 (5/2012)
   • 1.2: pouze pro Revit 2013, doplněna funkce Anaglyf, export výkazů do Excelu, menší opravy
  • V1.1 (6/2012; jen pro Revit 2012)
   • 1.1.2: legenda podlah pracuje i se střechami, oprava při otvírání souborů
   • 1.1.1: sloučena 32/64-bit verze, přepínání jazyků cz/en, Legendy podlah pracují i ze stropem, oprava průběžné kóty a editace rodin dveří
   • 1.1: doplněny funkce Dveře, Místnosti, Podlahy v místnosti, seskupení pásu karet
  • V1.0 (2/2012)
   • Kombinace původně samostatných utilit sady CS+, instalační a autorizační mechanismus
   • 1.01: oprava instalace pro WinXP, lokalizace JobTime
   • 1.02: oprava licence 32bitové verze

  Cena

  Zákazníci firmy CAD Studio získávají aplikaci CAD Studio Revit Tools ZDARMA jako bezplatný bonus v rámci rozšíření Autodesk Revit CS+. Aktualizované verze jsou rovněž ke stažení na Helpdesk serveru. Ostatní uživatelé si mohou licenci plné verze Revit Tools zakoupit nebo získat zdarma např. při prodloužení Revit Subscription.

  Cenové informace - KOUPIT

  Trial verze je omezena časově (15 dnů) i funkčně (pokročilejší funkce). Pro získání autorizačního kódu plné verze Revit Tools prosím použijte objednávku níže nebo kontaktujte CAD Studio.

  Vyžádání autorizačního kódu pro odemknutí Trial verze
   
   OBJEDNÁVÁM:
  Request code nainstalované aplikace: *

  Název firmy: *
  IČO:   DIČ:
  Adresa:
  Vaše jméno: *
  E-mail: *
  Telefon: *
  Poznámka:

  Download

  Trial verzi CADstudio Revit Tools si můžete stáhnout ze stránky Download (pro Revit 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, popř. 2012 SP2), popř. z Exchange Apps

  Exchange Apps

  Instalace:  Žádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
  Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
  Pošlete mi informace o Revit-Tools
  Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
  Jméno: *
  Funkce:
  Firma: *
  Obec, adresa:
  E-mail: *
  Telefon: *
  Požadovaný typ informace:
  (podrobnosti, předvedení...)
  *
  Poznámka:
  Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio
Facebook Twitter Google+ YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2018 CAD Studio a.s. | kontakt | webmaster | ochrana soukromí