CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
Dle oboru: CADMFGAECMMGISHW RSS kanál
Události a novinky (archiv)
25.6.2019
MFG
Autor: Martin Krupicka
[1878x]

Nové výrobní rozšíření Autodesk Fusion 360 - Manufacturing Extension

Tento článek archivu může obsahovat zastaralé informace - je již více (2) roků starý !
TitObr

Aktuální verze populární CAD/CAM/CAE aplikace Autodesk Fusion 360 přichází s novým konceptem volitelných, placených rozšíření. Tyto "Extensions" umožňují flexibilně doplňovat další nové funkce, potřebné jen po omezenou dobu a platit za jejich dostupnost pouze krátkodobým měsíčním pronájmem, pomocí cloud kreditů dostupných ve vašem subscription účtu. Princip je podobný jako u "premium" funkcí známých spotřebitelských služeb založených na předplatném - kabelové televize, Netflixu, Spotify, apod.

Cloud kredity Autodesku jsou tedy v současné době využívány buď pro hrazení konkrétních operací založených na spotřebě - úloh (cloud rendering, simulace, výpočet trasy) nebo pro časově omezený (měsíční) přístup k rozšířeným funkcím.

Manufacturing Extension

První z těchto rozšíření je "Manufacturing Extension" (Výrobní rozšíření) pro Fusion 360. Výrobní rozšíření obsahuje následující funkce pro efektivnější programování a obrábění dílů:

  • Additive Manufacturing - Aditivní výroba
  • Hole Recognition - Rozpoznávání děr
  • Surface Inspection Strategy - Strategie povrchové kontroly
  • Strategie 'Steep and Shallow' (strmé a mělké)

Aditivní výroba

Tato funkce slouží pro přípravu projektů určených pro 3D tisk. Řeší specifikaci 3D tiskárny, automatické zarovnání, generování drah a náhledu, i vytváření a export tiskových souborů. Funkce lze rovněž použít pro 3D tiskárny podporující tisk kovů.

Funkce Aditivní výroba je k dispozici v sekci MANUFACTURE. Nastavením (SETUP) s volbou typu 3D tiskárny získáte k dispozici klíčové nástroje pro standardní pracovní postupy jako jsou: umístění a orientace modelů na podložku, definování a použití podpůrných struktur, generování a zobrazení drah.

Aditivní výroba

I zde platí koncept těles (Bodies) a součástí (Components). Komponenty jsou důležité ve chvíli, kdy je zapotřebí najednou umístit na podložku více těles: v prostředí MANUFACTURE se uplatní příkazy pro posuny a otáčení pouze pro komponenty, nikoli pro jednotlivá tělesa.Rozpoznání děr

Rozpoznání děr automatizuje proces vytváření vrtacích operací, automatizuje proces vytváření jednotlivých operací pro obrobení děr. Model je analyzován na válcové plochy a těmto válcovým plochám je následně přiřazena tzv. Akce. Akce bude určitá kombinace operací jako jsou: navrtání, předvrtání, vrtání, zahloubení, tvorba závitů nebo vystružování. Výběrem rozpoznaných děr můžete docílit jiného typu Akce, tedy může dojít k editaci rozpoznané díry a nahrazení díry prosté za díru závitovou.

Nástroje budou vybrány z knihoven nástrojů, které určí sám programátor. Výběrem vlastní knihovny nástrojů s nástroji, jež má programátor k dispozici na dílně, dojde k reálnějšímu výběru nástrojů.

Díry lze rozpoznat v libovolné rovině, na jakékoli ploše, nebo rozpoznání omezit na rovinu aktivního nastavení. Díky tomu je rozpoznávání děr použitelné pro jakoukoliv rotační aplikaci, kde otvory protínají válec (4. osa) nebo jakýkoli vícehranný díl (5 os).

Manufacturing Extension

HoleStrategie povrchové kontroly

Kontrola povrchu za využití sondy je automatizované ověření obráběné součásti, která je stále na obráběcím stroji. Zahrnutí kontroly povrchu do obráběcího procesu dovolí zkontrolovat, zdali je součást obsahující komplexní plochy jako zakřivené povrchy ve srovnání s originálními CAD daty v toleranci nebo ne.

Povrchová kontrola zjednodušuje výrobní proces. Umožní vám identifikovat problémové oblasti a rozhodnout o případných potřebných úpravách, v dřívějších fázích procesu. Pomáhá snížit potřebu přesouvat dílce mezi obráběcím strojem a samostatným měřicím zařízením, jako je například souřadnicový měřicí stroj (CMM) nebo přenosné rameno.

Manufacturing Extension

Manufacturing ExtensionStrategie Steep and Shallow

Strategie "Steep and shallow" je dokončovací strategie, která obrábí strmé části ploch za pomocí konturovacích drah (strategie Contour) a mělké části pomocí strategií Parallel nebo Scallop.

Tuto strategii můžete použít například na volně modelovaných plochách, tedy na plochách, které obsahují volné úhly a je zapotřebí obrábět jak strmé části tak i mělké části ploch. Použití této strategie vám ušetří čas tím, že vytvoří dráhu nástroje pro strmé i mělké oblasti najednou a také obsahuje řadu ovládacích prvků, které umožňují efektivní obrábění.

Manufacturing ExtensionJak získat Manufacturing Extension

Manufacturing Extension si ve vašem Fusion 360 zaktivujete snadno - pomocí ikonky montážního klíče v horní liště spustíte dialog Extensions a v něm tlačítkem "Buy" načerpáte potřebné kredity pro aktivaci funkcí daného rozšíření. Konkrétně toto rozšíření vás bude stát 125 kreditů. Čerpání kreditů může váš správce subscription řídit na Autodesk Account. Případné další cloud kredity můžete dokoupit na CAD eShopu.

Manufacturing Extension

Další novinky

Nová verze Fusion 360 ale obsahuje i další zajímavé novinky, jako například snadné přepnutí z osobního cloud úložiště MyHub (adresa myhub.autodesk360.com...) na týmový Fusion Team s rozšířenou funkčností, nové funkce generativního navrhování, náčrtů a další. Na jednu z novinek jsme zvlášť hrdi, protože vznikla na základě našeho podnětu z jednoho ze setkání Autodesku s top partnery nad budoucí strategií produktu - jde o přenesení výchozích hodnot obráběcích strategií z počítače na počítač pomocí XML souboru.

CAM XML

Podrobněji o všech novinkách buildu 2.0.5966 viz blog.

Viz též Fusion 360

[MFG]
Viz též:
CAD Studio s.r.o. (součást Arkance Systems)

Firma CAD Studio s.r.o. je autorizovaný dealer Autodesk (již 25x po sobě oceněna jako největší dealer Autodesku v ČR a SR: 1994-2019), Autodesk Platinum Partner, Autodesk Training Center a Autodesk Developer s více než 29letými zkušenostmi a týmem 125 specialistů. Proč nakupovat právě u firmy CAD Studio?

CAD Studio dodává kompletní řešení - software, hardware, školení, služby - pro CAD/CAM, BIM, GIS/FM, PDM a multimédia, založená na technologiích firmy Autodesk (digitální prototypy, BIM, AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, Fusion 360, 3ds Max, Vault, Plant, Simulation, cloud...) a aplikační nadstavby pro konkrétní profese (i vlastní vývoj). CAD Studio je členem evropské skupiny ARKANCE.

Kontakt

PRAHA - Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, tel: +420 910 970 111
BRNO - Sochorova 23, 616 00 Brno, tel: +420 910 970 111
OSTRAVA - Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, tel: +420 910 970 111
Č.BUDĚJOVICE - Pražská tř. 16, 370 04 České Budějovice, tel: +420 910 970 111
PARDUBICE - Rokycanova 2730, 530 02 Pardubice, tel: +420 910 970 111
PLZEŇ - Teslova 3, 301 00 Plzeň, tel: +420 910 970 111
SLOVENSKO (Bratislava + Žilina) - tel. +421 2 6381 3628
MAĎARSKO (Budapešť: Varinex-CAD Studio) - tel. +36 1 273 3400
FRANCIE, BELGIE, NIZOZEMSKO, POLSKO, FINSKO (Arkance Systems)


Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí