CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz
Dle oboru: CADMFGAECMMGISHW RSS kanál
Události a novinky (archiv)
14.5.2013
MFG
[12473x]

Autodesk Factory Design Suite 2014 (nejen novinky)

Tento článek archivu může obsahovat zastaralé informace - je již více (11) roků starý !
FDS 2014

Autodesk Factory Design Suite 2014 (FDS 2014) kombinuje sadu vzájemně propojených desktopových a cloudových aplikací. Nasazení balíčku je vhodné zejména pro řešení optimalizace a pro projektování výrobních linek z libovolné oblasti průmyslu. FDS 2014 poskytuje široké spektrum produktů pro projektanty a konstruktéry, počínaje nástroji pro analýzu a simulaci pochodů ve výrobní lince, přes nástroje pro návrh jednotlivých komponent linky, sestavení a umístění linky až po například nástroje pro analýzu kolizí a vizualizace návrhu linky.

Tag FDS 2014 nabízí nové nebo vylepšené nástroje pro práci 2D/3D skenovanými daty a také nabízí nové nástroje pro analýzu procesů uvnitř výrobní linky. Bylo sjednoceno uživatelské prostředí „Factory“ v AutoCADu a Inventoru. Bylo rozšířeno využití štítků komponent, popisek a BIM konektorů. Factory funkce jsou více integrovány s Vaultem.

Nové aplikace

Sada produktů byla rozšířena o desktopové aplikace AutoCAD Raster Design a Autodesk ReCap. Obě aplikace jsou určeny ke zpracování skenovaných předloh.

AutoCAD Raster Design se v portfoliu firmy Autodesk objevuje již několik let. Nyní je však zakomponován přímo do prostředí AutoCADu Mechanical i AutoCADu Architecture. Je určen pro zpracování papírové výkresové dokumentace a nabízí nástroje pro úpravy 2D bitmapových předloh, ale také nástroje pro převedení bitmapy na vektorovou grafiku (poloautomatické trasování). Editace bitmapových předloh spočívá zejména v úpravách polohy (natočení, zrcadlení a další nástroje) a množství informací (vyčistění parazitních bodů a ořezání). Samozřejmostí je možnost konverze mezi různými formáty bitmapových dat. Poloautomatická vektorizace je dobře využitelná pro další úpravy výkresové dokumentace. Tímto nástrojem je tak možné opět „oživit“ zdánlivě již mrtvou dokumentaci. Vektorizace se totiž netýká pouze čar ve výkresu, ale poskytuje i nástroj OCR, tj. rozpoznání textů.

Autodesk ReCap Studio je samostatná aplikace určená k prohlížení a úpravě 3D skenovaných dat. Pro prohlížení jsou vhodná data (mračna modů) z laserových skenerů, například firem Leica nebo Faro, ale k dispozici je i několik neutrálních 3D formátů dat. Pro prohlížení se předpokládá rozhlehlá geometrie o rozměrech v řádu od několika metrů až po několik desítek metrů, popsaná řádově miliony bodů. Autodesk ReCap pracuje s projekty, které je možné vkládat do jednoho pracovního prostoru, takže lze provádět na základní úrovni porovnání dat například před a po rekonstrukci. Pro úpravy naskenovaných dat, zejména pro vyčistění od parazitních informací, je k dispozici několik typů nástrojů pro výběr a odstranění bodů. Nedílnou součástí Autodesk ReCap jsou pak nástroje pro procházení mrakem bodů. Procházení je usnadněno například možností skrytí momentálně nezajímavé části geometrie. Upravená data jsou v rámci FDS 2014 dále používána v Autodesk Inventoru 2014 pro další úpravy, například jednou z možností je vytvoření komponenty výrobní linky.

Další aplikací, která využije naskenovaná data, je Autodesk Navisworks 2014. Pomocí Navisworks je možné provádět kontroly kolizí komponent výrobní linky se stávající technologií (vybavení výrobní haly).

Čistě cloudová aplikace s názvem Autodesk Process Sim 360 slouží pro provedení prvotní analýzy procesů uvnitř linky. Na první pohled jednoduchá a intuitivně snadno ovladatelná aplikace poskytuje dostatek možností k vytvoření schematického modelu linky a definování jejích parametrů, přičemž hlavní prvky „virtuální“ linky jsou zdroje komponent, procesory (operátoři) a sklady produktů, plus definice toků mezi prvky linky. Samotná analýza procesů probíhá buď v reálném čase, nebo je samozřejmě možné - z důvodu zrychlení analýzy – zobrazení procesů urychlit. V průběhu analýzy je graficky průběžně znázorňováno vytížení jednotlivých pozic i průběh (nerovnoměrnost) celého procesu. Výstupem analýzy je pak protokol, který obsahuje souhrnné informace o celém procesu.

Knihovny

Základem fungování sady FDS 2014 jsou knihovny. Knihovny jsou společné pro Autodesk AutoCAD i Inventor. FDS 2014 umožňuje využívání tří typů knihoven:

  • Systémová knihovna obsahuje předdefinované prvky, které jsou umístěny buď lokálně nebo na serveru. Systémová knihovna však neobsahuje definici všech komponent, ale pouze jejich náhledy a odkazy na umístění zdroje dat (adresu), ze kterého se komponenta stáhne (Cloud). Je proto nutné u některých komponent mít aktivní připojení k Internetu.
  • Uživatelská knihovna, lépe uživatelské knihovny. Obsahují komponenty, které nejsou součástí Systémové knihovny a jedná se zpravidla o speciální stroje a vybavení výrobní linky. Zdrojem dat pro uživatelské knihovny jsou 2D/3D data v nativním formátu Autodesk Inventoru, mohou to být data importovaná v neutrálních formátech (STEP, STL, Parasolid). Poslední možností jsou data získaná 3D skenováním (optické skenery) nebo fotogrammetrií (zpracování sekvence digitálních fotografií, například pomocí cloud služby ReCap Photo nebo Autodesk 123D Catch).
  • Knihovna Cloud assets – komponenty jsou vytvořeny podobně jako v případě uživatelské knihovny. Rozdíl spočívá ve způsobu uložení, kdy se využívá cloud úložiště. Komponenty jsou uloženy tak, že mohou být buď skryté jiným uživatelům, nebo je možné komponenty sdílet s ostatními uživateli.
Cloud assets

Zejména Cloud assets je stále se rozšiřující knihovnou, do které přispívá velká komunita uživatelů FDS. Obsah knihovny je pravidelně aktualizován a každý uživatel má k dispozici možnost sledování změn v obsahu.

Nové nebo nově zakomponované aplikace v rámci FDS 2014 dále zvyšují efektivitu návrhu výrobní linky. Zařazením nástrojů pro zpracování skenovaných dat se usnadnila tvorba i analýza procesů výrobní linky. Z vlastností balíčku FDS 2014 je stále více patrné směrování aplikací z desktopového prostředí na využívání možností cloudu.FDS Další informace viz stránka Autodesk Factory Design Suite


[MFG]
Viz též:
CAD Studio s.r.o. (součást Arkance Systems)

Firma CAD Studio s.r.o. je autorizovaný dealer Autodesk (již 26x po sobě oceněna jako největší dealer Autodesku v ČR a SR: 1994-2020), Autodesk Platinum Partner, Autodesk Training Center a Autodesk Developer s více než 30letými zkušenostmi a týmem 130 specialistů. Proč nakupovat právě u firmy CAD Studio?

CAD Studio dodává kompletní řešení - software, hardware, školení, služby - pro CAD/CAM, BIM, GIS/FM, PDM a multimédia, založená na technologiích firmy Autodesk (digitální prototypy, BIM, AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, Fusion 360, 3ds Max, Vault, Plant, Simulation, cloud...) a aplikační nadstavby pro konkrétní profese (i vlastní vývoj). CAD Studio je členem evropské skupiny ARKANCE.

Kontakt

PRAHA - Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, tel: +420 910 970 111
BRNO - Sochorova 23, 616 00 Brno, tel: +420 910 970 111
OSTRAVA - Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, tel: +420 910 970 111
Č.BUDĚJOVICE - Pražská tř. 16, 370 04 České Budějovice, tel: +420 910 970 111
PARDUBICE - Rokycanova 2730, 530 02 Pardubice, tel: +420 910 970 111
PLZEŇ - Teslova 3, 301 00 Plzeň, tel: +420 910 970 111
SLOVENSKO (Bratislava + Žilina) - tel. +421 2 6381 3628
MAĎARSKO (Budapešť: Varinex-CAD Studio) - tel. +36 1 273 3400
FRANCIE, BELGIE, NIZOZEMSKO, POLSKO, FINSKO, LITVA (Arkance Systems)


Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí