CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
Dle oboru: CADMFGAECMMGISHW RSS kanál
Události a novinky (archiv)
14.8.2008
HW
[24217x]

Dotace EU na nákup IT a CAD řešení

Tento článek archivu může obsahovat zastaralé informace - je již více (12) roků starý !
Dotace EU na IT Nový dotační program ICT financovaný ze strukturálních fondů Evropské Unie a ze státního rozpočtu České republiky umožnuje podnikům čerpat dotace na nákup informačních technologií, včetně software a hardware pro CAD/CAM systémy, správu dokumentů, archivační systémy a další grafické i kancelářské aplikace.

Žádosti o dotaci ve struktuře a formátu vyžadovaném poskytovatelem dotace je možno předkládat od 3.10.2008 do 31.5.2009 (registrace je nutná do 28.2.2009). Celkově je na podporu těchto projektů alokována 1 mld. Kč.

Dotaci je možno získat zejména na tyto aktivity:

 • zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování vnitřní efektivity podniků (implementace ERP/ERM, manažerské systémy, správa dokumentů, archivace dat, podpora ISO procesů apod.),
 • zavádění a rozšiřování informačních systémů pro vývoji nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií (implementace CAD/CAM systémů, software a hardware pro výzkum a vývoj apod.),
 • zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů (CRM, HelpDesk, Call Centre, elektronický prodej, elektronický nákup, elektronické aukce, řízení zásob apod.),
 • rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a základního programového vybavení (zvýšení zabezpečení IS, zvyšování dostupnosti a spolehlivosti IS apod.),
 • zavádění a rozšiřování outsourcingu informačních systémů nebo jeho částí v podnicích.

Podporováno naopak není:

 • prostá obnova stávající technické infrastruktury, základního a aplikačního programového vybavení, pokud se nejedná o kvalitativní zvyšování funkčnosti daného systému,
 • samostatné pořizování nebo rozšiřování stávajícího hardwarového, softwarového a jiného vybavení pro zpracování běžných kancelářských agend – koncové stanice, tiskárny, faxy, scannery, standardní grafické a kancelářské softwarové balíky.

Podmínky pro získání dotace:

 • Projekt musí být realizovaný na území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.
 • Příjemce dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.
 • Příjemcem dotace mohou být malí a střední podnikatelé (MSP). MSP jsou definovány jako podniky, které:
  • mají méně než 250 zaměstnanců,
  • mají buď roční obrat/příjmy nepřesahující 50 mil. EUR nebo aktiva/majetek nepřesahující 43 mil. EUR, a
  • splňují kritérium nezávislosti

Přímá dotace může činit 46% až 60% z tzv. uznatelných nákladů. Minimální výše dotace na jeden projekt je 0,5 mil. Kč a maximální výše dotace až 20 mil. Kč.

Dotaci z programu lze čerpat na následující výdaje:

 • hmotný majetek a jeho technické zhodnocení: hardware, sítě a ostatní stroje a zařízení, které lze označit za část IS/ICT, ale dle účetní klasifikace nespadají pod hardware ani software,
 • nehmotný majetek: software, licence, práva duševního vlastnictví (patenty, know-how),
 • služby poradců, expertů, studie: nejedná se o zpracování žádosti o podporu,
 • ostatní služby: externě zajišťované služby a pronájem hardware, software a ostatních strojů a zařízení – outsourcing,
 • vybrané provozní náklady: přístup k informacím, databázím a tvorba webových stránek.
Do výpočtu dotace mohou být zahrnuty náklady, které vznikají až po registraci projektu.


Část těchto prostředků bude možná i pro vás - získejte zpět část vašich daní. Můžeme vám pomoci s podáním potřebné žádosti. Kontaktujte obchodní oddělení XANADU.

[HW]
Viz též:
CAD Studio s.r.o. (součást Arkance Systems)

Firma CAD Studio s.r.o. je autorizovaný dealer Autodesk (již 25x po sobě oceněna jako největší dealer Autodesku v ČR a SR: 1994-2019), Autodesk Platinum Partner, Autodesk Training Center a Autodesk Developer s více než 29letými zkušenostmi a týmem 125 specialistů. Proč nakupovat právě u firmy CAD Studio?

CAD Studio dodává kompletní řešení - software, hardware, školení, služby - pro CAD/CAM, BIM, GIS/FM, PDM a multimédia, založená na technologiích firmy Autodesk (digitální prototypy, BIM, AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, Fusion 360, 3ds Max, Vault, Plant, Simulation, cloud...) a aplikační nadstavby pro konkrétní profese (i vlastní vývoj). CAD Studio je členem evropské skupiny ARKANCE.

Kontakt

PRAHA - Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, tel: +420 910 970 111
BRNO - Sochorova 23, 616 00 Brno, tel: +420 910 970 111
OSTRAVA - Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, tel: +420 910 970 111
Č.BUDĚJOVICE - Pražská tř. 16, 370 04 České Budějovice, tel: +420 910 970 111
PARDUBICE - Rokycanova 2730, 530 02 Pardubice, tel: +420 910 970 111
PLZEŇ - Teslova 3, 301 00 Plzeň, tel: +420 910 970 111
SLOVENSKO (Bratislava + Žilina) - tel. +421 2 6381 3628
MAĎARSKO (Budapešť: Varinex-CAD Studio) - tel. +36 1 273 3400
FRANCIE, BELGIE, NIZOZEMSKO, POLSKO, FINSKO (Arkance Systems)


Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí