CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz
Dle oboru: CADMFGAECMMGISHW RSS kanál
Události a novinky (archiv)
5.1.2016
AEC
Autor: Richard Stransky
[3698x]

Školení AutoCAD Civil 3D s okamžitou návratností investice

Tento článek archivu může obsahovat zastaralé informace - je již více (8) roků starý !
TitObr

Cíleným vyškolením projektantů lze velmi rychle zvýšit efektivitu a dosáhnout tak prakticky okamžité návratnosti investice do školení.

Společnost CR Project s.r.o. je projektová, konzultační a inženýrská kancelář, specializovaná na komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury malých a středních měst, jakož i velkých územních celků. Pro své zákazníky firma zajišťuje konzultace a všechny druhy studií, zpracování projektových dokumentací včetně provedení potřebných průzkumů, zajištění navazující inženýrské činnosti a konečně i stavebního dozoru při realizaci stavby. Vedení společnosti požaduje efektivnější využití AutoCAD Civil 3D.

Společnost CR Project s.r.o. oslovila svého partnera a dodavatele Autodesk CAD technologie, společnost CAD Studio a.s., s požadavkem připravit specializované školení Autodesk. Snahou vedení firmy bylo poskytnout svému týmu projektantů  kvalitní specializované školení, díky kterému by se nabyté vědomosti dostaly co nejrychleji do praxe projektantů.

Přesto, že zákazník zpočátku společně uvažuje o využití některého z dotačních titulů EU, které jsou připravovány od začátku roku 2016 a které mohou zajistit rozsáhlejší Autodesk vzdělávání, vedení společnosti se rozhodlo poskytnout školení svému týmu projektantů již na podzim roku 2015, a to z vlastních finančních zdrojů, protože tato investice zajistí téměř okamžitou návratnost ve formě vyšší efektivity projektování.

Dle požadavků vedení společnosti bylo školení určeno pro tým projektantů za účelem rozšířit si znalosti v použití některých funkcionalit a postupů v projekční aplikaci AutoCAD Civil 3D.

Pečlivě sestavená osnova školení

Školení bylo realizováno u zákazníka, jako individuální, intenzivní, s pečlivě sestavenou osnovou, která přesně splňovala zadání. První část školení se zaměřila především na představení novinek posledních verzí a zopakování základních postupů s důrazem na často se vyskytující chyby při práci s AutoCADem Civil 3D. V druhém bloku pak školení probíhalo na vlastních datech zákazníka, na kterých byly ukázány pokročilé návrhové postupy a jejich využití na aktuálně  zpracovávané zakázce. Konkrétně se jednalo o návrh kompaktní intravilánové okružní křižovatky s využitím 3D modelovacích možností Civil 3D. Ty umožnily pečlivé výškové řešení a analýzy včetně  výstupu v podobě přesného vrstevnicového plánu, který byl požadován investorem stavby. Poznatky ze školení byly již samostatně jednotlivými projektanty využity při řešení zakázky na projekt extravilánového úseku silnice III. třídy v regionu Středočeského kraje (viz obrázek výše).

Pokročilé návrhové postupy v AutoCAD Civil 3D zajistí časové úspory při bezchybném projektování a celkové zkvalitnění návrhů staveb.

Podle vyjádření vedoucího projektového týmu, ing. Jana Adamů, se tak podařilo již do tohoto projektu využít následující postupy, které byly na školení procvičovány:

  • Úpravy 3D povrchů tj. automatizace při zpracování vstupních dat zaměření, včetně odfiltrování nevhodných dat a tvorba přesného digitálního modelu terénu (3D povrchu)
  • Efektivnější práce se šablonami - s použitím CAD Studio silniční šablony, která zefektivňuje práci a minimalizuje nutné úpravy na výstupu z Civil 3D
  • Promítání důležitých bodů a linií ze situace do podélného profilu
  • Klopení ve verzi 2016 (při školení bylo probíráno nastavení hodnot klopení) - vysvětlení principu klopení s ukázkou CAD Studio Civil Tools klopení
  • Pokročilé postupy při tvorbě koridoru, tj. 3D modelu navrhované komunikace
  • Princip tvorby příčných řezů a detailní úpravy jejich zobrazení
  • Výpočet objemu materiálů a zemních prací.
Profil

Názor ředitele společnosti

Ředitel společnosti Ing. Jindřich Jirák a vedoucí projekce, Ing. Jan Adamů, se shodli na faktu, že školení beze zbytku splnilo svůj účel. Díky realizovanému školení je nyní práce v aplikaci AutoCAD Civil 3D celkově efektivnější a uvedený CAD software se stává celkově výkonnějším nástrojem. Zároveň zdůraznili, že takovéto intenzivní, úzce zaměřené školení bude společně plánováno i v budoucnosti, aby se znalosti a schopnosti projektantů nadále průběžně  vylepšovaly.

Pokud bychom hodnotili konkrétní ukazatele po realizovaném školení:

  • Ve fázi návrhu je úspora času přibližně 10% při použití „nových“ projekčních postupů.
  • V podkladech pro projektování se nyní projektanti společnosti vyvarují chyb, které v předešlých případech bylo nutné pracně odstraňovat a plýtvat drahocenným časem.
  • Nyní je zajištěno celkové zkvalitnění návrhů stavby.

Více viz CAD školení firmy CAD Studio jako Autorizovaného školicího střediska Autodesku a viz Reference CR Project (PDF).

[AEC]
Viz též:
CAD Studio s.r.o. (součást Arkance Systems)

Firma CAD Studio s.r.o. je autorizovaný dealer Autodesk (již 26x po sobě oceněna jako největší dealer Autodesku v ČR a SR: 1994-2020), Autodesk Platinum Partner, Autodesk Training Center a Autodesk Developer s více než 30letými zkušenostmi a týmem 130 specialistů. Proč nakupovat právě u firmy CAD Studio?

CAD Studio dodává kompletní řešení - software, hardware, školení, služby - pro CAD/CAM, BIM, GIS/FM, PDM a multimédia, založená na technologiích firmy Autodesk (digitální prototypy, BIM, AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, Fusion 360, 3ds Max, Vault, Plant, Simulation, cloud...) a aplikační nadstavby pro konkrétní profese (i vlastní vývoj). CAD Studio je členem evropské skupiny ARKANCE.

Kontakt

PRAHA - Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, tel: +420 910 970 111
BRNO - Sochorova 23, 616 00 Brno, tel: +420 910 970 111
OSTRAVA - Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, tel: +420 910 970 111
Č.BUDĚJOVICE - Pražská tř. 16, 370 04 České Budějovice, tel: +420 910 970 111
PARDUBICE - Rokycanova 2730, 530 02 Pardubice, tel: +420 910 970 111
PLZEŇ - Teslova 3, 301 00 Plzeň, tel: +420 910 970 111
SLOVENSKO (Bratislava + Žilina) - tel. +421 2 6381 3628
MAĎARSKO (Budapešť: Varinex-CAD Studio) - tel. +36 1 273 3400
FRANCIE, BELGIE, NIZOZEMSKO, POLSKO, FINSKO, LITVA (Arkance Systems)


Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí