CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz

MSC.Software - Mechanical Dynamics

Dynamic Designer Motion
- virtual prototyping, kinematická a dynamická analýza pro AutoCAD, Mechanical Desktop a Inventor


Společnost MSC.Software (dříve Mechanical Dynamics) je vývojářem celosvětově nejrozšířenějšího programu pro kinematickou a dynamickou analýzu – ADAMS, a právě jádro VPD (Virtual Product Design) systému ADAMS je i základním stavebním kamenem MAI aplikace – Dynamic Designer Motion (DDM). Což je ve své podstatě zárukou té nejvyšší kvality.

Produkt Dynamic Designer (DDM, stejně tak i odvozené aplikace Dynamic Designer Professional a Simply Motion) je plně integrován do CAD systémů AutoCAD, Mechanical Desktop a Autodesk Inventor. Díky této integraci se nemusí uživatel učit nový interface a stejně tak nemusí převádět data do jiného datového formátu.

Stručná charakteristika jednotlivých úrovní této aplikace:


Dynamic Designer Motion Professional – aplikace umožňující plnohodnotnou kinematickou a dynamickou analýzu sestavy, komunikace s DesignSpace

Dynamic Designer Motion – jedná se o podmnožinu aplikace Motion a poskytuje nástroje pro kinematickou analýzy (nejsou zde akční a reakční síly)

Simply Motion – aplikace umožňující rozpohybování sestavy za účelem zjištění smontovatelnosti a kolizí v průběhu pohybu.

Princip práce s aplikací DDM

Dynamic Designer - Inventor Na začátku analýzy je sestava vytvořená v Inventoru nebo Mechanical Desktopu. Díky výše zmíněné integraci je k dispozici automatická detekce vazeb (technologie IntelliMotion), která vazby použité při tvorbě sestav v Mechanical Desktopu či Inventoru převádí na vazby určené pro simulaci (k dispozici jsou tyto typy vazeb: sférická, rotační, posuvná, válcová, rovinná, univerzální, pevný bod, oz. hřeben a pastorek, šroubová, s konst. rychlostí a vazba bodu na úsečku) . Do takto definované sestavy lze poté doplňovat další určující podmínky, jako jsou: síly, pružiny, tlumiče, počáteční rychlosti a zrychlení atd. Veškeré tyto podmínky mohou být zadány podle uživatelem určené funkční závislosti. Veškeré podmínky (včetně vazeb) jsou plně asociativní vůči změnám modelu v Inventoru nebo Mechanical Desktopu.

Pro takto definovaný model je spuštěna výpočetní analýza (statická – nalezení stabilní polohy, statická a dynamická – nalezení statické polohy a z ní spuštěná dynamická analýzy, dynamická – spuštění dynamické analýzy z obecné polohy).

Dynamic Designer - Mechanical Desktop Celý proces zadávání je možné provést také za použití průvodce (wizard), který uživateli přesně ukáže posloupnost zadávání. Výsledkem analýzy jsou trajektorie, rychlosti a zrychlení vyšetřovaných bodů či těles. V případě těles jsou spočteny setrvačné síly a reakce ve vazbách, což mohou být vstupy pro následnou pevnostní analýzu např. v aplikaci DesignSpace. Veškeré výsledky lze zobrazit v grafické formě při pohybu sestavy nebo jako grafy závislostí jednotlivých veličin. U sestav se také automaticky generují hlášení o případných kolizních stavech. Samozřejmostí jsou i prezentační výstupy ve formě animovaných video sekvencí s pohybem sestavy.

Verze

MSC.Dynamic Designer for Autodesk Inventor 9 je postaven na jádru MSC.ADAMS 2005. Obsahuje analýzu redundadních vazeb, rychlejší jádro pro výpočet simulací, ploškované kontakty. MSC.Dynamic Designer je plně integrován do prostředí Inventoru.

Ve verzi aplikace DDM určené pro AutoCAD 2000i a Mechanical Desktop 5.0 byly uvedeny tyto nejvýznamnější novinky:

  • přerušovaný kontakt (bod na křivku nebo křivka na křivku), tzn. kontakt se může rozpojit a znovu spojit
  • uvažování tření v kontaktu a ve vazbách
  • definice obecného pohybu – použití v případě inverzní kinematiky, kdy známe finální pohyb a potřebujeme znát pohony (např. v případě robotů)
  • vylepšené možnosti pro tvorbu grafů výsledných hodnot
  • podstatné rozšíření možností verze DDM (původně "Lite")

Dynamic Designer Motion

InventorProti aplikaci DDM Professional jsou zde tato omezení:

  • nelze vložit externí síly a momenty a ani tlumiče, jediným typem síly jsou pružiny (lineární a torzní)
  • nepočítají se reakční síly a momenty (pouze trajektorie, rychlosti a zrychlení)

 

Simply Motion

Tato aplikace umožňuje pro sestavu jak v MDT tak i v ACADu zjistit její smontovatelnost a na základě definice pohybu (ve vazbách definujeme motory) zjistit jak se bude sestava pohybovat. Výsledkem analýzy je animace pohybu sestavy (buď v CAD prostředí nebo ve formě avi souboru) případně kontrola kolizí v průběhu pohybu.

I zde uživatel může využít průvodce (wizard), který jej provede analýzou od definice jednotek, přes definici vazeb, pružin a motorů k výpočtu a následně pak k animaci a kontrole kolizí.Žádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o DDM-Motion
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí