CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz
Dle oboru: CADMFGAECMMGISHW RSS kanál
Události a novinky (archiv)
12.6.2013
MFG
Autor: Petr Fischer
[13476x]

Porovnání CAE funkcí Autodesk Inventor Professional a Simulation Mechanical

Tento článek archivu může obsahovat zastaralé informace - je již více (11) roků starý !
TitObr

CAD aplikace pro tvorbu digitálních prototypů - Autodesk Inventor Professional i simulační CAE aplikace Autodesk Simulation Mechanical nabízejí řadu funkcí pro analýzu a simulaci chování 3D prototypu, modelu výrobku v jeho různých variantách. Ještě před vyrobením fyzického prototypu tak můžete důkladně a především podstatně levněji vyšetřit chování výrobku, optimalizovat jeho parametry a vyhnout se chybám v návrhu. Jaké úlohy simulace pokrývá aplikace Autodesk Simulation Mechanical?

 • Statické zatěžování modelu za předpokladu lineárního materiálu (zatížení, poloha, atd. se s časem nemění)
 • Výpočet vlastních frekvencí (modální analýza)
 • Náhodné vibrace (příklady: závěsné systémy, tlumiče, letecké komponenty, ventilátory a čerpadla)
 • Frekvenční odezva (příklady: konstrukce vystavené zemětřesení, výbuchu a rázovému zatížení)
 • Kritický vzpěr
 • Výpočet vlastních frekvencí modelu v zatíženém stavu
 • Metoda dynamické analýzy návrhu (příklady: výfuky, stožáry, pohonné hřídele)
 • Analýza pohybového stavu s nelineárním modelem materiálu (příklady: vazby, mechanismy, nárazy)
 • Statické zatěžování s nelineárním modelem materiálu (příklady: velké deformace, zpevňování materiálu, časově proměnné zatížení, časová změna tuhosti)
 • “Povzpěrný“ kolaps
 • Vlastní frekvence pro nelineární model materiálu
 • Přenos tepla za ustáleného stavu (příklady: struktury - pece, izolační stěny, brzdové systémy, elektrické komponenty, žíhací procesy)
 • Nestacionární přenos tepla
 • Elektrostatické výpočty napětí a proudu (příklady: elektrotechnické komponenty - jističe, desky plošných spojů, baterie, a piezoelektrická zařízení)
 • Elektrostatické pole a napětí (příklady: izolátory a mikro-elektromechanické systémy)
 • Únava
 • Nástroj na tvorbu tlakových nádob

Porovnání funkcí a typů výpočetních úloh:

Podporované funkce AIP Autodesk Inventor Professional Sim Autodesk Simulation Mechanical
Předzpracování
Přímé modelování pomocí Autodesk Inventor Fusion Y Y
Zjednodušení geometrie pomocí Autodesk Inventor Fusion Y Y
Využití parametrů modelu z Autodesk Inventor Y Y
Přenášení vlastností modelu Y Y
8000+ položek v materiálové knihovně Y
2D modelování Y
Využití elementů beam a plate Y
Automatické povrchové síťování Y Y
Automatické síťování pomocí čtyřstěnných elementů Y Y
Automatické síťování s využitím hlavně šestistěnných elementů Y
Automatické síťování povrchových vrstev Y
Automatické síťování pomocí střední plochy Y Y
Kontaktní simulace
Tuhý spoj Y Y
Tupý svar Y
Povrchový dotyk s třením Y
Povrchový dotyk bez posouvání Y Y
Posouvání bez oddělení Y Y
Spojení s přesahem Y Y
Teplotní kontakt Y
Lineární úlohy
Statická úloha zatížení Y Y
Únava Y
Vlastní frekvence Y Y
Vlastní frekvence při zatíženém stavu Y Y
Spektrální odezva Y
Zatížení náhodnými vibracemi Y
Frekvenční odezva Y
Přechodové namáhání Y
Určení kritického vzpěrného zatížení Y
Analýza metodou dynamického designu Y
Nelineární úlohy
Velké deformace Y
Nelineární materiálový model Y
Pohyb pružného a tuhého tělesa Y
Nelineární úloha vzpěru Y
Dynamická analýza (MES) Y

Další možnosti simulace chování proudění tekutin nabízí aplikace Autodesk Simulation CFD.

Kontaktujte CAD Studio pro další informace a prezentaci simulačních nástrojů.

[MFG]
Viz též:
CAD Studio s.r.o. (součást Arkance Systems)

Firma CAD Studio s.r.o. je autorizovaný dealer Autodesk (již 26x po sobě oceněna jako největší dealer Autodesku v ČR a SR: 1994-2020), Autodesk Platinum Partner, Autodesk Training Center a Autodesk Developer s více než 30letými zkušenostmi a týmem 130 specialistů. Proč nakupovat právě u firmy CAD Studio?

CAD Studio dodává kompletní řešení - software, hardware, školení, služby - pro CAD/CAM, BIM, GIS/FM, PDM a multimédia, založená na technologiích firmy Autodesk (digitální prototypy, BIM, AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, Fusion 360, 3ds Max, Vault, Plant, Simulation, cloud...) a aplikační nadstavby pro konkrétní profese (i vlastní vývoj). CAD Studio je členem evropské skupiny ARKANCE.

Kontakt

PRAHA - Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, tel: +420 910 970 111
BRNO - Sochorova 23, 616 00 Brno, tel: +420 910 970 111
OSTRAVA - Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, tel: +420 910 970 111
Č.BUDĚJOVICE - Pražská tř. 16, 370 04 České Budějovice, tel: +420 910 970 111
PARDUBICE - Rokycanova 2730, 530 02 Pardubice, tel: +420 910 970 111
PLZEŇ - Teslova 3, 301 00 Plzeň, tel: +420 910 970 111
SLOVENSKO (Bratislava + Žilina) - tel. +421 2 6381 3628
MAĎARSKO (Budapešť: Varinex-CAD Studio) - tel. +36 1 273 3400
FRANCIE, BELGIE, NIZOZEMSKO, POLSKO, FINSKO, LITVA (Arkance Systems)


Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí