CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz
Dle oboru: CADMFGAECMMGISHW RSS kanál
Události a novinky (archiv)
11.4.2011
MFG
[18550x]

Novinky Autodesk Inventoru 2012 - 1.část

Tento článek archivu může obsahovat zastaralé informace - je již více (13) roků starý !
Ve dvou pokračováních vám CAD Studio přináší podrobný přehled novinek uvedených v Autodesk Inventoru 2012.

Máte-li účet na Helpdesk serveru, můžete si kompletní přehled také stáhnout ve formě PDF souboru nebo shlédnout záznam webináře věnovaného novinkám v Inventoru 2012.

Vedle funkčních inovací je viditelnou novinkou významná změna licence - Inventor nyní standardně dodáváme ve formě "Design Suite", tedy rozšířené sady nástrojů pro konstruování a vizualizaci. Naši zákazníci se subscription ke stávající verzi Inventor 2011 přitom získají sadu "Product Design Suite 2012" zdarma, v rámci subscription.


Novinky Inventoru 2012 - 1. část

1. Uživatelské rozhraní a produktivita

1.1. Nápověda Inventoru

Wiki nápověda

Wiki nápověda poskytuje relevantní a aktuální informace. Kromě toho Wiki umožňuje sdílet znalosti s ostatními uživateli.
 • On-line Wiki nápověda je výchozí nápovědou v Autodesk Inventoru.
 • Pokud existuje připojení na internet, tak se po kliknutí na nápovědu zobrazí právě Wiki nápověda.
 • Wiki nápověda není výchozím typem nápovědy, pokud se při nastavení síťového rozmístění vypne.

Základní instalovaná nápověda

Při instalaci Autodesk Inventoru je implicitně nainstalována podmnožina nápovědy, která obsahuje oblíbené položky.
 • S produktem jsou instalovány referenční témata, návody pro nové uživatele a novinky.
 • Pokud není připojení na internet a není nainstalována plná nápověda, tak se po kliknutí na nápovědu zobrazí základní nápověda.

Plná nápověda ke stažení

I když není online připojení na internet, tak je možné využívat plnou nápovědu
 • Plnou nápovědu lze stáhnout ze stránky Autodesk.
 • Pokud není připojení na internet a je nainstalována plná nápověda, tak se místo základní nápovědy zobrazí plná nápověda.

1.2. Základní videa

Základní videa ukazují základní pracovní postupy pro nové uživatele. Videa obsahují:
 • Přehled
 • Uživatelské rozhraní
 • Práci s obrazovkou
 • Vytváření součástí
 • Skicování
 • Vytváření sestav
 • Vytváření výkresů

1.3. Označovací menu

Označovací menu nahrazuje menu na pravém tlačítku myši. Je možné provádět výběr z označovacího menu v režimu menu nebo v režimu gest.

 • Režim menu
  Pokud je kliknuto pravým tlačítkem myši, okolo kurzoru se objeví položky menu nebo název příkazu s odpovídající ikonou. Pro zrušení menu je nutné kliknout ve středu menu. Stisknutí klávesy ESC by mohlo zrušit právě probíhající příkaz.
 • Režim gest
  Držením pravého tlačítka myši a tažením na obrazovce se aktivuje menu gest. Tažením se kreslí čára v určeném směru. Po uvolnění pravého tlačítka myši se spustí příkaz, který odpovídá směru pohybu kurzoru.


Označovací menu pomáhá usnadňovat proces vytváření modelů a výkresu. Výrazně snižuje pohyb myši a je uživatelský přizpůsobitelný.

1.4. Uživatelské nastavení

V předchozích verzích Autodesk Inventoru byla uložena nastavení pásu karet a klávesových zkratek v samostatných souborech XML. V aplikaci Autodesk Inventor 2012 jsou přizpůsobení pásu karet, klávesové zkratky a označovací menu uloženy v jediném souboru XML.
To usnadňuje a urychluje vlastní nastavení při instalaci nové verze Autodesk Inventoru, sdílení vlastních nastavení mezi různými počítači nebo s ostatními uživateli.

1.5. Rozšíření mini nástrojových panelů

Mini nástrojové panely jsou rozšířeny o další volby a objevují se u více konstrukčních prvků. Týká se to těchto konstrukčních prvků:
 • Vysunutí
 • Rotace
 • Zkosení
 • Zaoblení
 • Otvor
 • Zešikmení plochy

Mini nástrojové panely obsahují nyní dvě možnosti:

 • Ukotvení pozice
  Uzel v levém horním rohu mini nástrojového panelu ho umožňuje přesunout na jiné místo. Panel je možné ukotvit tak, že zůstává stabilně v grafické ploše.
 • Automatické skrývání
  Pokud je povoleno, tak se mini nástrojový panel minimalizuje, pokud na něm není kurzor myši. Při vypnutí zůstává mini nástrojový panel stále zobrazen bez ohledu na to, kde se nachází kurzor myši.

1.6. Dialogové panely

Nová verze umožňuje snazší sbalení a rozbalení dialogových panelů. Pro rozbalení je nutné kliknout na šipku dolů v horní části dialogového panelu. Pro sbalení se klikne na šipku nahoru ve spodní části dialogového okna.

Sbalení a rozbalení dialogových panelů:

 • Zvětšuje grafickou plochu
 • Snižuje pohyb myši
 • Zlepšuje využívání mini nástrojových panelů
Dialogové panely pro příkazy, které nemají mini nástrojové panely, se zobrazují v rozšířeném stavu. Pro příkazy, které mají mini nástrojové panely, se dialogové panely zobrazují ve sbaleném tvaru, protože veškeré volby dialogového panelu jsou v mini nástrojovém panelu.

1.7. Chování volby „Vybrat další“

Volba „Vybrat další“ v předchozích verzích znamenala najet myší nad objekt a potom klikání na šipky nebo točení kolečkem myši pro přepínání mezi plochami, hranami nebo konstrukčními prvky.
V nové verzi se při najetí kurzorem myši na objekt zobrazí seznam všech dostupných možností výběru. Je možné rychle vybrat určení objekt.

1.8. Dynamické řezy

Je možné dynamicky posouvat řezy součástí nebo sestav. Kliknutí na pravé tlačítko myši lze vybrat virtuální pohyb řezné roviny a potom:
 • Přetáhnout rovinu do nové pozice.
 • Specifikovat posunutí v dialogovém panelu.
 • Umístit kurzor na dialogový panel a otáčením kolečka myší posouvat řeznou rovinu.
Lze upravit krok posunutí při točení kolečkem myši přes pravé tlačítko.

1.9. Rozšířené názvy konstrukčních prvků

V prohlížeči Autodesk Inventoru mohou být za jmény konstrukčních prvků připojeny další informace, které se týkají parametrů. Rozšíření názvů umožňuje lepší identifikaci existujících konstrukčních prvků.
Pro zobrazení je nutné toto povolit ve filtrech prohlížeče Autodesk Inventoru. Rozšířené názvy jsou zobrazeny v součástech, plechových součástech, v pohledu modelování sestav a ve výkresech.
Není možné editovat obsah a formát těchto rozšířených názvů.

1.10. Rychlé vytváření výkresových pohledů

Po vytvoření pohledů a anotací ve výkresu se nejprve zobrazí náhledy. Teprve potom se tyto objekty přesně vypočítají. Přesné výkresové pohledy jsou počítány na pozadí. Místo nich se zobrazí náhledy rastrového zobrazení.
Rastrové náhledy jsou označeny zelenými rohovými uzly a speciální ikonou v prohlížeči. Pokud je umístěn nad rastrové zobrazení kurzor, objeví se tooltip, který ukazuje, v jakém stádiu je výpočet přesného zobrazení.

V Možnostech aplikace na záložce Výkres je možné nastavit používání rastrových náhledů.

1.11. Změna orientace pohledu

Je možné změnit orientace již existujících pohledů. Poklepáním na pohled se otevře dialogový panel, kde je možné kliknout na tlačítko pro změnu orientace pohledu. Potom je otevřeno okno, kde je možné specifikovat novou rovinu pohledu.
Když se změní orientace pohledu základního pohledu, všechny odvozené pohledy zdědí novou orientaci.

1.12. Otáčení výkresových pohledů s náčrty

Nyní lze otáčet pohledy, které obsahují náčrty. Otočení pohledů a náčrtů funguje spolehlivě, pokud jsou náčrty zavazbeny k hranám součásti.

1.13. Značka počátku pro sadu staničních kót

Je možné přepsat styl a změnit značku počátku pro sadu staničních kót. Poklepáním na uzel počátku lze vybrat nové označení ze seznamu.
Pro implicitní nastavení je nutné změnit kótovací styl.

1.14. Průvodce kopírováním iLogic návrhů

Pro kopírování nové varianty provedení je použita šablona. Je možné vložit kopii návrhu jako podsestavu ve větších sestavách nebo vytvořit jedinečnou kopii.
Příkaz zahrnuje:
 • Automatické vybrání propojených dokumentů.
 • Kopírování souborů do nového nebo existujícího projektu.
 • Kopírování všech souborů (nejen souborů Autodesk Inventoru).
 • Přejmenování souborů kopie pomocí předpony, přípony nebo obojího.
 • Nastavení stejné vlastnosti čísla součásti cílového souboru jako zdrojového souboru.
 • Odstranění iLogic pravidel v kopírovaných dokumentech.
 • Použití i pro dokumenty, které neobsahují iLogic pravidla.

1.15. Vlastní formuláře uživatelského rozhraní

Je možné vytvářet vlastní formuláře pro vytváření a změnu modelů. Definice je možné uložit v dokumentu modelu nebo je použít ve více dokumentech. Ve formulářích lze používat ovládací prvky, parametry, vlastnosti a pravidla. Použití je pro součásti sestavy a výkresy.

1.16. Vizuální styly

Ve vizuálních stylech je v realistickém zobrazení (implicitně zapnut) a monochromatickém zobrazení (implicitně vypnut) přidáno sledování paprsku (Ray tracing).
Přerušení procesu sledování paprsku je možné příkazem Orbit, po jehož ukončení se proces opět obnoví.

Metody vypnutí sledování paprsku:

 • Karta Pohled, panel Zobrazení, ikona Sledování paprsku
 • Aktivní příkaz, který sledování paprsku potlačuje
 • Zavření dialogového panelu ukazatele průběhu sledování paprsku
 • V možnostech aplikace nebo v nastavení dokumentu

2. Vylepšené modelování

2.1. Nástroje pro opravu modelu

Je možné prověřovat a opravovat importovaná data v prostředí pro opravu importovaných dat.
Metody pro vytvoření opraveného modelu:
 • Import souboru do prostředí opravy pomocí vybraných překladačů.
 • Kliknutí opravy těles na panelu ploch v pásu karet a výběr základního tělesa.
 • Kliknutí v panelu úprav pásu karet na ikonu pro kopírování objektu a poté kliknutí na opravy těles v panelu plochu pásu karet.

Metody pro spuštění prostředí oprav:
 • Poklepání na uzel opravit tělesa v prohlížeči Autodesk Inventoru.
 • V prohlížeči Autodesk Inventoru kliknutím pravým tlačítkem myši na uzel opravy tělesa a volba pro opravení těles.
 • Kliknutím na chybu v grafickém okně a oprava pomocí mini nástrojového panelu

  2.2. 2D náčrty

  Je změněno výchozí zobrazení pohledu při vytvoření nebo úpravě náčrtu. Pohled se orientuje tak, že náčrt je zobrazen v půdorysu.
  Nastavení je možné změnit Možnostech aplikace, v záložce Náčrt.

  2.3. Příkaz Hraniční záplata

  Při modelování součástí nebo v prostředí oprav je možné u příkazu Hraniční záplata použít volbu pro přechod G2 (hladký). V tom případě se odstraní švy mezi povrchy.

  2.4. Přechod G2 u zaoblení s proměnným poloměrem

  Zaoblení s proměnným poloměrem umožňuje použít přechod G2. Tím se odstraní švy mezi povrchy.

  2.5. Editace volných ploch vytvořených v Aliasu

  Pomocí příkazu „Editace tvaru“ nebo „Editace kopie tvaru“ se spustí Inventor Fusion. Příkaz „Editace tvaru“ vytváří volné těleso Aliasu, které je načteno do Inventoru Fusion. Pomocí příkazu Inventoru Fusion je možné těleso upravit a potom geometrii vrátit do Autodesk Inventoru.
  Inventor Fusion obsahuje mnoho příkazů, které byly dříve k dispozici v produktu Alias Design pro Inventor.

  2.6. Zrcadlení zaoblení

  Konstrukční prvky zaoblení lze zrcadlit samostatně bez vazeb na nadřazené konstrukční prvky. Tak je možné vytvářet symetrické modely s použitím méně konstrukčních prvků.

  2.7. Vylepšení konstrukčního prvku Zešikmení plochy

  Jsou rozšířeny ovládací prvky v příkazu pro vytvoření zešikmení plochy. Tyto ovládací prvky urychlují vytvoření požadovaného tvaru, u kterého by dříve bylo zapotřebí více kroků.
  • Použití 2D nebo 3D náčrtu jako dělicí čáry.
  • Použití různého úhlu zešikmení pro plochy ležící nad a pod dělicí roviny.
  • Povolení automatického řetězení tečných ploch.
  • Automatické spojení přilehlých ploch, které obsahují zaoblení nebo jiné konstrukční prvky.
  • Použití ovládacích prvků přímé manipulace.

  2.8. Zobrazení konstrukčních prvků s chybou

  Je možné snadno najít konstrukční prvky s chybou a vyřešit problém. Pokud se kurzor myši zastaví nad tímto konstrukčním prvkem, zvýrazní se v grafické ploše v posledním úspěšném stavu.

  2.9. Vylepšení konstrukčního prvku Pouzdro

  S novými ovládacími prvky je možné vytvořit konstrukční prvek Pouzdro, který by dříve vyžadoval více konstrukčních prvků.
  • Konstrukční prvek Pouzdro je umístěn v bodě na rovině. Je možné změnit polohu bodu zadáním odsazení od náčrtu.
  • Lze zadat úhel žebra
  • Žebra nemusí vyplňovat úhel 360 st.

  2.10. Promítnutí do 3D náčrtu

  Příkaz „Promítnout do 3D náčrtu“ promítne geometrii z aktivního 2D náčrtu na vybranou plochu a vytvoří tak 3D náčrt.
  Příkaz je aktivní, pokud je editován 3D náčrt, a nová geometrie se zobrazí v náhledu. Po dokončení 2D náčrtu je vytvořen 3D náčrt.
  Promítnutá geometrie je asociativní a aktualizuje se s nadřazenou geometrií. Tuto asociativitu je možné zrušit.

  2.11. Vylepšení konstrukčního prvku Žebro

  Dialogový panel je rozšířen. Pomocí nové funkčnosti je možné vytvořit tvary, které by vyžadovaly více konstrukčních prvků.
  Při vytváření sítí žeber (konstrukční prvek je vysunován kolmo k náčrtové rovině) je možné použít zešikmění a vytvořit zároveň konstrukční prvek Pouzdro.
  Tloušťku žebra je možné definovat v rovině náčrtu nebo na konci vysunutí žebra.
  Při vytváření žebra se zobrazí realistický náhled.

  2.12. Tažení podél hrany

  Platné výběry pro konstrukční prvek tažení jsou nově také hrany součásti. Při vytváření tažení jsou hrany promítnuty do nového 3D náčrtu.
  Použití hran není možné u konstrukčního prvku tažení v sestavách.

  2.13. Pohledové reprezentace v součástech

  V souborech součástí je možné ukládat pohledové reprezentace, jako barvy, viditelnost pracovních konstrukčních prvků a pozice kamer.
  Přístup k pohledovým reprezentacím je pomocí prohlížeče Autodesk Inventoru.


  pokračování viz 2. část...

 • [MFG]
  Viz též:
  CAD Studio s.r.o. (součást Arkance Systems)

  Firma CAD Studio s.r.o. je autorizovaný dealer Autodesk (již 26x po sobě oceněna jako největší dealer Autodesku v ČR a SR: 1994-2020), Autodesk Platinum Partner, Autodesk Training Center a Autodesk Developer s více než 30letými zkušenostmi a týmem 130 specialistů. Proč nakupovat právě u firmy CAD Studio?

  CAD Studio dodává kompletní řešení - software, hardware, školení, služby - pro CAD/CAM, BIM, GIS/FM, PDM a multimédia, založená na technologiích firmy Autodesk (digitální prototypy, BIM, AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, Fusion 360, 3ds Max, Vault, Plant, Simulation, cloud...) a aplikační nadstavby pro konkrétní profese (i vlastní vývoj). CAD Studio je členem evropské skupiny ARKANCE.

  Kontakt

  PRAHA - Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, tel: +420 910 970 111
  BRNO - Sochorova 23, 616 00 Brno, tel: +420 910 970 111
  OSTRAVA - Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, tel: +420 910 970 111
  Č.BUDĚJOVICE - Pražská tř. 16, 370 04 České Budějovice, tel: +420 910 970 111
  PARDUBICE - Rokycanova 2730, 530 02 Pardubice, tel: +420 910 970 111
  PLZEŇ - Teslova 3, 301 00 Plzeň, tel: +420 910 970 111
  SLOVENSKO (Bratislava + Žilina) - tel. +421 2 6381 3628
  MAĎARSKO (Budapešť: Varinex-CAD Studio) - tel. +36 1 273 3400
  FRANCIE, BELGIE, NIZOZEMSKO, POLSKO, FINSKO, LITVA (Arkance Systems)


  Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
  © Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí