CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz

CADstudio CSlink - integrace CAD a ERP

Aplikace propojující CAD či PDM software s firemním informačním systémemSystém CS Link již není nabízen - byl nahrazen modernější aplikací CS ERP Connector pro propojení CAD/PDM a ERP systémy - viz porovnání

CSlink pro Inventor, AutoCAD, Vault


CSlink v Inventoru Aplikace CADstudio CSlink zefektivňuje práci konstruktéra a výměnu informací uvnitř firmy. CS-Link je zákaznický software umožňující těsnou integraci CAD či PDM aplikace a ekonomického informačního systému či skladové aplikace. Konstruktérovi CSlink významným způsobem zefektivní práci při kompletním popisu komponent a přenosu kusovníku pro účely dalšího zpracování, vše přímo z prostředí CAD, aniž by bylo nutné spouštět ERP.

Konkurenční tlak nutí výrobní společnosti k urychlování inovací i okamžité reakci na požadavky zákazníka – při revizích výrobků i přípravě nabídek. Vzájemné propojování systémů pro navrhování, správu produktových dat a plánování podnikových zdrojů je dnes nejen nutností, ale také přímou cestou, jak zkvalitnit, urychlit a zlevnit podnikové procesy i samotnou výrobu. Díky technologiím digitálních prototypů, CAD a PDM řešením Autodesk a nástrojům systémové integrace firmy CAD Studio lze navíc implementaci zvládnout snadno a rychle.

Používáte již systém pro správu dat o výrobku (PDM) a zajímá vás, kde hledat další rezervy? Propojte jej s nástrojem pro plánování podnikových zdrojů (ERP) a uvidíte, jak výrazně se zlepší komunikace mezi konstrukcí, výrobou, nákupem, prodejem a dalšími odděleními. Historicky se oba systémy vyvíjely odděleně a dodnes proto bývají pod správou různých částí organizace. Existuje ale mnoho oblastí, kde se jejich funkce překrývají – například u kusovníků. Často používaný systém ručního přepisu zde kromě duplicitní práce přináší i velké riziko nákladné chyby.

CS-Link editor

Použití CSlink

CSlink se skládá ze dvou linkovacích utilit (submodulů), které jsou důsledně přizpůsobeny požadavkům zákazníka:

  • CSlink Editor
  • CSlink Exporter

Z tohoto členění vyplývá použití CSlinku ve dvou fázích:

  • přenos atributů z číselníku položek do komponenty v CAD dokumentu
  • kontrola zpracovatelnosti a přenos kusovníkových vazeb do ERP či TPV systému

CSlink je tedy provázán s agendou vyráběných a nakupovaných položek a modulem pro přípravu či plánovaní výroby.

První fáze je realizována prostřednictvím CSlink Editoru, jenž umožňuje přístup k číselníkům položek z prostředí CAD. Pokud je to požadováno, lze pomocí tohoto nástroje také vytvořit novou položku.

V rámci tohoto přístupu lze zobrazit různé údaje (stav skladu, cena, nedokončená výroba, atd). Po výběru příslušné položky jsou automaticky a bez zásahu uživatele předem stanovená data přenesena do CAD dokumentu. Konstruktér má tedy možnost (aniž by opustil prostředí CAD) ovlivnit např. nadnormativní zásoby, cenu, aj. a je rovněž prvním, kdo zjistí, že potřebné množství na skladě chybí, nebo že položka ještě není vůbec ve skladové evidenci.

CSlink Exporter provádí kontrolu údajů CAD komponent z pohledu kompletnosti a zpracovatelnosti a přenáší kusovníkové vazby do odpovídající modulu informačního systému. Způsob a rozsah kontrolovaných údajů (povinné/doporučené) si zákazník definuje na základě svých potřeb.

Ovládání

Výhodou je velice jednoduché ovládání prostřednictvím funkčních tlačítek umístěných ve formulářích CSlink Editoru resp. CSlink Exporteru.

Připravenost pro další úpravy

Vzhled editačních formulářů CSlinku, rozmístění a funkce tlačítek je upravena na základě potřeb zákazníka. Rovněž tak i rozšíření o další funkce CSlinku mimo uvedené standardní funkce je prováděno dle konkrétních požadavků zákazníků.

ERP systémy CS-Link: Helios, Abra, TPV2000, BaaN, SAP, Axapta...


Propojení CAD a ERP/TPV v praxi

Tým CAD Studia má za sebou úspěšné realizace propojení dat o výrobku s informačními systémy jako ABRA, ALTEC, Axapta, Helios Orange, HoC, MAX, SAP, K2 Amitec, Qi, Infor Syteline, Stormware POHODA, Sysklass, SQL Ekonom, TPV2000, VARIO nebo WAM S3. Ty jsou založeny na databázích MS SQL Server, Oracle, Paradox, dBASE, MS Visual FoxPro, MS Access i MS ODBC. Na druhé straně stojí populární CAD nástroje zastřešené PDM řešením Autodesk Vault (Inventor, AutoCAD Mechanical, AutoCAD ad.). Propojit lze libovolné další ERP systémy s API rozhraním.

Konektivita těchto systémů může být zajištěna od rozsahu jednoduché off-line synchronizace z Vaultu do ERP systému až po přímou komunikaci mezi databázemi obou systémů s uživatelskými dialogy na straně CAD/PDM uživatele.

CS-Link editor
CSlink a ABRA

CS-Link editor
CSlink a Helios (Vault)

CS-Link editor
CSlink a Helios (Helios)

Cena

Prosíme kontaktujte CAD Studio pro vypracování nabídky implementace propojení vašeho CAD systému a ERP systému.

Propojení Microsoft DynamiCS a Autodesk Vault - DynamiCS Link Vault (ERP-PDM) (PDF, 2MB)

CAD Studio nabízí rovněž CS ERP Connector pro propojení Vaultu a ERP systémuŽádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o CSlink
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí