CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz

recurring CAD Studio - Autorenew Subscription

Automatická obnova předplatného - zjednodušený model licencováníAuto-Renew, Recurring Subscription

Produkty Autodesku jsou firmou CAD Studio standardně dodávány a licencovány formou předplatného (subscription), tedy na konkrétní časové období. Před uplynutím tohoto období je potřeba předplatné obnovit, tedy objednat na další období - tzv. "subscription renewal". Tento obchodní objednávkový proces je možné zjednodušit pomocí tzv. "Auto-Renew" (někdy též "Recurring") subscription - tedy předplatného, které je implicitně obnovováno automaticky na další období. Bez potřeby vystavovat objednávku je tak zákazníkovi zaslána faktura, popř. zaúčtována platba na platební kartě (při nákupech přes CAD eShop).

Auto-renew subscription nabízíme k produktům licencovaných formou měsíčního nebo ročního kontraktu (ne ke kvartálním, ne k víceletým). U měsíčních subscription jde o jediný možný způsob úhrad.

Obsluha kontraktu a aktivace produktů

Zákazník má po dobu platnosti auto-renew subscription plný přístup ke svému účtu Autodesk Account, kde může spravovat kontrakt, přiřazovat licence svým uživatelům a stahovat aktualizace svých softwarových produktů Autodesku. Veškeré subscription benefity jsou shodné jako u standardního typu subscription.

Zrušení a změny auto-renew předplatného

CAD Studio bude zákazníka informovat e-mailem 15 dní předem o blížícím se termínu automatického obnovení a jeho konkrétní ceně. Požadavek na zrušení automatické obnovy předplatného je nutné zaslat min. 7 kalendářních dnů před termínem další automatické obnovy na adresu autorenew@cadstudio.cz.

Nelze změnit standardní subscription kontrakt na auto-renew subscription ani naopak. Je nutné starý kontrakt ukončit (nechat vypršet) a uzavřít kontrakt nový.
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí