CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz

X-Tools CAD Studio - Inventor Tools (XTools)

Rozšiřující makra pro Autodesk Inventor


Nová verze X-Tools 2.8 - viz Download

Aplikace Inventor Tools (X-Tools) pro Inventor


Aplikace CAD Studio Inventor Tools (X-Tools) - součást bonus nástrojů CS+ - zpřístupňuje nejpoužívanější funkce nástroje iProperty i pro Autodesk Inventor 2010/2011/2012, 2013/2014, 2015/2016/2017 a 2018/2019/2020/2021 a především jejich funkčnost dále rozšiřuje. Do prostředí dokumentu (výkresu) doplňuje sérii automaticky vyplňovaných vlastností (polí). Doplňuje též další užitečné funkce pro zefektivnění práce v Inventoru. Je k dispozici též ve volně dostupné verzi X-Tools LT.

Pro vyplňování se používají dva způsoby. První je pomocí uživatelských vlastností podobně jako tomu bylo u iProperty. V tomto případě se ale ve výchozím nastavení vyplňují pouze existující vlastnosti. Pokud chcete vynutit vytvoření těchto vlastností, máte možnost v dialogu Nastavení zaškrtnout volbu "Vždy vytvořit vlastnost" (ta je pak vytvořena automaticky při prvním uložení dokumentu). Druhá možnost je pomocí textového pole s výzvou v razítku. U tohoto způsobu je potřeba nastavit výzvu pro zadání stejně jako v nastavení aplikace. Pokud se nebudou výzva v razítku a výzva v nastavení shodovat přesně, nebude se uvedená vlastnost vyplňovat. Tento způsob zadávání umožňuje zohlednit některé vlastnosti, které se liší na každém listu (Formát listu, základní měřítko, atd.).

Co je CS+?

CS+ "CS+" (CAD Studio Plus) je rozšířená technická podpora - Helpdesk, plný přístup na CADforum.cz, plus doplňkové bonus utility, makra, šablony, implementační dokumenty, knihovny, styly a další materiály dodávané exkluzivně s CAD aplikacemi Autodesk od firmy CAD Studio s.r.o. Viz Bonusy CS+

Použití Inventor Tools

"X-Tools" je nadstavbová .NET aplikace určená pro 32bitové a 64bitové verze Inventoru 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021. Automatický instalační program vytvoří nástrojový panel a ribbon pro spouštění příkazu (ribbon Nástroje > X Tools). Ten zobrazí dialog nastavení aplikace, ve kterém můžete zvolit typy a parametry automatických vlastností. Všechny níže uvedené (přednastavené) názvy vlastností lze upravit.

 • Inventor Tools - Dokument Dokument
  Na kartě Dokument nastavujete parametry automatické vlastnosti LastSaveDate (datum posledního uložení) pro jednotlivé typy dokumentů - sestava (IAM), součást (IPT), výkres (IDW/DWG), prezentace (IPN). Můžete určit formát vyjádření datumu a času (např. dd.MM.yyyy hh:mm).
  Nová vlastnost Mass (od verze 2.0) odráží hodnotu hmotnosti součásti či sestavy z fyzikálních vlastností modelu.
 • Inventor Tools - Výkres Výkres
  Na kartě Výkres řídíte vlastnost velikost formátu papíru (PaperSize) včetně některých prodloužených formátů dle ISO. Textová pole měřítka (FirstViewScale a OtherScales) se řídí podle prvního pohledu aktuálního listu a (v závorce) ostatních měřítek aktuálního listu. Můžete řídit formát zobrazení seznamu měřítek. Lze nastavit předponu, příponu a oddělovač jednotlivých měřítek.
 • Inventor Tools - Plech Plech
  Na kartě Plech lze určit uživatelskou vlastnost rozměrem rozvinu (pokud rozvin existuje) SM_Extents v jednotkách dokumentu (na zadaný počet desetinných míst). Lze pracovat i s tloušťkou plechu (SM_Thickness), nebo s jednotlivými složkami rozměru plechu (SM_Length a SM_Width).
 • Inventor Tools - Názvy Názvy souborů
  Na kartě FGRenamerConfig (dříve: Názvy souborů) můžete nastavit automatické pojmenovávání souborů sestav (členy) rámových konstrukcí. Můžete nastavit předpony a přípony názvů, formát automatického počítadla a označení sestavy rámu a skeletu.
 • Inventor Tools - QR QR kódy
  Na kartě QRCodeConfig (dříve: QR kódy) nastavujete názvy a parametry uživatelských vlastností modelu, ze kterých jsou generovány dynamické značky šachovnicových QR kódů v prostředí výkresů. Do podoby strojově čitelného čarového QR kódu na výkresu (např. v rohovém razítku) tak můžete převést libovolnou vlastnost součásti/sestavy nebo kombinaci několika vlastností.

Inventor Tools - Ribbon Ribbon Inventoru obsahuje několik nových funkcí pro ovládání X-Tools:

QAT panel

Panel rychlého přístupu nabízí dvě ikonky - pro přístup k vlastním (doplněným) uživatelským vlastnostem (např. skladové číslo) a k nastavení X-Tools. Funkce "Uživatelský dialog" umožňuje vytvořit si vlastní dialog pro rychlé vyplňování iVlastností souboru. Tento dialog potom zobrazuje pouze ty vlastnosti, které jsou vybrány pro vyplňování (mohou být různé pro různé typy dokumentů). Nastavení se provádí v pokročilé konfiguraci (viz Help).

Helpdesk

Pás karet Nástroje obsahuje ve všech prostředích novou kartu "Helpdesk", která nabízí funkce pro přístup na Helpdesk - pro rychlé předání podkladů na technickou podporu firmy CAD Studio. Můžete zde také rovnou spustit vzdálené sezení TeamViewer.

Náčrt

Příkaz "Promítnout počátek" automaticky promítne počátek souřadného systému součásti do aktuálního náčrtu. Příkaz "Jako konstrukční" převede všechny promítnuté hrany aktuálního náčrtu na konstrukční. Ostatní entity nechá podle původního nastavení.

Rozpisky

Od verze 2.3 jsou k dispozici funkce pro číslování rozpisky. Funkce "Kopírovat pozice" kopíruje čísla pozic součástí z rozpisky pouze součásti do strukturované. Příkaz nastaví čísla pozic všech součástí ve struktuře rozpisky Strukturovaná na stejnou hodnotu, jako má stejná součást v rozpisce Pouze součásti. Čísla pozic sestav potom pokračují v číslování tak, aby nedocházelo k duplicitě čísel pozic. Funkce "Synchronizovat pozice" synchronizuje čísla pozic z hlavní sestavy do podřízených sestav. Příkaz přepíše čísla pozic strukturované rozpisky ve všech podřízených sestavách podle pozice v aktuální sestavě.

Inventor Tools - rozpisky

Rámové konstrukce

Funkce "Pojmenování souborů rámových konstrukcí" automaticky nastavuje názvy souborů, které vytváří nástroj Generátor nosných konstrukcí (Frame generator). Formát názvu souborů je možné nastavit v pokročilém režimu nastavení.


Synchonizace pohledu

CameraSync je nový nástroj pro dynamickou synchronizaci pohledů mezi dvěma modely. Pokud se změní pohled v jednom modelu, automaticky se změna provede i ve druhém. Můžete si tak usnadnit srovnávání dvou modelů nebo práci na modelu součásti a skeletonu sestavy.


Výkres

Inventor Tools - Ribbon výkres V prostředí výkresu najdete (pás karet Poznámka) novou kartu X-Tools s funkcemi pro doplnění textů a symbolů do kót a funkci pro vkládání QR-kódů, včetně jejich automatického generování z vlastností.


Automatické kontroly

Inventor Tools - Kontroly Pomocí automatických validačních funkcí zajistíte, že dokument Inventoru nejde uložit, pokud např. sestava obsahuje virtuální komponenty, rozpiska má neplatné jednotky na sloučených řádcích, nebo číslo součásti začíná či končí mezerou.


Nastavení

Inventor Tools - Nastavení
Nastavení aplikace (ikonka Nastavení v Doplňky > X-Tools) nabízí jednoduchý režim nebo zcela detailní možnosti v pokročilém nastavení. Lze zde rovněž nastavit jazyk X-Tools (EN/CZ). Činnost aplikace lze protokolovat do LOG souboru. K dispozici je PDF nápověda.

Další funkce

Inventor Tools umožňují také automatizovat práce v Inventoru díky podpoře VBA událostí na úrovni aplikačních maker a díky rozšíření metod iLogic. Ty umožňují spouštět externí pravidla iLogicu před a po uložení dokumentu, nově též po otevření, po vytvoření a před zavřením. Tato pravidla jsou spouštěna na veškeré soubory bez ohledu na to, kdy a kde vznikly.

Pomocí definičního XML souboru CommandsConfiguration.xml si můžete vytvářet vlastní tlačítka iLogic pravidel. Od verze 2.8 můžete pro editaci tlačítek ribbonu použít editor dostupný pod ikonkou "Příkazy iLogic". Instalace obsahuje celou řadu ukázkových pravidel s příklady.

Funkce Publikování iVazeb na úrovni sestavy vytvoří kopie iVazeb vytvořených na jednotlivých dílech. Použití je zejména pro práci s konektory Samec-Samice, kdy nejsou umístěny vždy na stejné úrovni sestavy.

Funkce "Nalezení souboru na disku": Pokud ve stromu, nebo v modelovém prostoru vyberete díl, nebo sestavu, je možné najít její umístění na disku pomocí příkazu v kontextovém menu.

Nástroj "Na Počátek" přesune vybranou nezavazbenou komponentu sestavy do počátku souřadnicového systému.

Nástroj "Skrýt pracovní prvky" skryje všechny pracovní prvky v sestavě a všech podřízených dokumentech. Na rozdíl od vestavěného příkazu skutečně nastaví vlastnost Viditelnost na NE.

XML konfigurace

Konvertor jednotek Uživatelské vlastnosti pro rychlý přístup (uživatelský formulář) lze nakonfigurovat pomocí XML souboru (popis jeho formátu najdete v PDF Nápovědě).

Pomocí ukázkového pravidla "Dock window" lze do prostředí Inventoru doplnit okno s libovolnou Windows EXE aplikací nebo web stránkou (např. katalogy výrobků). Příkladem je okno konvertoru fyzikálních jednotek.

Další makra pro přidávání uživatelských funkcí do ribbonu jsou uvedena ve složce Samples/iLogic (viz Uživatelská příručka). Ukázky lze aktivovat nakopírováním souboru CommandsConfiguration.xml do hlavní instalační složky - zpravidla C:\Program Files\CAD Studio\X-Tools\. Po spuštění Inventoru se pak objeví rozšířený ribbon X-Tools - viz obr.:

iLogic makra v menu

Licencování

Licencování X-Tools je shodné jako u ostatních CS+ aplikací CAD Studia - aktivační klíč aplikace si tak můžete vygenerovat zdarma na Helpdesku nebo zakoupit v CAD eShopu.

XTools licence

Aktivace licence

Po instalaci je nutné provést aktivaci vaší licence u CAD Studia. Pro úspěšnou aktivaci je nutné připojení k internetu. Pokud už jste aktivaci provedli, není pro příští spuštění připojení k internetu nutné.

Při spuštění se zobrazí dialog s možností aktivace, nebo spuštěním v trial režimu.

 1. Zobrazí webovou stránku X-Tools
 2. Zobrazí dialog pro zadání aktivačního klíče
 3. Spustí X-Tools v trial režimu
XTools licence

Obdržený aktivační klíč potom zadejte do registračního formuláře:

XTools licence


Ukázky práce

X-Tools pro Inventor 2018:

Přejmenování prvků generátoru rámových konstrukcí:

Vložení automatického QR kódu obsahujícího iVlastnosti:

Automatická popiska měřítka pohledu v rohovém razítku nebo výkresovém textu:

Vlastní iLogic příkazy v ribbonu:

Synchronizace kamery:

Editor menu - příkazy ilogic

Prohlédněte si také videoukázku - použití XTools pro automatické parametry rozvinu plechu - viz YT YouTube video na kanálu XanaduCAD.


Verze

 • V2.8 (4/2020)
  • LastSaveBy, CameraSync, ilogic události, editor menu, dark mode...
  • Viz novinky V2.8
 • V2.7 (5/2018-4/2019)
  • Informace o datu vypršení termínované licence v About
  • Hromadná aktivace licence ze souboru lic.txt
  • Spuštění TeamViewer z ribbonu Helpdesk
  • Další příklady pro iLogic
  • Podpora Inventoru 2020
 • V2.6 (3/2017, 2.6.1: 7/2017)
  • Podpora 64-bitové verze Inventoru 2018/2019
  • Nový licenční mechanismus
  • Rozšířeny příklady pro použití příkazů v iLogicu, konvertor jednotek jako dokovatelný panel
  • Doplněna možnost kontroly dokumentu před uložením
  • 2.6.1: zápis hmotnosti jako číslo
   • Model nesmí obsahovat virtuální komponenty
   • V rozpisce nesmí být neplatné množství
   • Číslo součásti nesmí začínat a končit mezerou
  • Strukturovaná rozpiska
 • V2.5 (3/2015 a 3/2016)
  • Podpora 64-bitové verze Inventoru 2015, 2016 a 2017
  • Funkce Skrýt všechny pracovní prvky sestavy
  • Funkce Otevřít umístění komponenty
  • Vlastní tlačítka pro funkce iLogic
  • Drobné opravy a rozšíření dokumentace
 • V2.4 (4/2014)
  • QR kódy v offline režimu, podrobnější možnosti nastavení
  • Dialog iVlastnosti: možnost konfigurace zobrazovaných vlastností pro jednotlivé typy dokumentů: součást, plech, sestava, svařenec, výkres, rozpad
  • Oprava chyby při nastavování materiálu z dialogu iVlastností
  • Publikování iVazeb: možnost změnit velikost formuláře pro zobrazení delších názvů iVazeb
  • U vlastností rozvinu je možné nechat do iVlastnosti zapsat hodnotu jako číslo
  • Doplněna možnost volby konfigurace mezi Registry a XML souborem, ochrana licenčním kódem
 • V2.3 (1/2013)
  • Číslování rozpisky - Kopírovat pozice, Synchronizovat pozice, Aktualizovat strukturované pozice
  • Náčrt - Promítnutí počátku, Jako konstrukční
  • iLogic Extensions - BeforeSave, AfterSave
  • Uživatelské iVlastnosti - materiály
 • V2.2 (9/2012)
  • Společná instalace pro verze 2013/2012/2011
  • Přepínatelná lokalizace CZ/EN
  • Oprava chybného formátovaní značky QR kódu a úprava konfigurace
  • Aktualizace nápovědy a přidání příkladů
  • Přepracovaný hlavní konfigurační dialog
  • Doplnění informace o formátu data/času
  • Oprava dvou značek průměru u průměrových kót
  • Možnost konfigurace tolerance kóty, doplněni ikon k příkazům pro editaci kót
 • V2.1 (1/2012)
  • V uživatelském dialogu iVlastností je možné i jiné pojmenování než jenom název vlastnosti
  • Přidáno tlačítko pro "Pokročilá nastavení"
  • Oprava vlastnosti PaperSize, OtherViewScale a zaškrtávání v konfiguraci PaperSize
  • Zapisování hmotnosti na výkrese - podle modelu prvního pohledu na prvním listu
  • Nové: možnost zapsat hmotnost jako číslo a datum posledního uložení jako datum
  • Možnost zapsat název souboru do uživatelské iVlastnosti
 • V2.0 (10/2011)
  • Pokročilé možnosti konfigurace
  • Integrace s CAD Studio Helpdesk
  • Rozšiřující kótovací funkce
  • Rychlý přístup k předdefinovaným uživatelským vlastnostem
  • Automatická vlastnost Mass (hmotnost)
  • Podpora pouze verze 2012
 • V1.6 (8/2011)
  • Podpora pro Inventor 2012, nový instalační program
 • V1.5 (2/2011)
  • Verze "CAD Studio", nová funkce QR Code, pojmenovávání souborů sestav rámových konstrukcí, publikování iVazeb, podpora VBA událostí na úrovni aplikačních maker, pokročilá konfigurace


X-Tools LT

XTools LT X-Tools LT je omezená verze této sady nástrojů. Je volně dostupná zdarma prostřednictvím Autodesk Exchange Apps. Komunikuje standardně v angličtině a je určená pro Inventor 2013, 2014 nebo pro Inventor 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019.

Verze X-Tools LT obsahuje pouze funkce iProperties a QRcode, včetně kompletního nastavení (konfigurace). Lze ji upgradovat na plnou verzi X-Tools.

Verzi LT neinstalujte na stanicích s plnou verzí XTools (a před instalací plných X-Tools ji odinstalujte).Cena

Zákazníci firmy CAD Studio získávají plnou verzi aplikace CAD Studio Inventor Tools ZDARMA jako bezplatný bonus k AutoCAD Inventor CS+ (X+). Aktualizované verze je rovněž ke stažení na Helpdesk serveru (při instalaci si vyžádejte aktivační kód). Máte-li zájem o samostatnou plnou komerční verzi XTools, použijte objednávku níže nebo kontaktujte CAD Studio.

Cenové informace - KOUPITŽádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o Inventor-Tools
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí