CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
NOVOU FIREMNÍ PREZENTACI NAJDETE NA www.arkance-systems.cz

Extravilánové silniční podsestavyExtravilánové silniční podsestavy

Doplňkové silniční podsestavy firmy CAD Studio pro Autodesk Civil 3D (CS+)


Extravilánové silniční podsestavy CS+ pro Autodesk Civil 3D

Doplňkové extravilánové podsestavy firmy CAD Studio pro Autodesk Civil 3D (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021...) zefektivňují projektování silničních staveb podle českých a slovenských norem a zvyklostí. Tyto podsestavy (subassemblies) jsou součástí bonus nástrojů CS+.

Silniční podsestavy standardně dostupné v českém country kitu pro Civil 3D mají několik omezení. Mají obtížně definovatelné klopení a problematická je nezpevněná krajnice s někdy chybným rozhodováním (mizející svahování, rigol ve vzduchu, atd.). Problém klopení a cílování je tedy vyřešen v podobě našeho balíčku obsahující silniční podsestavy. Celý Silniční extravilánový balíček je součástí bonus nástrojů CS+, na které mají zdarma nárok všichni zákazníci společnosti CAD Studio. Ostatní si mohou tento balíček zakoupit v CAD Shopu eShop.

Silniční podsestavy

Co obsahuje Extravilánový balíček?

Co je CS+?

CS+ "CS+" (CAD Studio Plus) je rozšířená technická podpora - Helpdesk, plný přístup na CADforum.cz, plus doplňkové bonus utility, makra, šablony, implementační dokumenty, knihovny, styly a další materiály dodávané exkluzivně s CAD aplikacemi Autodesk od firmy CAD Studio s.r.o. Viz Bonusy CS+

Hlavním obsahem je pět nových podsestav. Samostatný jízdní pruh, střední dělicí pás, rozhodovač, který následně volí, zda se jedná o nezpevněnou krajnici se svahováním ve výkopu či v násypu. Nově přidán i sestavený 4 pruh.

Pro optimální využití podsestav je doporučeno pořídit aplikaci Civil Tools, která je pro zákazníky CAD Studia ke stažení rovněž zdarma na Helpdesku, popřípadě ke koupi na CAD eShopu.

Samostatný jízdní pruh s klopením:
 • Samostatný jízdní pruh s možností odděleného klopení pláně dle ČSN optimalizovaný pro použití funkcí klopení v Civil Tools od CAD Studia
 • Nastavení počtu vrstev a jejich tlouštěk
 • Přiřazení materiálů pro výpočet kubatur
 • Možnost přidání drenáže a definice její geometrie a polohy
 • Možnost cílování do šířky i výšky
 • Spárování se středním dělicím pásem a krajnicí
 • Jednoduchá a srozumitelná nápověda
Silniční podsestavy - jízdní pruh

Nezpevněná krajnice:
 • Vykreslení nezpevněné krajnice i základních typů svahování dle ČSN
 • Lepší rozhodování mezi náspovou a výkopovou variantou oproti stávajícím podsestavám
 • Jednodušší nakódování
 • Volitelný odskok krajnice
 • Možnost nastavení zakončení vrstev vozovky pro vytyčení (tloušťky, sklony zkosení, přesahy)
 • Zaoblení paty svahů
 • Ohumusování
 • Automatický patní příkop s nastavitelnou šířkou dna a možností tvorby lavičky
 • Cílovatelné hloubky příkopů, šířka krajnice, hloubka a odsazení trativodu
 • Varianty řešení výkopu (rigol / příkop) i násypu (standard / nízký násyp s trativodem)
 • Jednoduchá a srozumitelná nápověda
Schemata - silniční podsestavy
(klikněte pro větší)

Střední dělicí pás:
 • Definice šířky celého pásu
 • Možnost použití žlabovek pro odvodnění a definice jejich geometrie
 • Definice lomů, jejich polohy a hloubky podle strany či nivelety
 • Ohumusování
 • Sklon pláně pro pravou a levou stranu pásu
 • Jeden nebo dva trativody, jejich odsazení a geometrie
 • Volba tloušťky konstrukčních vrstev vozovky
 • Možnost spárování s jízdním pruhem
 • Jednoduchá a srozumitelná nápověda
Silniční podsestavy - SDP

Princip práce s podsestavami

Základní princip práce s jízdním pruhem

Jízdní pruh byl speciálně vytvořen, aby korespondoval s požadavkem českých norem. Umožňuje odděleně klopit kryt vozovky a pláň. Klopení je realizováno nástrojem obsaženým v aplikaci Civil Tools a lze například nastavit i jednostranný jízdní sklon. Samozřejmostí je napojení na ostatní podsestavy a spolupráce s jejich parametry. Vkládací bod je v levém horním bodě.

Silniční podsestavy - JP
Základní princip práce s krajnicí

CAD Studio nezpevněná krajnice se svahováním je tvořena souborem 3 podsestav - rozhodovač, výkop, násyp.

Silniční podsestavy
 • Rozhodovač - Tato podsestava se stará o výběr řešení v daném řezu koridoru. Funguje na podobném principu jako např. podmíněná podsestava PodmínkaVýkopNásyp. Sama o sobě nevykresluje v koridoru jakoukoliv geometrii.
 • Výkopové a náspové řešení - Tyto podsestavy jsou napojené na rozhodovač, který vždy vybere jednu z těchto dvou variant řešení a vykreslení té druhé potlačí.
Základní princip práce se středním dělicím pásem

Podsestava středního dělicího pásu je koncipována tak, aby se šířkově i výškově napojila na označené body zadané na jízdních pruzích, a proto nezávisí tolik na vkládacím bodě podsestavy, který se nachází na levém horním rohu. Další parametry lze následně zadefinovat.

Silniční podsestavy - SDP

Všechny tyto části je nutné mezi sebou propojit pomocí tzv. referencování parametrů tak, aby si mezi sebou dokázaly předávat důležité hodnoty. Jelikož je celé propojení trochu náročnější, budeme s podsestavami výše distribuovat také již složené vzorové řezy celé komunikace, abychom vám práci co nejvíce zjednodušili. Sestavené vzorové řezy pak můžete dále použít jako nápovědu v případě, že byste si chtěli vytvářet vlastní kombinace.


Ukázka vygenerovaných řezů

Silniční podsestavy - řezy

Videoukázka použití:

Cena

Podsestavy jsou bezplatným bonusem pro zákazníky firmy CAD Studio k produktu Autodesk Civil 3D zakoupenému nebo obnovenému (subscription) u firmy CAD Studio - stáhnout si je můžete v Helpdesku, viz Download.

- Co je nového v Extravilánových podsestavách 2021/2020/2019.3?

- Co je nového v Extravilánových podsestavách 2019.2/2018.2?

- Co je nového v Extravilánových podsestavách 2019?

- Co je nového v Extravilánových podsestavách 2018?

Ostatní zájemci je mohou zakoupit v CAD Shopu eShopŽádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o Civil-Extravilan-Podsestavy
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí