CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop

 

Další akce CAD Studia AEC

Školení
Autodesk Revit LT - základní školení (3 dny)

Váš vstup do BIM - více než jen projektování
REGISTRACE

cena Celková cena 5900 Kč/osobu (bez SupportPack slev; bez DPH)


Autodesk Revit LT - základní školení (3 dny)

Školení je určeno pro architekty a stavební inženýry, kteří začínají pracovat s BIM programem Revit LT. Školení je zaměřeno na zvládnutí základních funkcí programu tak, aby byl posluchač schopen vytvořit projektovou dokumentaci všech stupňů. Během školení se posluchači seznámí s uživatelským prostředím programu Revit LT, s jeho nastavením, porozumí principu práce s informačním modelem budovy, naučí se zakládat a nastavovat nové projekty, pracovat se stěnami, vkládat a upravovat další komponenty (dveře, okna, sloupy...). Naučí se vytvářet podlahy, stropy, střechy, schodiště a další prvky. Seznámí se tvorbou parametrických prvků, naučí se vytvářet detaily, výkresy, tabulky, výkazy výměr.

Termín školení 7.4.- 8.4., 14.4. 2014

Program:
09:00 - Zahájení
16:00 - Konec
1 hod. přestávka na oběd

Osnova školení:

Školení probíhá vždy na posledních verzích produktu a každý zúčastněný má k dispozici
samostatné pracoviště. Pro absolvování školení se předpokládá základní znalost práce s PC.

1.DEN
Základní informace
• Vysvětlení základních pojmů
• Chování parametrického modeláře
• Rozdíly/podobnost s AutoCADem
• Rodiny (families), typy
• Vazby, hostitelské prvky
Uživatelské prostředí
• Nabídkové menu
• Panely nástrojů
• Konstrukční paleta
• Prohlížeč projektu – práce s pohledy
• Stavový řádek
• Ovládání zobrazení
• Panel možnosti – výběr typu
• Pracovní okno – nastavení dlaždic
Práce s rodinami a prvky
• vkládání prvků, parametry prvku
• model, anotace, vazba prků na příslušný pohled
• typy prvků – hostitel, komponenta, anotace, pohledy
• definice rodiny, typy rodiny
Práce se soubory
• Založení nového projektu
• Možnosti uložení
• Použití šablon
o	Volba bez šablony
o	Výběr šablony
o	Nastavení výchozí šablony
Nastavení programu
• dočasné kóty
• nastavení knihoven
• materiály
• šrafy
• čáry
Vytvoření podlaží
• definice podlaží
• vytvoření podlaží
• úprava podlaží – název, výška
Stěny
• vkládání, ovládání pomocí dočasných kót, kreslicí pomůcky
• typy stěn 
• vlastnosti stěny
• úpravy stěn – úprava profilu, připojení
• napojení stěn
• tvorba vlastního typu, definice skladby
Vkládání a úprava komponent
• dveře
• okna
• ostatní komponenty
Editační příkazy
• Kopírovat přesunout, zrcadlit ...
• Kopírování podlaží
Vkládání a úprava komponent tvořených náčrtem
• podlaha – definice, skladba, vytvoření vlastního typu, úprava
o	vytvoření řezu, zalomený řez
• strop (podhled)
• střechy – v půdorysu, vytažením, různé typy střech
Otvory
• na ploše, svisle, na stěně, 


2.DEN
opakování, dotazy

Ovládání viditelnosti
• viditelnost pohledu, ořezová oblast, podložení, filtr
Schodiště
Zábradlí
Tabulky
• tvorby tabulky
• vlastnosti tabulky – seřazení, filtr, součty, formát
• výkaz materiálu
• seznam pohledů, výkresů, poznámek
• export tabulky
Místnosti
• definice, vkládání
Kótování 

3.DEN
opakování, dotazy

Popisky 
• prvků,
• místností,
• barevné schéma
Texty – vkládání, definice
Vytváření pohledů 
• nový půdorys
• pohled
• perspektiva
• procházka
• detail
Tvorba terénu
• tvorba pomocí dwg
• tvorba pomocí souboru bodů
• úprava terénu, výkazy výkopů/násypů
Tvorba výkresů
• přidávání pohledů do výkresu
• editace ve výkresu
Import / Export dwg, dwf
• nastavení exportu
• tabulka hladin AutoCADu
• export do 2D a 3D DXF  


Školení probíhá vždy na posledních verzích produktu a každý zúčastněný má k dispozici samostatné pracoviště. Cena školení je 5 900 Kč s minimálním počtem přihlášených 5 osob.

Vyhrazujeme si právo daný termín kurzu přesunout, sdružit či zrušit při nedostatku přihlášených.

REGISTRACE

V případě Vašeho zájmu prosím vyplňte přiložené potvrzení účasti a zašlete nám je online, popř. e-mailem co možná nejdříve.


Potvrzení účasti - Školení: Autodesk Revit LT - základní školení (3 dny)
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Firma:       Telefon:
Kontaktní osoba:     Prac.pozice:
Město:
E-mail:
Všechny termíny této akce již vypršely!

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s politikou GDPR.


Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2020 CAD Studio s.r.o. | kontakt | webmaster | ochrana soukromí