CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop

EnerGIS


Aplikace již není nabízena

EnerGIS je modulární systém klient server, který umožňuje publikovat a zpracovávat nejen geografická data v prostředí sítí intranet a Internet. Ve známém prostředí internetového prohlížeče dostává uživatel plnohodnotný geografický informační systém.

EnerGIS poskytuje běžným uživatelům snadný přístup k dokumentům, mapám a geografickým informacím. Pro práci s tímto systémem nemusíte být odborníkem na GIS, protože práce v něm je velmi jednoduchá. Ke zjištění potřebných informací stačí několik vteřin u vašeho stolu.

Systém pokrývá problematiku správy přenosové sítě včetně navazujících informací jako je katastrální mapa, ochranná pásma, objekty jež křižují vedení apod. S výhodou lze využít kombinaci vektorové mapy s leteckými snímky a skenovanou mapou.

EnerGIS vám umožní zhodnotit prostředky již vynaložené na pořízení jakýchkoli geografických dat. Zavedením systému může mít kdokoli v podniku přístup k mapám a dalším informacím. Tím se značně sníží potřeba tisku map, zvýší se aktuálnost informací. Zvyšuje se rozhodovací schopnost pracovníků na všech úrovních. Informace dříve opominuté pro pracnost jejich získání se snadno stanou součástí rozhodovacích procesů a zkvalitní a zrychlí rozhodovací proces.

EnerGIS je určen především pro správce a vlastníky rozvodných sítí.

Systém EnerGIS představuje ucelený soubor produktů a služeb, které zákazníkovi umožní během velice krátké doby vybudovat a provozovat kvalitní geografický informační systém. Plně pokrývá všechny etapy implementace systému, a to zejména:

 • Vypracování studie, návrh systému, konzultace.
 • Návrh datových struktur.
 • Pořízení a zpracování grafických dat.
 • Vzájemné "provázání" grafických a negrafických informací.
 • Přizpůsobení uživatelského prostředí individuálním požadavkům.
 • Zaškolení obsluhy systému.
 • Technická podpora.
 • Údržba a rozvoj systému.

Základní funkce systému:

 • Zobrazování mapy.
 • Zoom (zobrazení mapy) - vybraná oblast, posun pohledu, zvětšení a zmenšení pohledu.
 • Zobrazení připojených popisných informací ke grafickým objektům.
 • Vyhledávání objektů v mapě podle databáze.
 • Tématická zobrazení podle databáze - vyjádření hodnot v databázi pomocí barvy, vzoru výplně, typu čáry, tloušťky čáry, značky, velikosti značky.
 • Měření vzdálenosti.
 • Hromadné výstupy z databáze na základě výběru objektů mapy nebo databázovou podmínkou.
 • Analýza okolí - pomocí okolí lze například zjistit vlastníky parcel v určité vzdálenosti od inženýrské sítě.
 • Editace databázových informací.
 • Vkládání značek nebo jednoduché kreslení.
 • Řízení přístupových práv uživatelů pro prohlížení a úpravy.
 • Tisk a přenos dat do jiných aplikací

Technologie:


Systém je založen na architektuře klient server a využívá standardních technologií. Na straně serveru je Autodesk MapGuide server na platformě Windows NT 4.0 nebo Windows 2000 a vyšší a databázový stroj (lze použít libovolnou databázi, která má OLE DB provider nebo ODBC rozhraní). Na straně klienta může být libovolný internetový prohlížeč - MS Internet Explorer (doporučeno) nebo Netscape Navigator na platformě Windows, na dalších platformách prohlížeč s podporou jazyka Java. Systém podporuje i mobilní klienty - PocketPC nebo HandheldPC s operačním systémem Windows CE, resp. PocketPC 2002 (např. Compaq iPAQ nebo HP Jornada).

Jedinečná technologie Autodesk MapGuide umožňuje distribuovat data v počítačové síti s nízkými nároky na propustnost sítě.

EnerGIS sdružuje špičkové technologie vedoucí světové firmy v oblasti grafických systémů Autodesku s přizpůsobením na české podmínky a případně na podmínky koncového zákazníka. Špičkové technologie dávají vysoký výkon a stabilitu celého řešení.

Technologie systému klade velmi nízké nároky na koncové stanice. Snižuje tedy finanční nároky na systém, a to jak na pořízení, tak na údržbu stanic. Údržba koncových stanic je prakticky nulová. Všechny potřebné úpravy a aktualizace na nové verze se provedou pouze na serveru. To představuje velkou finanční úsporu, protože náklady na údržbu koncových stanic obvykle představují větší část z celkových nákladů na geografické systémy.

Použité technologie umožňují vazbu na jiné podnikové systémy, různé zdroje informací. Systém je snadno rozšiřitelný o další funkce a uživatelská přizpůsobení.

Umožňuje zpracovávat data ze všech standardně používaných GIS formátů: DGN (MicroStation), SHP (ArcView), Coverage (ESRI ARC/INFO), MIF/MID (MapInfo), BNA (Atlas GIS), DWG a DXF (AutoCAD), CSV. Podobně je možné pracovat s daty v libovolném databázovém formátu: FoxPro, Dbase, Pradox, Excel, Access, CSV a databáze s OLED DB providerem nebo ovladačem ODBC.

Stáhněte si leták k produktu enerGIS ve formátu PDF


Žádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o enerGIS
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2020 CAD Studio s.r.o. | kontakt | webmaster | ochrana soukromí