CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky English Deutsch
CAD eShop

3D Ducting (3D Piping)

EN in English

Potrubní plechové dílce pro AutoCAD, Mechanical Desktop a Inventor
APN 3D Ducting je program pro návrh a rozviny potrubních plechových dílců. Základem celého systému je databáze parametrických tvarů a spojení:

 • Trubka
 • Kužel
 • Eliptická trubka
 • Koleno
 • Y - trubka
 • T - trubka
 • Přechod kružnice/obdélník
 • Y spojení trubek
 • Příruby

Z těchto tvarů může projektant nejenom snadno vytvářet modely jednotlivých dílců a sestav, ale i generovat rozvinutý tvar a výkresovou dokumentaci. Pro modifkaci již vytvořených modelů jsou k dispozici funkce pro protažení a zkrácení trubky, vyseknutí otvorů nebo vytvoření regionu z vybrané plochy na 3D tělesu. Pro snadné umisťování modelů při vytváření sestav je k dispozici funkce IntelliPlace. Dokáže rychle nastavit pracovní rovinu podle vybrané plochy na modelu a tak eliminuje nutnost manuálního nastavení pracovní roviny.

3D Ducting je plně integrován do prostředí AutoCADu, Mechanical Desktopu nebo Inventoru a rozšířuje jeho schopnosti v oblasti tvorby a modifikace objemových modelů. Parametrické tvary jsou generovány jako 3D objemové modely. Díky tomu je velmi snadné získat vizualizovanou podobu vytvořeného modelu pomocí standardního Renderu AutoCADu. Integrace s ACIS (resp. ShapeManager) kernelem AutoCADu nebo Mechanical Desktopu či Inventoru umožňuje snadný přenos do některé FEM aplikací pro výpočet pevnostní analýzy. Speciální aplikační rozhraní umožňuje programu sdílet společnou databázi materiálů s programem SPI SheetMetal.

Rozvin je automaticky vypočten na základě geometrie 3D modelu. Při výpočtu rozvinutého tvaru bere program ohled na speciální technologické parametry uložené v databázi materiálů. Vypočtený rozvin není pouze geometrickým rozvinem vytvořeného modelu, ale jsou brány v úvahu hodnoty minimálního poloměru ohybu a zkrácení, ke kterému při ohýbání dochází. Rozvinutý tvar je možné okótovat nebo přenést do NC aplikací.

SPI Ducting pro Inventor - nová verze aplikace určená pro prostředí Autodesk Inventoru. Parametrická tvorba trubkových kolen, přechodů a přírub.


Další aplikace pro rozvin plechových dílů - viz 3D Plech (SPI SheetMetal).Ducting JP3D Ducting pro AutoCAD je výsledkem spolupráce firem CAD Studio a.s. a SPI GmbH. V současné době existuje česká, anglická, německá a japonská verze programu.
Nejdůležitější současné instalace: Hyundai Korea, KowaIntel Japonsko, SKA Brazílie, Rey Švýcarsko, Krupp Německo, Strasser Rakousko, NTI Dánsko, ABB Švýcarsko, Siemens Německo, MCDS Rakousko, Chromag Švýcarsko, Scheuen Německo, ARES Turecko, HOPE Indie, PSP ČR ...


Vlastnosti


 • Katalog parametrických tvarů
 • Materiálová databáze
 • 3D modely - integrace s ACIS kernelem AutoCADu
 • Převod do NC aplikací
 • Rozvin na základě geometrie 3D modelu a technologické databáze.

Požadavky


 • AutoCAD Rel.14 až 2009 nebo Mechanical Desktop, zvláštní verze pro Inventor R6 až 2009
 • 64MB RAM min. (128MB pro MDT)
 • Windows NT/2000/XP
 • CD-ROM pro instalaci

Cena


SPI Ducting pro Inventor je již součástí produktu SPI SheetMetal Inventor Suite

Další informace najdete na stránce SPI Ducting. Chcete-li získat bližší informace o programu 3D Ducting, kontaktujte CAD Studio, autorizovaného prodejce SPI.Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2019 CAD Studio s.r.o. | kontakt | webmaster | ochrana soukromí