Map

Proč přejít z AutoCADu LT na Map 3D?


Aplikace AutoCAD Map 3D vám pomůže řadu vašich úkolů vyřešit efektivněji a rychleji než AutoCAD LT.
zvažte proto zvýhodněný přechod z AutoCADu LT na plný AutoCAD Map

 • Přetahy, nedotahy, duplicity v kresbě – dostáváte někdy výkresy, které obsahují tyto chyby? V AutoCADu LT je musíte zdlouhavě hledat a ručně opravovat. V Map 3D je tato činnost zjednodušena a zautomatizována a jejich opravení je otázka vteřin.
 • Velké objemy dat – pracujete někdy s objemnými výkresy? Je tato práce v AutoCADu LT náročná na čas? Pomocí Map 3D pracujte efektivně a rychle s velkými objemy dat, navíc můžete pracovat i s více objemnými výkresy s kolegy v týmu najednou.
 • Připojování rastrových obrázků a ořez externích referencí – jako uživatelé AutoCADu LT nemůžete připojovat obrázky a upravovat si hranice externích referencí. V Map 3D můžete, navíc můžete obrázky georeferencovat, upravovat či transformovat.
 • Import dat z jiných aplikací – V AutoCADu LT nemůžete napřímo načíst data z jiných aplikací, např. MicroStation, ESRI či MapInfo. V Map 3D tyto data můžete nejen přímo importovat, ale také přímo ukládat, např. do DGN či SHP.
 • Tisk většího počtu výkresů – V AutoCADu LT strávíte hodně času s přípravou většího počtu výkresů pro tisk. Pomocí Map 3D můžete rychle a efektivně tisknout pomocí výkonných nástrojů a máte možnost tisknout i nepravoúhlé výřezy.
 • Souřadnicové systémy – v AutoCADu LT nemůžete pracovat s reálnými souřadnicovými systémy. V Map 3D toto můžete, navíc si můžete vybrat z množství souřadnicových systémů a tím reálně umisťovat vaše projekty na správnou polohu. Navíc máte k dispozici funkce pro transformaci dat.
 • Barevné prezentování dat – pokud v AutoCADu LT potřebujete barevně prezentovat svá data, strávíte spoustu času s přípravou těchto výkresů, nastavování hladin, vlastností objektů atd. V Map 3D můžete prezentovat svá data jako barevné tématické mapy pomoci uživatelsky přívětivých průvodců.
 • Sdílení dat v rámci pracovního teamu – jako uživatelé LT nemůžete napřímo sdílet svá data se svými spolupracovníky. Díky Map 3D můžete pracovat společně a hlavně současně na jednom projektu, urychlit tak jeho dokončení a eliminovat možnost vzniku chyb.
 • Propojení grafických dat s dB – v AutoCADu LT nemůžete propojovat grafická data s databází. Naopak v Map 3D máte k dispozici funkce umožňující propojení dat se záznamy v externích databází, např. ODBC, MS SQL, MS Access či Oracle.
 • 3D modelování a vizualizace – V AutoCADu LT nemáte k dispozici žádné funkce pro 3D modelování a vizualizaci. A přitom vizualizace vašich návrhů by měla být nedílnou součástí vašich projektů. Map 3D Vám poskytne silné nástroje a funkce pro takovouto prezentaci dat.
 • Programování – jako uživatelé AutoCADu LT máte možnost provádět pouze úpravy uživatelského rozhraní, zatímco Map 3D Vám umožní plné uživatelské přizpůsobení a tvorbu aplikací prostřednictvím API

 • Chcete mít k dispozici všechny tyto zajímavé a efektivní nástroje a přitom stále chcete mít po ruce všechny známé funkce AutoCADu? Potom řešení pro vás je AutoCAD Map 3D.
  Využijte zvýhodněný přechod z AutoCADu LT na AutoCAD Map 3D.