Civil3D

Proč přejít z AutoCADu LT na Civil 3D?


Aplikace AutoCAD Civil 3D vám pomůže řadu vašich úkolů vyřešit efektivněji a rychleji než AutoCAD LT.
zvažte proto zvýhodněný přechod z AutoCADu LT na plný Civil 3D

 • Tvorba digitálních modelů terénu – proč se omezovat pouze na 2D? Využijte nástroje pro vygenerování 3D modelu terénů a tvorbu vrstevnicových plánů, směrových řešení, návrhů cest, inženýrských sítí apod.
 • Zpracování dat z měření z terénu – spolupracujete s geodetickými skupinami a zpracováváte data z terénních měření? Pomocí Civil 3D máte možnost načítání přímo dat z totálních stanic a automaticky spojovat kresbu podle kódů ze záznamu měření. Máte k dispozici sadu nástrojů pro práci se seznamy souřadnic.
 • Přetahy, nedotahy, duplicity v kresbě – dostáváte někdy výkresy, které obsahují tyto chyby? V AutoCADu LT je musíte zdlouhavě hledat a ručně opravovat. V Civilu 3D je tato činnost zjednodušena a zautomatizována a jejich opravení je otázka vteřin.
 • Tvorba popisek, podélných a příčných řezů – tvorba těchto objektů je v AutoCADu LT velice zdlouhavá a vyžaduje většinou speciální aplikaci. Při jakékoliv změně v projektu se vše musí ručně dohledat a opravit. Oproti tomu v Civilu 3D se tyto objekty vytváří automaticky a mají mezi sebou inteligentní vazby, což znamená, že jsou stále aktualizovány. Odpadá tak nutnost kontrol a oprav chyb.
 • Vytváření grafických dat a tabulek – vytváříte někdy tabulky související s grafikou? Tato práce je velice náročná na čas a namáhavá a jakákoliv změna v projektu sebou nese i nutnost kontrolu těchto tabulek. V Civilu 3D toto neděláte. Vše se samo aktualizuje a tabulky se upravují podle aktuálního stavu grafiky, tím se velice zrychlí vaše práce.
 • Výpočty objemů zemních prací – trávíte spoustu času se zjišťováním kubatur násypů a výkopů? V Civilu 3D nemusíte. Máte k dispozici inteligentní 3D model, který vám automaticky spočítá objemy zemních prací a ještě vám je vygeneruje do formy zpráv dle národních norem a standardů.
 • Připojování rastrových obrázků a ořez externích referencí – jako uživatelé AutoCADu LT nemůžete připojovat obrázky a upravovat si hranice externích referencí. V Civil 3D můžete navíc obrázky georeferencovat, upravovat či transformovat.
 • Import dat z jiných aplikací – V AutoCADu LT nemůžete napřímo načíst data z jiných aplikací, např. ESRI nebo Google Earth. V Civil 3D tyto data můžete přímo importovat, ale také přímo ukládat do řady CAD formátů.
 • Sdílení dat v rámci pracovního týmu – jako uživatelé AutoCADu LT nemůžete napřímo sdílet svá data se svými spolupracovníky. Díky produktu Civil 3D můžete pracovat společně a hlavně současně na jednom projektu, urychlit tak jeho dokončení a eliminovat možnost vzniku chyb.
 • 3D modelování a vizualizace – V AutoCADu LT nemáte k dispozici žádné funkce pro 3D modelování a vizualizaci. A přitom vizualizace vašich návrhů by měla být nedílnou součástí vašich projektů. Civil 3D vám poskytne silné nástroje a funkce pro takovou prezentaci dat.
 • Programování – jako uživatelé AutoCADu LT máte možnost provádět pouze úpravy uživatelského rozhraní, zatímco Civil 3D Vám umožní plné uživatelské přizpůsobení a tvorbu aplikací skrze API.

 • Chcete mít k dispozici všechny tyto zajímavé a efektivní nástroje a přitom stále chcete mít po ruce všechny známé funkce AutoCADu? Potom řešení pro vás je AutoCAD Civil 3D.
  Využijte zvýhodněný přechod z AutoCADu LT na AutoCAD Civil 3D.