Mechanical

Proč přejít z AutoCADu na AutoCAD Mechanical?


Aplikace AutoCAD Mechanical je strojírenská verze AutoCADu. Podle provedených průzkumů zvyšuje vaši produktivitu o 65% a pomůže vám řadu vašich úkolů vyřešit efektivněji a rychleji než holý AutoCAD. Přesvědčte se sami (interaktivní pásmo).
Zvažte proto zvýhodněný přechod z AutoCADu na strojařský AutoCAD Mechanical

Hlavní výhody verze Mechanical:

  1. Knihovna normálií - statisíce prvků sle českých i mezinárodních norem
  2. Strojařské nástrojové panely - produktivní specializované nástroje vám umožní konstruovat a editovat rychleji než v holém AutoCADu
  3. Kótovací nástroje - rychlejší a přímočařejší kótování strojařských výkresů, předdefinované značky
  4. Detailovací nástroje - efektivnější nástroje pro detailování, tabulky děr a další výkazy
  5. Výkresové normy - mezinárodní standardy tvorby výkresů - symboly, tolerance, hladiny, svary
  6. Kusovníky - automatické asociativní kusovníky s možností propojení na ERP systémy
  7. Správa hladin - automatické umisťování výkresových prvků do předdefinovaných hladin - kóty, osy, obrysy, popisy...
  8. Skryté čáry - výkres sám aktualizuje znázornění skrytými přerušovanými čarami při změně sestavy, např. šroubového spoje
  9. Generátory prvků - strojírenská kalkulačka s výpočty a kreslením řady standardních strojírenských prvků - převody, řetězy, hřídele, pružiny...
  10. Výměna dat - AutoCAD Mechanical umožňuje asociativní zpracování modelů Inventoru i export a import souborů výměnného formátu IGES

Chcete mít k dispozici všechny tyto zajímavé a efektivní nástroje a přitom stále chcete mít po ruce všechny známé funkce AutoCADu? Potom řešení pro vás je AutoCAD Mechanical.

Využijte zvýhodněný přechod z AutoCADu na AutoCAD Mechanical - kontaktujte CAD Studio.