Map 3D

Proč přejít z AutoCADu na AutoCAD Map 3D?


Aplikace AutoCAD Map 3D je projekční GIS verze AutoCADu určená především pro vytváření a správu geoprostorových dat - projektům v oblasti infrastruktury, urbanismu, parcel, životního prostředí, apod. Nabízí přímý přístup k datům v nejrůznějších formátech, funkce pro začišťování výkresů, sdílení dat a řadu GIS nástrojů.
Zvažte proto zvýhodněný přechod z AutoCADu na rozšířený AutoCAD Map 3D

Hlavní výhody verze AutoCAD Map proti AutoCADu:

  1. Snadný přístup k datům - podpora všech hlavních datových formátů vektorových, rastrových, databázových a GIS dat
  2. Čistší a přesnější návrhy - automatizované nástroje pro čištění nepřesných či digitalizovaných výkresů, odstraňování častých chyb přetažení/nedotažení čar
  3. Souběžný víceuživatelský přístup - získejte produktivitu díky souběžné práci více uživatelů na jednom DWG výkresu
  4. Projekty v kontextu reálného světa - vaše projekty můžete umístit do skutečných souřadnic - Map podporuje přes 4000 různých souřadnicových systémů (vč. S-JTSK), funkce pro vyrovnávání, online přístup do Katastru, či georeferencování leteckých snímků
  5. Mapovací a stylizační nástroje - řešení pro jasnou a efektivní reprezentaci vašich dat - tematická zobrazení výkresu, dynamické popisky, průhlednost, zvýrazňování analyzovaných informací
  6. Pokročilé databázové funkce - otevřené nástroje pro propojení entit výkresu s různými typy databází, včetně MS Access, SQL Server, ESRI ArcSDE, Oracle či MySQL - v jednom pohledu můžete kombinovat a filtrovat grafická a databázová data z vašich firemních db systémů
  7. Působivý 3D rendering - můžete kombinovat data 3D terénu s promítnutými rastrovými snímky či daty z Google Earth pro přesvědčivé vizualizace vašich návrhů
  8. Práce s nekonzistentními standardy - můžete integrovat a sdílet návrhy s různými dodavateli a zachovat přitom konzistenci vašich výkresů - klasifikace objektů zajistí jejich umístění ve správné hladině, ve správné barvě a typu čáry
  9. Zhodnotíte investice do geoprostorových dat - návrhová a GIS data jsou hodnotným vlastnictvím vaší firmy - Map nabízí nástroje pro správu metadat (kdo, co, kdy, kde, jak) o vašich návrzích
  10. Snadná distribuce návrhů a map - Map nabízí řadu nástrojů pro publikování a distribuci návrhových dat - tisk mapových knih, publikování georeferencovaných vícelistových DWF souborů, publikování na internet prostřednictvím Autodesk MapGuide nebo elektronické připomínkování pomocí Design Review

Chcete mít k dispozici všechny tyto zajímavé a efektivní nástroje a přitom stále chcete mít po ruce všechny známé funkce AutoCADu? Potom řešení pro vás je AutoCAD Map 3D.

Využijte zvýhodněný přechod z AutoCADu na AutoCAD Map 3D - kontaktujte CAD Studio.