CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky English Deutsch
CAD eShop

Bližší informace - CAD školení firmy CAD Studio
ATC

Firma CAD Studio je autorizovaným školicím střediskem Autodesku (Autodesk Authorized Training Center, ATC). Jsme držiteli akreditací MŠMT, jež nás opravňuje provádět certifikované rekvalifikační kurzy. Školení a kurzy provádíme ve vlastním školicím středisku v Praze, Ostravě, Českých Budějovicích, Brně a Pardubicích. Ve výjimečných případech provádíme školení také na pracovišti u zákazníka.

CAD Studio disponuje díky své velikosti týmem technických konzultantů, kteří se mohou specializovat na jednotlivé oblasti konzultačních a školících služeb a přinést tak zákazníkům maximální hodnotu nabízených služeb. Naši konzultanti jsou zkušení odborníci, kteří s aplikacemi, jež školí, pracují již řadu let. Počet studentů v kurzu je maximálně osm, většinou však nejvýše šest, čímž je zaručen individuální přístup lektora k studentům. Cena všech nabízených kurzů zahrnuje doporučené výukové materiály a občerstvení. Délka kurzů je pevně stanovena. Výstupem ze školení je certifikát ATC.

Minimální počet účastníků v kurzu jsou čtyři osoby. V případě, že kurz nebude naplněn, budou o tom již přihlášení účastníci kurzu vyrozuměni nejpozději týden před plánovaným začátkem kurzu.

Každý z účastníků si také odveze probírané příklady, vzorové příklady, ukázková videa a další školící materiály na USB flash disku jako dárku CAD Studia.
Přehled nabízených CAD kurzů

Certifikované kurzy Autodesk:

AutoCAD a AutoCAD LT - základní kurz - 3 dny

Výukové materiály: Učebnice AutoCADu, sborník přednášek

Požadované znalosti: Základní obsluha PC, práce s myší/tabletem, práce s klávesnicí, orientace ve Windows - Win7/Win8/Win10.

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen orientace v AutoCADu a vytvářet a upravovat 2D výkresy.

Probíraná témata:
 • Seznámení s produktem (menu, příkazová řádka, ovládání)
 • základy 2D kreslení, obslužné příkazy, kreslicí pomůcky
 • kreslicí příkazy, kóty, šrafy, texty
 • vlastnosti entit, editační příkazy
 • bloky, konfigurace
 • vykreslování
 • základy 3D

Autodesk Inventor – základní kurz – 5 dnů

Výukové materiály: sborník přednášek Autodesk Inventor

Požadované znalosti: Základní obsluha PC, práce s myší, práce s klávesnicí, orientace ve Windows - Win7/Win8/Win10, základní znalosti strojírenské konstrukce.

Tento kurz je určen pro začínající uživatele Inventoru.

Po absolvování kurzu je uživatel schopen v prostředí Autodesk Inventoru parametricky modelovat, ovládá základy práce v sestavách a tvorbu výkresové dokumentace z 3D modelů a sestav.

Probíraná témata:
 • Seznámení s produktem (okno Autodesk Inventoru, menu, stavová řádka, ovládání)
 • Práce s obrazovkou (orientace v prostoru, základní roviny a osy)
 • Základní názvosloví (komponenta, výskyt, instance)
 • Správa souborů Autodesk Inventoru
 • Základní nastavení
 • Projektové soubory
 • Náčrty (kreslení, vazby, kótování, základní postupy vytváření)
 • Vytváření objemových a plechových součástí (základní konstrukční prvky)
 • Vytváření sestav (vztahy mezi komponenty, zrcadlení sestav, reprezentace – pouze základy, rozpiska)
 • Rozpady sestav
 • Výkresy
 • Soubory DWF
 • Design Assistant
 • Nástroj Pack & Go
Certifikované kurzy MŠMT:

AutoCAD - základní kurz – Tvorba 2D výkresové dokumentace (AutoCAD a LT) - 55 hodin

Výukové materiály: Učebnice AutoCADu, sborník přednášek

Požadované znalosti: Základní obsluha PC, práce s myší, práce s klávesnicí, orientace ve Windows - Win7/Win8/Win10.

Tento rekvalifikační kurz je určen pro začínající uživatele tvorby 2D výkresové dokumentace v AutoCADu.

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen orientace v AutoCADu a vytvářet a opravovat 2D výkresy. Bude schopen výkresovou dokumentaci v CAD aplikaci otevírat, upravovat, tisknout, ukládat a exportovat pro další použití.

Probíraná témata:
 • Úvod do 2D aplikace CAD
 • Základní způsoby 2D kreslení výkresů
 • Rozšířené funkce kreslení výkresů
 • Využití pokročilých pomůcek pro tvorbu výkresů
 • Projekt
 • Pokročilé práce na projektu

Tvorba 3D výkresové dokumentace (Inventor) – 56 hodin

Výukové materiály: sborník přednášek Autodesk Inventor

Požadované znalosti: Základní obsluha PC, práce s myší, práce s klávesnicí, orientace ve Windows - Win7/Win8/Win10, základní znalosti strojírenské konstrukce.

Tento rekvalifikační kurz je určen pro začínající uživatele tvorby 3D výkresové dokumentace v Autodesk Inventoru.

Po absolvování kurzu je uživatel schopen v prostředí Autodesk Inventoru parametricky modelovat a to jak klasické strojírenské díly, tak i plechové součásti, ovládá základy práce v sestavách, použití normalizovaných komponent, strojních výpočtů, kusovníků a tvorbu výkresové dokumentace z 3D modelů a sestav.

Pozn. Detailní osnovu zašleme na vyžádání

Probíraná témata:
 • Úvod do 3D aplikace CAD
 • Základní 3D modelování
 • Výkresová dokumentace
 • Pokročilé 3D modelování
 • Plechové součásti
 • Volnoplošné modelování
 • Úvod do správy dokumentů

Tvorba 2D a 3D výkresové dokumentace pomocí CAD aplikací (se zaměřením na strojírenství) – 80 hodin

Výukové materiály: Učebnice AutoCADu, sborník přednášek Autodesk Inventor

Požadované znalosti: Základní obsluha PC, práce s myší, práce s klávesnicí, orientace ve Windows - Win7/Win8/Win10, základní znalosti strojírenské konstrukce.

Tento rekvalifikační kurz je určen pro začínající uživatele tvorby 2D výkresové dokumentace v prostředí AutoCADu a 3D výkresové dokumentace v Autodesk Inventoru.

Po absolvování kurzu je uživatel schopen v prostředí AutoCADu číst, vytvářet a editovat výkresovou dokumentaci, včetně jejího značení a tisku. V prostředí Autodesk Inventoru parametricky modelovat a to jak klasické strojírenské díly, tak i plechové součásti, ovládá základy práce v sestavách, použití normalizovaných komponent, strojních výpočtů, kusovníků a tvorbu výkresové dokumentace z 3D modelů a sestav.

Pozn. Detailní osnovu zašleme na vyžádání

Probíraná témata:
 • Úvod do 2D aplikace CAD
 • Tvorba a editace2D výkresů
 • Projekt
 • Úvod do 3D aplikace CAD
 • Úvod do správy dokumentů
 • Základní 3D modelování
 • Výkresová dokumentace
 • Pokročilé 3D modelování
 • Plechové součásti

Tvorba 2D a 3D výkresové dokumentace pomocí CAD aplikací (se zaměřením na stavebnictví) – 79 hodin

 • Úvod do 2D aplikace CAD
 • Základní způsoby 2D kreslení
 • Pokročilé funkce kreslení 2D výkresů
 • Založení projektu
 • Pokročilé práce na projektu
 • Úvod do 3D aplikace CAD
 • Vkládání komponent
 • Tvorba knihovních prvků
 • Výkresová dokumentace

Tvorba 2D a 3D výkresové dokumentace pomocí CAD aplikací (se zaměřením na liniové stavby) – 80 hodin

 • Úvod do 2D aplikace CAD
 • Základní způsoby 2D kreslení
 • Pokročilé funkce kreslení 2D výkresů
 • Založení projektu
 • Pokročilé práce na projektu
 • Úvod do 3D aplikace CAD
 • Tvorba digitálního modelu terénu
 • Návrh zemního tělesa
 • Trasování a vertikální návrh, vzorový řez
 • Generování koridoru, příčných řezů a výpočet kubaturOstatní certifikované kurzy:

Níže uvedené kurzy školíme individuálně. Osnovy zašleme na požádání.


AutoCAD Mechanical

Autodesk Inventor – pokročilé
 • Plechové součásti
 • Generátor rámových konstrukcí
 • Tvorba výkresové dokumentace
 • Design akcelerátor
 • Vedení potrubí
 • Kabely a kabelové svazky
 • Autodesk Inventor - iLogic

Autodesk Inventor Professional - Tooling – návrh forem na plasty

Autodesk Inventor – výpočty MKP
 • Výpočty MKP v Inventoru – dynamické simulace
 • Výpočty MKP v Inventoru – pevnostní analýza FEM
 • Autodesk Inventor Nastran (In-CAD)
 • Autodesk CFD

Factory Design
 • Process Analysis 360
 • Navisworks

Vizualizace
 • 3ds Max
 • Maya

Správa dat
 • Autodesk Vault Basic
 • Autodesk Vault Professional

Obrábění – Inventor CAM (HSM)
 • Inventor HSM Express
 • Inventor HSM
 • Inventor HSM Pro

Cloudové nástroje
 • Fusion 360/Fusion 360 Ultimate
 • A360 (A360 Team)
 • BIM 360
 • AutoCAD mobile


Zpět na školeníFacebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2019 CAD Studio s.r.o. | kontakt | webmaster | ochrana soukromí