CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop

Autodesk Robot Structural Analysis (RSA)

BIM aplikace pro návrh, modelování, simulace a posuzování stavebních konstrukcíAutodesk Robot Structural Analysis

Od 7.září 2017 již jen jako součást sady AEC Collection

Aplikace Autodesk Robot Structural Analysis

Robot Autodesk Robot Structural Analysis představuje nástroj z rozsáhlými funkcemi pro návrh, modelování, simulace, výpočty a posuzování různých typů stavebních konstrukcí (budovy, mosty, speciální konstrukce). Tato aplikace byla vyvinuta jako součást BIM řešení a kromě běžných součástí nabízí rozsáhlou knihovnu návrhových norem, propracované nástroje jako automatické generování sítě konečných prvků, výkonné nelineární algoritmy. Otevřené API rozhraní (application programming interface) rozšiřuje možnosti využití aplikace a umožňuje uživateli automatizovat procesy návrhu. Další funkcí aplikace Autodesk Robot Structural Analysis je obousměrné propojení s BIM nástroji jako je Autodesk Revit a snadnou spolupráci s ostatními návrhovými nástroji pomocí propojení umožňující přenos 3D modelů. To vše umožňuje uživateli provádět konstrukční analýzy, dimenzování a optimalizaci stavebních konstrukcí.

Robot Structural Analysis je součástí několika sad Building Design Suite.

Proces navrhování

Typický proces navrhování konstrukcí obsahuje tyto kroky:

 1. Tvorba geometrie
 2. Přiřazení průřezů, definice materiálů
 3. Návrh okrajových podmínek a zatěžovacích stavů
 4. Generování sítě konečných prvků
 5. Výpočet a analýza výsledků
 6. Posouzení

Dalším krokem je Iterace a opakování bodů 1-6 než konstrukce vyhovuje zadaným kritériím.

Robot Structural Analysis umožňuje zpracovat každý z těchto kroků a díky otevřenému API tento proces uživatel může i plně zautomatizovat. S aplikací Robot Structural Analysis dostáváte nástroj pro konstrukční navrhování, který vám pomůže:

 • Redukovat čas návrhu
 • Zvýšit přesnost a efektivitu práce
 • Eliminovat čas u opakujících se úloh
 • Efektivní procházení výsledků analýzy
 • Optimalizovat návrhy

Funkce

Tvorba a definice geometrie a okrajových podmínek

Pro modelování geometrie konstrukcí budov jsou k dispozici nástroje jako půdorysné a bokorysné pohledy podlaží, které usnadňují definování systémových prvků konstrukce při tvorbě modelu a generování systémů nosníků. Pro definici konstrukčních prvků, které se opakují ve více podlažích, je možné využívat nástroje pro kopírování, úpravu geometrie a další. Uživatel je schopen pomocí nástrojů přiřadit materiály, průřezy a další vlastnosti prvkům. Součástí aplikace je více než 60 databází obsahující definice průřezů a materiálů. Umožňuje definici okrajových podmínek, podpor a vyloučení prvků v závislosti na působení tahových nebo tlakových sil a reakcí, modelování kabelů, rozvoj plastických kloubů a pružných podpor atd. Autodesk Robot Structural Analysis tak umožňuje analyzovat různé typy stavebních konstrukcí.

Definice - Robot


Síť konečných prvků

Autodesk Robot Structural Analysis nabízí výkonný generátor sítě konečných prvků umožňující snadnou práci i se složitými modely. Síť konečných prvků, která je automaticky vygenerovaná může být dle potřeby manuálně upravena. Nástroje pro ladění sítě konečných prvků dává uživateli možnost např. její zahuštění v okolí otvorů, lze tak snadno a rychle vytvořit síť odpovídající požadavkům projektanta vedoucí k dosažení dostatečně přesných a výstižných výsledků analýzy chování konstrukce libovolného tvaru.

Síť - Robot


Výpočet a analýza

Vedle běžné lineární statické analýzy nabízí aplikace i další možnosti a typy analýz, kterými jsou nelineární analýzy s různou povahou nelinearit. Nástroje umožňují zohlednění geometrických nedokonalostí a excentricit, nabízí projektantům a statikům analýzu variant návrhů, možnost zkoumání chování a následnou optimalizaci konstrukcí. Autodesk Robot Structural Analysis nabízí rovněž nástroje pro dynamickou analýzu náročných konstrukcí s dynamickým řešičem. Lze analyzovat vliv větru, vlastních frekvencí, statické zatížení, počítat ocelové a betonové konstrukce, apod.

Robot

Výstupy a převod

Konstruktéři a statici, kteří pracují s aplikací Autodesk Robot Structural Analysis mohou využívat možnosti převodu návrhových dat do aplikace AutoCAD Structural Detailing, který je určen pro tvorbu výrobní projektové dokumentace. Obousměrné propojení mezi aplikacemi Autodesk Robot Structural Analysis a Autodesk Revit Structure nabízí značnou flexibilitu ve vyhodnocování výsledků výpočtů a návaznost na projektové změny v konstrukci. Výsledky mohou být znázorněny a vyhodnoceny na jednotlivých prvcích, částech konstrukce nebo na celé konstrukci v podobě diagramů, izolinií, izopásem atd. Číselné výsledky lze rovněž zobrazit v tabulkách, které je možné exportovat např. do Excelu. Obsah tabulek je možné snadno filtrovat pro získání potřebných informací pro následné zpracování.

Výstupy - Robot

Otevřené API

API Autodesk Robot Structural Analysis využívá technologii Component Object Model (COM) firmy Microsoft. Tato technologie umožňuje integraci aplikace Autodesk Robot Structural Analysis s externími programy jako např. Microsoft Excel®, Microsoft Word a AutoCAD®. Otevřené API rozhraní dále umožňuje využít výsledky analýzy v dalších aplikacích určených pro postprocessing jako např. aplikace vyvinuté pro posouzení ocelových, betonových, dřevěných nebo hliníkových konstrukcí a rovněž tvorbu parametrických konstrukcí.

Video - Frame generátorDalší informace:


Viz též novinky:Žádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o Robot Structural Analysis
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)

Autodesk, AutoCAD, AutoCAD LT a další názvy produktů jsou registrovanými obchodními známkami firmy Autodesk, Inc. Autodesk Value Added Reseller, který publikuje tyto materiály, je nezávislým autorizovaným prodejcem produktů Autodesk.

Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí