CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop

Autodesk Desktop Subscription Subscription - zprovoznění pronajaté licence

Postup zprovoznění a správy pronájmů software v rámci Autodesk Subscription


Principy Subscription pronájmů (dříve: Desktop Subscription)

Od roku 2013 jsou licence Autodesk produktů nabízeny formou pronájmu (rental), tedy tzv. "Subscription". S pronájmem licencí je spojeno několik odlišností ve způsobu aktivace, ověřování a správy licencí. Fyzicky se ale stále jedná o standardní aplikaci, s lokální instalací. Pronájem je obvykle nabízen na období 1 roku nebo 1 kvartálu (jen do 3/2018), na 1 měsíc nebo na více let.

Licence Subscription pronájmu je vázaná na jméno (login Autodesk ID). Jeden uživatel (účet Autodesk ID) může být použit až na 3 různých počítačích (nikoliv současně). Pro ověření licence se musí aplikace se Subscription pronájmem (poprvé a pak min. 1x za měsíc) připojit na licenční službu Autodesku (https://cur.autodesk.com).

Jak postupovat

Rychlá prvotní aktivace viz Prvotní nastavení Vaší nové licence.

Příprava - správa licencí pomocí portálu Autodesk Accounts

Co je nutné pro správný chod rental licencí, proč vůbec správu licencí přes tento portál řešit, co vše může uživatel (spráce kontraktu) nastavit a co dalšího kontrolovat se dozvíte z následujících kroků. Především je třeba si uvědomit, že licence (sér.číslo) produktu pod Subscription pronájmem je vázaná na konkrétní jméno (Autodesk ID) a správce kontraktu ve firmě ji musí předem danému uživateli přiřadit – a to právě pomocí portálu Autodesk Account.

Od března 2015 nový webový portál "Autodesk Accounts" plně nahrazuje starší "Subscription Centrum" pro správu licencí a produktů Autodesku. Přístup (i v češtině) si můžete sami vyzkoušet na adrese manage.autodesk.com (resp. autodesk.com/account). Portál Autodesk Accounts slouží ke kompletní správě vašich licencí, služeb a benefitů, uživatelských účtů a sledování historie sériových čísel. Nový portál je přístupný i pro zákazníky bez zakoupeného Subscription. Přihlašujete se do něj standardně vaším Autodesk ID zadaným nebo přiděleným při nákupu produktu.

AA - login

Základní obrazovka při přihlášení, karta Profil:

AA - homepage
AA - login

Sekce Správa (Management) slouží ke správě licencí, po rozkliknutí produktu/služby se zobrazí podrobnosti k licenci – sériové číslo (SN), klíč produktu (Product Key), číslo kontraktu. Také si zde můžete požádat o domácí licenci (HULA) k vašemu produktu (u síťových verzí), pokud domácí licenci podporuje - viz menu "tři tečky". Nově se také zde žádá o předchozí SN, pokud potřebujete používat starší verzi – stačí si starší verzi stáhnout a nové SN vám bude vygenerováno automaticky.

AA - management

Podsekce "Produkty a služby" vyvolá nabídku pro stažení zakoupených produktů.

AA - produkty

Podsložka "Aktualizace produktů" nabídne seznam updatů, service packů a hotfixů dostupných pro zakoupené produkty. Již nemusíte aktualizace hledat na internetu – zde se vám nabídnou všechny aktualizace k vašim produktům.

AA - aktualizace

Podsložka "Zkušební verze" nabídne ke stažení cloudové aplikace, které jsou spojeny se zakoupeným produktem:

AA - trial

Další sekce, "Vytváření sestav" zobrazí zprávu o využití cloudových služeb (kreditů). Lze ji filtrovat i podle uživatelů, které má daný Contract manager ve správě. Zde si také můžete zakoupit kredity pro další využití cloudové služby.

AA - sestavy
AA - sestavy

Výpis všech uživatelů a možnosti jejich správy zobrazí sekce "Správa uživatelů". Zde můžete také upravovat přístup (práva) jednotlivých uživatelů k jednotlivým zakoupeným produktům a službám a zakládat nové uživatele.

Při objednání licence je automaticky vytvořen účet správce kontraktu (Contract managera, CM). Ten může spravovat firemní účet – zejména distribuovat zakoupené licence dalším uživatelům, přidávat nové uživatele, stahovat software, atd...

V případě používání licence jiným uživatelem, než je CM, je nutné zavést tohoto uživatele do systému: přihlášení na accounts.autodesk.com, záložka "Správa", sekce "Správa uživatelů". Poté tlačítko "+ Add" (Přidat). Ideální postup je nejprve přiřadit licenci s daným sériovým číslem uživateli (Edit Access, Upravit přístup) a teprve poté u tohoto uživatele instalovat produkt s přiřazeným sér. číslem. DŮLEŽITÉ: Pokud nejprve nainstalujete produkt a zadáte jiné sér. číslo než je ono přiřazené, nedojde ke spárování a licence nebude poskytnuta.

AA - uživatelé
AA - uživatelé

Poslední sekce, "Fakturace a objednávky > Smlouvy" slouží k zobrazení vašich aktuálních kontraktů s potřebnými detaily (tato sekce je k dispozici pouze pro správce kontraktu, tedy Contract managery).

AA - smlouvy
AA - smlouvy

V menu "Rychlé odkazy" vlevo dole si můžete vygenerovat soubor síťové lincence (NLM), stáhnout aplikaci Licence Manager (AdLM) nebo vypsat aktuální stav cloud kreditů.


Videoukázka nastavení:Viz též správa účtů na blogu Nový portál pro správu licencí nebo viz stručná zkrácená verze obsluhy.Převod Trial licence na komerční

Viz postup aktivace komerční licence bez reinstalace:Častá úskalí - co dělat, když něco nefunguje

Nezdařené online ověření licence se typicky projeví chybovým hlášením při spuštění aplikace: Chcete-li pokračovat, je třeba navázat připojení k internetu, popř. Establish an internet connection to continue. Obvyklé příčiny tohoto problému jsou:

  • Nejste připojeni k internetu
  • Je nesprávně nastavený systémový čas na daném PC
  • Přístup je blokován nějakým antivirovým nebo bezpečnostním programem
  • Je omezen přístup na web služby Autodesku - viz nastavení proxy/firewall výjimek v tipu 8216
  • Je zakázán protokol SSLv3 (POODLE SSL v3) - viz tip 10233
  • Další příčiny shrnuje tip 9955
  • Pokud postupy selžou, obraťte se prosím na náš Helpdesk
Žádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o Desktop Subscription
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí