CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop

Reference - Teplárna Liberec - vyjadřovací portál

GIS řešení – automatizace zpracování žádostí o vyjádřeníTLIB Teplárna Liberec a.s. (TLIB) - vyjadřovací portál

Zákazník

Teplárna Liberec a.s. (TLIB), která je součástí holdingu MVV Energie a.s., zásobuje tepelnou energií více než 16 tisíc domácností, více než sto odběratelů z terciární sféry a desítku průmyslových podniků na území města Liberce. Se správou teplovodních sítí je spojena i povinnost provozovatele vydávat vyjádření k existenci průběhu sítí.

TLIB - žádost

Vyjadřovací aktivity

TLIB řeší v průměru za jeden rok 550 žádostí o vyjádření. Z uvedeného počtu žádostí je 70 % žádostí lokalizováno žadateli mimo zasíťované území TLIB. I tyto žádosti jsou však časově náročné na zpracování a následnou archivaci, obzvláště když velká část žádostí přichází v listinné podobě. Vysoký počet žádostí, neexistující systém GIS a pouze jedna pozice správce vyjadřovaní, vedly ke stavu, že žadatel čekal na vyjádření v některých případech až 30 dní, tedy maximální možnou dobu stanovenou v zákoně.

Teplárna Liberec se rozhodla nabídnout občanům novou možnost, která výrazně zjednoduší, zpříjemní a především zrychlí vzájemnou komunikaci.

Vyjadřovací portál od CAD Studia

Teplárna Liberec si pro vyřešení neuspokojivé situace s vyjadřováním zvolila Vyjadřovací portál pro automatizaci vyjadřování od společnosti CAD Studio.

Vyjadřovací portál CAD Studia je nezávislý na provozovaném systému GIS. V tomto případě, kdy ani systém GIS neexistuje, byl problém vyřešen dodáním aktuálního výkresu průběhu sítí v DWG včetně ochranného pásma definovaného TLIB, vůči kterému portál vyhodnocuje žádosti o vyjádření. Aktualizace výkresu probíhá dle požadavků a potřeb TLIB.

Vyjadřovací portál automaticky vyhodnocuje, jestli dojde ke střetu zájmového území zakresleného žadatelem s ochranným pásmem sítí TLIB. Pokud ke střetu nedojde, odešle automat vyhotovené vyjádření včetně orientačního zákresu zpět žadateli. Tento proces trvá přibližně 10 minut, bez potřeby ručních zásahů.

Dalším specifikem Vyjadřovacího portálu TLIB je fakt, že je poskytován jako služba. Vyjadřovací portál je provozován na cloudu CAD Studia, kde je zajištěna potřebná infrastruktura, bezproblémový provoz a údržba systému.

TLIB - vyjádření

Evidence vyjádření – BackOffice

TLIB již nemusí řešit ani archivaci vyjádření. K tomuto účelu využívá aplikaci CAD Studio VP BackOffice, která je součástí Vyjadřovacího portálu. BackOffice řeší všechny kroky spojené s úpravou a správou vyjádření – zobrazení žádosti, práce s přílohami, informace týkající se žadatele/investora atd.

Přínosy pro Teplárnu Liberec

Přínosů po zavedení vyjadřovacího portálu je několik, k těm nejdůležitějším můžeme zahrnout:

  • 70% žádostí je odbavováno plně automaticky, z čehož plyne výrazná úspora času
  • Zrychlení vyhotovení žádosti je přínos především pro občany
  • Jednotný sběr žádostí a následná archivace v aplikaci BackOffice
  • Komfortní nástroj pro žadatele
  • Snížení počtu žádostí v listinné podobě s čímž je spojeno i snížení nákladů

Online Vyjadřovací portál TLIB

Díky úspoře za aktualizaci katastrálních dat a snížení provozních nákladů dojde k návratnosti vynaložených prostředků již během prvního roku provozu při současném zrychlení a zkvalitnění vyjadřovacího procesu.

Reference ke stažení - PDF (488kB)
Žádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o Reference-TLIB
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí