CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop

Reference - Skupina ELTODO - vyjadřovací portál

GIS řešení – automatizace zpracování žádostí o vyjádření přes webELTODO a.s. - vyjadřovací portál

Zákazník

ELTODO Součástí skupiny ELTODO, a.s., která má široké portfolio činností, je i společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o., která zajišťuje přenesenou správu a údržbu svěřeného zařízení ve městech a obcích nejen v ČR.

Na správce veřejného osvětlení je, stejně jako u ostatních správců sítí, převedena povinnost provozovatele pro potřeby stavebního řízení vydávat stanoviska k žádostem o vyjádření s dodanou projektovou dokumentací, a vydávat podklady s informacemi o spravovaném zařízení.

ELTODO - eŽádost

Vyjádření ke stavebním řízením

Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. se rozhodla zjednodušit žadatelům část povinné agendy požadované v procesu stavebního řízení, zefektivnit vlastní systém zavedením nové SW aplikace pro elektronické podání s výdejem stanovisek ve vztahu ke spravovanému zařízení.

Za účelem zjednodušení procesu vyřízení agendy podaných žádostí, bylo vypsáno výběrové řízení na dodání webové aplikace eZadost.eltodo.cz a jejích komponent pro zpracování, vyhodnocení a kompletaci vyjádření. Celé řešení muselo pokrýt tyto agendy:

 • Žádost o výdej mapových podkladů z hlediska existence sítí a zařízení ve správě společnosti
 • Žádost o vyjádření k dodané PD ve vztahu ke spravovanému zařízení
 • Žádost o export dat ÚAP
 • Žádost o využití zařízení veřejného osvětlení.

Jedním z klíčových požadavků byla nutnost komunikace portálu se současným GIS řešením, postaveném nad technologií ESRI.

Řešení CAD Studio

Společnost CAD Studio byla ve výběrovém řízení úspěšná a stala se dodavatelem strategických komponent pro zajištění fungování všech agend. Nejdůležitější a nejviditelnější komponentou je webová aplikace dostupná na adrese eZadost.eltodo.cz, která žadateli umožňuje strukturovaně zadávat jednotlivé parametry žádosti, s využitím online dotazů na vnitřní (např. RÚIAN) i vnější (např. ARES) služby. Webová aplikace je vytvořena na platformě Vyjadřovacího portálu společnosti CAD Studio. V několika krocích, jejichž sled a obsah se liší pro různé agendy, provede žadatele celým procesem zadání žádosti. Určité agendy či kroky jsou dostupné jen pro přihlášené žadatele s určitým oprávněním (např. vydávání dat ÚAP).

Přímou součástí webové aplikace je i další dodaná komponenta „Mapové okno“, která slouží k zákresu zájmového území nad mapovými podklady. K tomu poskytuje i další funkce, jako je např. lokalizace na adresy, či katastrální území. Mapové okno umí kombinovat vnější mapové podklady (KN mapa či ortofoto z ČÚZK) s těmi interními (vlastní data poskytovaná z ArcGIS serveru) přímo v souřadném systému S-JTSK.

Třetí komponentou je služba „Publisher“. Ta mimo jiné umožňuje strojové vyplňování šablon dokumentů ve formátu DOCX konkrétními hodnotami (např. údaji o žadateli) a následnou konverzi dokumentů do PDF. Klíčovou funkcí je vydávání výkresových formátů DWG a DGN. Služba na základě exportní definice a šablony výkresu vytvoří výstupní výkres obsahující data v požadovaném zájmovém území. Vstupem jsou přitom data v relační SQL databázi Oracle nebo MS SQL – služba je tedy použitelná pro takřka libovolnou GIS technologii. Vydaná data mají všechny grafické vlastnosti potřebné pro jejich srozumitelné využívání. Tímto způsobem jsou žadatelům v aplikaci eZadost.eltodo.cz vydávány elektronické vektorové mapové podklady.

Celé řešení je pro žadatele dostupné na adrese https://ezadost.eltodo.cz/.

ELTODO - eŽádost

Přínosy

Přínosů po zavedení vyjadřovacího portálu je několik, mezi ty nejdůležitější můžeme zahrnout:

 • Zrychlení vyhotovení žádosti a výdeje dat
 • Sjednocení sběru jednoho zdroje agendy žádostí
 • Automatické nasměrování žádosti na jednotlivé správce
 • Možnost mapování termínů náběru a výdeje
 • Přibližně 40 % podaných žádostí je zpracováno automaticky
 • Přibližně 45 % podaných žádostí je připraveno pro kontrolu a zpracování operátorem
 • Komfortní a intuitivně ovládaný nástroj pro žadatele
 • Návaznost na GIS

Aplikace pomůže uspořit čas strávený s evidencí, tříděním a vyhledáním podkladů potřebných ke zpracování podané žádosti.

Reference ke stažení - PDF (607kB)
Žádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o Reference-ELTODO
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí