CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop
Home » O nás » Reference » ČSL »

Reference - Česká správa letišť

GIS/FM - správa majetku pro Českou správu letišť (Letiště Ruzyně)Česká správa letišť, s.p.

Charakteristika

MapGuide - ČSL

Jedná se o velmi rozsáhlý FM projekt pro několik stovek uživatelů s vysokými nároky na bezpečnost a stabilitu provozu. Cílem je využít pro správu majetku podniku velmi názorný, přehledný a moderní systém, jenž je založen na technologiích používaných v intra- a internetových sítích, kde jsou klasické evidenční a popisné údaje provázány s geografickými podklady a uživatelům jsou zpřístupňovány přes internetové prohlížeče. Vznikl letištní geografický informační systém s názvem LetGIS.

Řešení

Základem systému je digitální mapa letištního areálu. Použitým softwarem pro zpracování mapy je (historicky) MicroStation Geographic. Grafická data budov a integrace dat do jednoho celku probíhá v softwarech založených na AutoCADu (zejména Autodesk Map). Podařilo se zvládnout soužití těchto dvou softwarových platforem pro pořízení a zpracování grafických dat. Důležitou problematikou je organizace chodu systému, ať se již jedná o systém přijímání, zpracování a ukládání dat a na druhé straně systém pro využívání vložených informací.

Jednotlivé moduly systému slouží pro specifické operace a agendy jako je evidence klíčů a typu dveří, evidence pronájmů místností, revize zařízení a další. GIS systém umožňuje integrovat do sebe výstupy z již existujících provozních systémů a naopak poskytovat data pro jiné systémy.

Použitá výkonná technologie, kterou je server Autodesk MapGuide R6, umožňuje zpřístupnění veškerých informací pomocí standardního internetového prohlížeče (MS Internet Explorer). Díky tomuto řešení jsou minimální požadavky na instalaci celého systému a zprovoznění i údržbu jednotlivých klientských pracovišť. Zároveň tato technologie umožňuje rozvoj systému přesně podle požadavků uživatelů.

Informace jsou graficky členěny do jednotlivých hladin, např. polohopisné informace, inženýrské sítě, stání letadel na odbavovací ploše, pasport zeleně v areálu letiště, výhledová studie nebo ortofotomapa. Podle typu informací je možno nastavovat přístupová práva pro danou skupinu pracovníků pro prohlížení nebo editaci.

Technologie a produkty: FM@Web, LetGIS, Autodesk MapGuide R6, Autodesk Map, AutoCAD, Architectural Desktop, iProject, Alcatraz, MS SQL server

Počet aktivních uživatelů: 150

Objem rastrových dat: 13GB

Objem vektorových dat: 7GB

Uživatelé: krizový management, požárníci, právní oddělení, správa budov, obchodní oddělení

Bližší informace viz leták LetGIS (PDF, 800kB)
Žádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o Reference-CSL
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí