CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop

Proč přecházet na novou verzi CAD software?

Přehled hlavních novinek v programech AutoCAD, Civil 3D, Revit, Inventor, 3ds Max a dalšíchJaké jsou hlavní důvody přechodu na novou verzi CAD software? Co je nového v programech AutoCAD, Civil 3D, Revit, Inventor, 3ds Max a dalších? Mám si instalovat novou verzi dostupnou v rámci Subscription?

Vyberte produkt:

AutoCAD AutoCAD LT Civil3D Inventor Pro Revit 3ds Max

Proč upgradovat na aktuální verzi?


AutoCAD

Funkce

Přínos

2019

2018

2017

2016

Specializované nástroje (One AutoCAD)

Profesní funkce a knihovny oborových verzí: Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design.

Y

Web-aplikace AutoCAD

Přistup k funkcím AutoCADu, prohlížení a editace DWG výkresu odkudkoliv přímo z web-browseru na web.autocad.com

Y

Mobilní AutoCAD

Prohlížení a editace DWG výkresu odkudkoliv přímo na vašem mobilním telefonu nebo tabletu – Android, iOS nebo Windows.

Y

Y

Porovnání DWG

Snadná vizuální identifikace rozdílů mezi dvěma verzemi výkresu nebo xrefu. Procházení jednotlivými rozdíly, zvýraznění revizními obláčky.

Y

Spolupráce – import PDF

Import geometrie – linií, textů, šraf, výplní, obrázků – z PDF souborů zpět do výkresu. Snazší komunikace a obnova výkresů.

Y

Y

Y

Výběr objektů mimo obrazovku

Vybírané objekty zůstávají ve výběrové sadě i když odzoomujete mimo obrazovku. Urychluje práci s rozsáhlými výkresy.

Y

Y

Osy a středy objektů

Nové nástroje pro tvorbu a editaci os a středů objektů. Dynamické středové body. Multifunkční uzlová editace.

Y

Y

Y

Produktové informace – www.cadstudio.cz/autocad
Aktuální ceny – shop.cadstudio.cz/autocad
Let's CAD Novinky AutoCAD 2019

Novinky AutoCAD 2018

Novinky AutoCAD 2017Proč upgradovat na aktuální verzi?


AutoCAD LT

Funkce

Přínos

2019

2018

2017

2016

Web-aplikace AutoCAD

Přistup k funkcím AutoCADu, prohlížení a editace DWG výkresu odkudkoliv přímo z web-browseru na web.autocad.com

Y

Mobilní AutoCAD

Prohlížení a editace DWG výkresu odkudkoliv přímo na vašem mobilním telefonu nebo tabletu – Android, iOS nebo Windows.

Y

Y

Porovnání DWG

Snadná vizuální identifikace rozdílů mezi dvěma verzemi výkresu nebo xrefu. Procházení jednotlivými rozdíly, zvýraznění revizními obláčky.

Y

Spolupráce – import PDF

Import geometrie – linií, textů, šraf, výplní, obrázků – z PDF souborů zpět do výkresu. Snazší komunikace a obnova výkresů.

Y

Y

Y

Výběr objektů mimo obrazovku

Vybírané objekty zůstávají ve výběrové sadě i když odzoomujete mimo obrazovku. Urychluje práci s rozsáhlými výkresy.

Y

Y

Osy a středy objektů

Nové nástroje pro tvorbu a editaci os a středů objektů. Dynamické středové body. Multifunkční uzlová editace.

Y

Y

Y

Produktové informace – www.cadstudio.cz/autocadlt
Aktuální ceny – shop.cadstudio.cz/autocad-lt
Let's CAD Novinky AutoCAD/LT 2019

Novinky AutoCAD/LT 2018

Novinky AutoCAD/LT 2017Proč upgradovat na aktuální verzi?


Civil 3D

Funkce

Přínos

2019

2018

2017

2016

Spolupráce Autodesk Infraworks a Autodesk Civil 3D

Vylepšená spolupráce a integrace mezi aplikacemi Autodesk Infraworks a Autodesk Civil 3D - generování koridoru v C3D z komponentních silnic v Infraworks

Y

Začišťování podsestav

Automatické začišťování rohů podsestav, odstranění motýlkování.

Y

Y

Vylepšené příčné řezy

Vylepšení příčných řezů - do skupiny řezů lze snadno přidat další řez.

Y

Y

Referencování stylů

Nově je možné si nareferencovat potřebné styly z jiných výkresů (šablon).

Y

Y

Y

Vylepšené koridory

Základna koridoru z návrhové linie - před tím základnu koridoru tvořila vždy jen kombinace trasy a profilu.

Y

Y

Y

Mračna bodů

Integrovaný nástroj Autodesk Point Cloud Surface Extraction pro definování bodů povrchu terénu.

Y

Y

Y

Y

Podpora IFC

Možnost importovat a exportovat převedené objekty jako 3D tělesa do mezinárodně uznávaného BIMového formátu IFC.

Y

Y

Y

Y

Produktové informace – www.cadstudio.cz/civil3d
Aktuální ceny – shop.cadstudio.cz/autocad-civil-3d-cs.html
Let's CAD Novinky Civil 3D 2019

Novinky Civil 3D 2018

Novinky Civil 3D 2017Proč upgradovat na aktuální verzi?


Inventor Pro

Funkce

Přínos

2019

2018

2017

2016

Modelové poznámky pro výrobu

Zahrnutí veškerých poznámek pro výrobu přímo do 3D modelu. Redukuje potřebu 2D výkresů

Y

Y

Vylepšený výkon sestav a výkresů

Sestavy a výkresy nyní můžete otevírat, editovat a procházet podstatně rychleji. Ušetříte tak čas při konstruování.

Y

Y

AnyCAD spolupráce

Funkce AnyCAD zajišťuje asociativní vazbu na CAD soubory v cizích formátech. Snáze a bez potřeby převodů tak můžete spolupracovat s dodavateli s jinými CAD systémy.

Y

Y

Y

Zpětná kompatibilita

Otevření souborů Inventoru uložených v nejbližší novější verzi. Není třeba čekat na upgrade verze najednou u celého týmu i zákazníků.

Y

Y

Y

AnyCAD for Fusion 360

Spolupracujte nad modely v Inventoru a ve Fusion 360. Asociativní spojení modelů Inventoru a CAD/CAM/CAE aplikace Fusion 360

Y

Y

AnyCAD for Solid Edge

Podpora dalších formátů ve funkci AnyCAD – asociativní otevírání 3D modelů aplikace Solid Edge.

Y

Y

Síťové modely ve výkresech

Rozšířená možnost práce s cizími daty, např. daty výrobců - dokumentace síťových (mesh) modelů ve výkresech inventoru.

Y

Y

Podložení DWG

Využití DWG dat pro 3D geometrii Inventoru. Zachování asociativity mezi DWG daty a 3D modely – změna DWG se projeví v modelu Inventoru.

Y

Y

Y

Modelování – nový příkaz Díra

Nové rozhraní příkazu Díra – efektivnější způsoby zadávání velikosti a polohy otvorů v modelech. Rychlejší modelování díky přednastaveným parametrům.

Y

Sjednocené odměřování

Odměřování vzdáleností, ploch a úhlů v modelu je rychlejší díky novému panelu měření, včetně sčítání naměřených údajů.

Y

Y

Pole řízené náčrtem

Řízení prvků pole pomocí 2D a 3D bodů náčrtu.

Y

Y

Y

Automatizace v iLogic

Funkce automatického dokončování urychluje tvorbu maker. Možnost přidávání součástí z iLogic a zachytávání aktuálního stavu komponent zefektivňuje práci.

Y

Uživatelské rozhraní - prohlížeč

Možnost uživatelských přizpůsobení zobrazení panelů prohlížeče, možnost vyhledávání dílů a prvků pomocí klíčových slov.

Y

Y

Zjednodušení modelu pro BIM

Možnost odstranění informací a publikování zjednodušeného 3D modelu do formátu rodiny Revitu.

Y

Y

Spolupráce – Sdílené pohledy

Interaktivní online spolupráce nad vizuální reprezentací vašeho modelu. Zjednodušení a zrychlení cyklů revizí. Připomínky 2D/3D dat přímo do Inventoru.

Y

Sdílená data

Autodesk Drive je cloudové úložiště umožňující jednotlivcům i malým týmům organizovat, prohlížet a sdílet návrhová data. Ta můžete snadno sdílet s přizvanými.

Y

3D PDF export

Exportujte vaše 3D návrhy pomocí přednastavených šablon. Komunikace vašich 3D návrhů v důvěryhodném a bezpečném formátu PDF.

Y

Y

Y

Sestavy – pevná délka hadice

Prostým zaškrtnutím zafixujete délku hadice ve vaší sestavě. Získáte tak její přesnou reprezentaci a přesný výkaz potřebných délek pro nákup.

Y

Nové možnosti vazby os

Nový typy vazeb os – protilehlé, souběžné a bez směru. Flexibilnější a rychlejší metody zavazbení komponent v sestavě.

Y

Simulace – generátor tvarů

Vytváří doporučení tvaru součásti po zadání omezujících podmínek zatížení a hmotnosti. Uspoří čas při iteračním hledání optimální tvaru součásti.

Y

Y

Y

Y

Produktové informace – www.cadstudio.cz/inventor
Aktuální ceny – shop.cadstudio.cz/tag/inventor/
Let's CAD

Novinky Inventor 2019

Novinky Inventor 2018

Novinky Inventor 2017Proč upgradovat na aktuální verzi?


Revit

Funkce

Přínos

2019

2018

2017

2016

Karty pohledů a podpora více monitorů

Moderní uživatelské prostředí se snazší správou více pohledů i na sekundárních monitorech. Co nejlepší využití vašeho pracovního prostoru.

Y

Dynamo Pro a Dynamo Player

Generativní navrhování (výpočet tvaru) – řízení geometrie a chování modelu pomocí algoritmů zadaných pomocí vizuálního programování.

Y

Y

Y

Globální parametry

Pojmenované vazby lze aplikovat na rozměry a parametry. Získejte lepší kontrolu nad účelem vašeho návrhu.

Y

Y

Výkon softwaru a škálovatelnost

Řada rozšíření pro zvýšení rychlosti a efektivnosti běhu aplikace. Zvýšení výkonu při práci s velkými BIM modely.

Y

Y

Y

Y

Autodesk Insight

Integrovaná služba pro simulaci a výpočet energetické náročnosti budovy a výpis doporučení. Vede k lepším rozhodnutím o nárocích a ekologickém dopadu budovy.

Y

Y

Y

Sdílení práce v cloudu

Web-služba pro sdílení pracovních sad v cloudu. Řídí spolupráci v rozšířených multioborových týmech.

Y

Y

Y

Y

Rozšířené detailování konstrukcí

Nástroje pro detailnější navrhování konstrukcí. Přesnější BIM model usnadňuje následnou tvorbu detailů a pracovní postupy prefabrikace stavebních komponent.

Y

Y

Potrubní prvky prefabrikace

Nástroje pro navrhování spádových potrubí a trubek. Přesnější návrhy pro následnou prefabrikaci.

Y

Y

Y

Y

Produktové informace – www.cadstudio.cz/revit
Aktuální ceny – shop.cadstudio.cz/tag/revit/
Let's CAD

Novinky Revit 2019

Novinky Revit 2018

Novinky Revit 2017
Proč upgradovat na aktuální verzi?


3ds Max

Funkce

Přínos

2019

2018

2017

2016

Podpora OSL

Široká podpora map Open Shading Language (OSL) s více než 100 OSL shadery pro přesný rendering.

Y

Pokročilá dřeva

Nová procedurální mapa Advanced Wood pro přesný a vysoce realistický rendering dřeva javoru, třešně, dubu a dalších dřev.

Y

Booleovské operace nad tvary

Spline tvary nyní může kombinovat do dalších tvarů pomocí booleovských operací. Snazší tvorba půdorysů, pohybové grafiky a dalších objektů vycházejících ze spline.

Y

Editace VR

Tvorba editace scén virtuální reality přímo v 3ds Max díky 3ds Max Interactive. Návrháři mohou měnit scénu přímo v prostředí 3D brýlí.

Y

Sdílené pohledy

Web-služba pro sdílení 3D modelů v cloudu. Spolupracovníci mohou vaše modely prohlížet a připomínkovat v běžném web prohlížeči, pouhým předáním URL adresy.

Y

Produktové informace – www.cadstudio.cz/3dsmax
Aktuální ceny – shop.cadstudio.cz/tag/max/


Let's CAD

Žádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o Proc-upgrade
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2021 CAD Studio s.r.o. (Arkance Systems) | kontakt | webmaster | ochrana soukromí