CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop

GIS - správa věcných břemen

Řešení správy věcných břemen pomocí nástrojů CAD Studia a Autodesk Geospatial


Věcná břemena

Věcná břemena jsou velmi aktuálním tématem pro každého správce majetku a zejména inženýrských sítí. Předmětem zájmu jsou jak věcná břemena cizích subjektů na vlastním majetku, tak naopak břemena ve prospěch provozovatele či vlastníka sítě na majetku dalších subjektů.

Od začátku roku 2014 jsou navíc k dispozici zdarma soubory grafických informací přímo z ČÚZK, které obsahují i zákresy jednotlivých věcných břemen.

Vlastní evidence věcných břemen zahrnuje:

  • Zobrazení, prohlížení a vyhledávání věcných břemen z dat ČÚZK = „co je v evidenci katastru nemovitostí“
  • Vlastní evidence břemen s odkazy na konkrétní parcely a jejich subjekty, smlouvy a dokumentaci, data ERP, atd = „co je ve vlastní evidenci“
  • Evidence vlastnictví, nájmů a pronájmů ve vazbě na katastr nemovitostí a efektivní evidence a odbavení probíhajících změn = „datový model katastru a detekce změn“

Funkce a procesy VB

Podpora řešení změn a souvisejících procesů:

  • Pracovní postupy a efektivní nástroje
  • Srovnání dvou pohledů (vlastní x KN) = „evidence na katastru sedí s vlastní evidencí“
  • Zjištění dotčených parcel vlastním majetkem (inženýrskou sítí, ...)
  • Vytvoření nového záboru – prostorová analýza a podklad pro vklad nových břemen
  • Navázání dodatečné dokumentace k břemenům (smlouvy, atd.)
  • Navázání evidence břemen na další systém (ERP, účetnictví)

CAD Studio poskytuje nástroje a realizuje řešení pro výše uvedenou správu věcných břemen. Pomocí importních nástrojů Import RÚIAN a VFK2DB je možné importovat veškerá potřebná data. Pomocí standardních nástrojů a odladěných datových modelů lze tato data libovolně využívat. Pomocí specifických pracovních postupů je možné následně efektivně provádět celou agendu věcných břemen a správy majetku vzhledem ke katastru nemovitostí.


Ukázka použitíViz též novinky:


Žádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o Věcná břemena
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2020 CAD Studio s.r.o. | kontakt | webmaster | ochrana soukromí