CAD Studio - CAD/CAM/BIM/GIS/PLM řešení
Česky Slovensky Magyar English Deutsch
CAD eShop

GIS/FM řešení pro vodovody a kanalizace

Tvorba, správa a publikování geoprostorových a databázových informací vodovodních a kanalizačních sítí
GIS technologie pro vodovody a kanalizace

VaK Technologie Autodesk Geospatial poskytuje řadu velmi výkonných funkcí pro správu inženýrských sítí, včetně vodovodních a kanalizačních sítí. Pomocí tzv. „Oborových modelů“ lze efektivně spravovat liniovou inženýrskou síť, jejíž topologie je tvořena kombinací bodových a liniových prvků (potrubí, uzávěry, šachty, atd). Sada pravidel a předdefinovaných pracovních postupů udržuje fyzickou a logickou konzistenci dat. Nad zpracovanými daty lze provádět řadu pokročilých operací, jako je například trasování, správa polohopisné a schématické dokumentace, generování podélných profilů, překryvy a správa břemen, připojená dokumentace, atd.

Funkce

Přehledná dialogová okna a dotazovací funkce usnadňují hledání různých informací, například adres obyvatel žijících v úseku přivaděče. Díky přizpůsobivému uživatelskému rozhraní lze ve všech polích provádět hledání, třídění a globální změny. Přepínání zobrazení mezi tabulkou a datovým listem zvyšuje obsah informací z vybraných datových sad. Nabídky a dialogová okna je možné kombinovat do aplikací, vytvářet různá uživatelská rozhraní pro různé kroky zpracování a oblasti odpovědnosti a odebírat nepotřebná pole a funkce.

Prostředí GISu - vodovdy


Vodovodní síť

Vodovodní síť je popsána především pomocí následujících objektů:

 • Body sítě:
  • hydranty (typ a funkce)
  • uzávěr/překážka (typ a funkce)
  • armatury (regulátor tlaku, T kus,...)
  • zvukovod, měřicí bod KKS, měřicí bod, měřič
 • Vedení:
  • série potrubí s protnutím/opakovaným položením
  • ochranná potrubí
 • Stavby:
  • čerpací stanice, vodojem, průlez
  • důlní zařízení, přepravní systém
  • dezodorizační zařízení, filtrační zařízení, zařízení KKS (katodická ochrana)

Kanalizační síť

Kanalizační síť je znázornění především pomocí následujících objektů:

 • úseky a průlezy (s krytem průlezu a dnem průlezu)
 • speciální struktury
 • připojovací body a připojovací kanály
 • odvodňovací oblasti a částečné odvodňovací oblasti

Kanalizační síť je tvořena šachtami a úseky. Data šachet jsou uložena v třídách objektů “šachta” (hlavní bod), “šachta poklop” a “šachta dno”. Popisují standardní šachty i konstrukce šachet. Na rozdíl od konstrukce šachty existuje třída objektů speciálních konstrukcí: speciální konstrukce jsou velké konstrukce, které mají v kanalizační síti speciální funkci.

Síť kanalizace

Integrace na podnikové systémy

Díky otevřenosti technologie je možné řešení GIS snadno integrovat na další systémy. Příkladem může být: zobrazení informací zákaznického systému v mapě (vazba přes adresy), poskytování dat do systémů údržby, synchronizace a integrace s IDM, či ActiveDirectory, přenos informací o majetku či osobách z/do ERP systému (např. SAP, Helios, atd.). Velmi efektivním řešením je také integrace GIS s řešením pro správu dokumentů, např. MS Sharepoint, které umožňuje vázat dokumentaci k jednotlivým prvkům v GIS, ale zároveň k ní přistupovat z vlastního prostředí.

Pro vodovody a kanalizace máme hotové řešení integrace na velmi rozšířený zákaznický informační systém ZIS is-USYS®.net společnosti UTILITIES SYSTEMS a.s. Mezi GIS a ZIS se vyměňují informace o odběrných místech, ta se přes adresní místa automaticky umisťují do mapy a navazují na vlastní síť. Další typickou oblastí jsou technické systémy pro správu a údržbu sítě. Zde nabízíme propracovanou integraci například s Technickým informačním systémem společnosti Popron systems, postaveným na řešením Helios Green. GIS zde plní roli zejména hlavního správce a poskytovatele evidenčních dat a dokumentace sítě.

Data GIS systému jsou uložena v otevřených nativních formátech (Oracle SDO, MS SQL Spatial) a lze k nim kdykoliv přistupovat i dalšími nástroji.

Prostředí GISu - vodovody

Automatizace vyjadřování – vyjadřovací portál

CAD Studio dodává vlastní řešení pro automatizaci procesu vyjadřování. Součástí je webová aplikace a jádro pro příjem žádostí o vyjádření přes internet (včetně komfortního způsobu zakreslení zájmové oblasti), a vnitřní vyhodnocovací mechanismus, který detekuje střety s provozovaným majetkem a vytvoří textové a mapové dokumenty výsledného vyjádření. Součástí je také mechanismus na vydávání vektorových dat v dané oblasti.

Viz stránka Vyjadřovací portál

Prostředí GISu - vyjadřovací portál


Firma CAD Studio nabízí řadu implementačních řešení propojujících GIS/CAFM řešení postavená na Autodesk Geospatial na další podnikové systémy, SAP (moduly AM, RE-FX, FI, PM, HR/PA) a další.


Další informaceŽádost o informace - zvolte požadované položky a dejte nám kontakt na Vás
Nemáte povolený javascript - formulář nebude odeslán. Kontaktujte nás prosím e-mailem.
Pošlete mi informace o Vodovody-kanalizace
Pošlete mi informace o firmě CAD Studio (kontakty)
Jméno: *
Firma: *
Obec, město:
E-mail: *
Telefon: *
Požadovaný typ informace:
(podrobnosti, předvedení...)
*
Souhlasím se zasíláním občasných informací firmy CAD Studio (viz soukromí)
Facebook Twitter YouTube LinkedIn Pinterest Instagram
© Copyright 2020 CAD Studio s.r.o. | kontakt | webmaster | ochrana soukromí